algo de nubes
  • Màx: 24°
  • Mín: 16°
16°

La visió de Ricard Parés Flaviá sobre la integració laboral d'individus amb discapacitat a l'àmbit empresarial

L'any 2023, la contractació de persones amb discapacitat es consolida com un tema rellevant a l'àmbit empresarial, si bé la seva presència encara és deficitària, segons la Fundació Adecco. En aquest context, Ricard Parés Flaviá, administrador solidari i soci del 50% de les accions de DPS Consulting, destaca la importància de comprendre la legislació que supervisa aquesta àrea al país.

La normativa principal que regeix aquest assumpte és el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva integració a la societat. Segons Ricard Parés Flaviá, aquesta legislació estableix el marc legal necessari per garantir la igualtat d'oportunitats i prevenir la discriminació de persones amb discapacitat a l'entorn laboral.

Ricard Parés Flaviá emfatitza que les empreses privades, especialment les multinacionals i les grans empreses, han de complir no només amb obligacions legals, sinó també amb un deure ètic de promoure la inclusió de persones amb discapacitat a les seves plantilles. Això implica la necessitat d'establir internament polítiques i percentatges de contractació per a aquest grup de persones. A més, Parés Flaviá subratlla que les persones amb discapacitat aporten qualitats com entusiasme, dedicació, constància i un alt nivell de competència en les seves funcions, cosa que contribueix de manera significativa als resultats de l'empresa.

Ricard Parés Flaviá analitza els desafiaments que sorgeixen en la integració laboral de persones amb discapacitat

Pel que fa als desafiaments en la integració de persones amb discapacitat, Ricard Parés Flaviá assenyala que, malgrat les normatives clares, les empreses sovint enfronten obstacles com la manca de conscienciació i sensibilització interna, així com la necessitat de fer ajustaments raonables per a garantir l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats. Tot i això, destaca que aquests desafiaments no s'han de considerar insuperables, ja que la inclusió pot comportar beneficis, com ara bonificacions i exempcions en les aportacions a la Seguretat Social.

En relació amb l'avaluació de la discapacitat d'un candidat o empleat, Ricard Parés Flaviá indica que hi ha procediments legals establerts, i és a Catalunya responsabilitat de la Generalitat, específicament del Departament de Drets Socials. Aquest procés garanteix una avaluació justa i objectiva del grau de discapacitat de cada individu.

No complir les normatives d'inclusió de persones amb discapacitat a l'entorn laboral pot tenir implicacions legals greus, segons Ricard Parés Flaviá. Es consideren infraccions administratives aquelles accions o omissions que vulnerin el dret a la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. A més, destaca que l'incompliment de les mesures d'acció positiva establertes legalment pot resultar en sancions significatives, especialment quan es deriven beneficis econòmics per a la persona infractora.

En aquest context, la consultoria d'advocats té un paper fonamental en la inclusió de persones amb discapacitat a empreses privades. Els advocats especialitzats poden assessorar sobre la interpretació i aplicació de la legislació vigent, proporcionar orientació per complir les normatives i evitar possibles infraccions legals. Ricard Parés Flaviá conclou destacant la valuosa experiència i el coneixement d'aquests professionals per garantir un entorn laboral inclusiu i respectuós dels drets de les persones amb discapacitat.

En resum, la inclusió de persones amb discapacitat a empreses privades no només és un imperatiu legal, sinó també ètic. La legislació vigent estableix un marc clar per garantir la igualtat d'oportunitats, i les empreses han de complir amb les seves obligacions legals, promovent polítiques internes d'inclusió. Les implicacions legals de no fer-ho són significatives, però el compliment d'aquestes normatives no és només un deure legal, sinó també una oportunitat per enriquir els equips de treball i contribuir a la diversitat i la igualtat en l'àmbit laboral.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.