muy nuboso
  • Màx: 13°
  • Mín: 10°
10°

Carta al Senat espanyol de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears

dBalears

A l'atenció del Senat d'Espanya.

Benvolguts Senadors i Senadores:

Ens plau comunicar-nos amb vostès en relació a el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de Maig, d'educació. Atès que la seva possible revisió i aprovació pot tenir lloc properament, volem dirigir-nos a vostès des del màxim dels respectes i amb la màxima confiança, donada la seva competència com a òrgan legislatiu públic.

La AFIB és l'associació filosòfica de les Illes Balears i representem el col·lectiu de professors i professores de Filosofia i Ètica de l'Educació Secundària a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Estem preocupats i preocupades, atès que el Projecte de Llei abans esmentat publicat al BOE Núm. 113 de el 25 de Novembre de 2020, modifica la Llei orgànica 2/2006 en un article únic, segons el qual, d'una banda es modifica l'apartat a) s'afegeixen uns nous apartats a) bis es modifiquen els apartats b), k) i i). Entreveiem en aquestes actuacions les millors de les intencions, atès que a través de les correccions proposades s'impulsa a la societat cap a un sistema educatiu equitatiu, en el qual s'asseguren els drets, la igualtat de gènere, d'oportunitats, l'educació per a la convivència, la prevenció de conflictes, la resolució pacífica dels mateixos, el respecte a la diversitat, els Drets Humans i molts altres punts importants dignes als quals, per descomptat aquest, el nostre col·lectiu, es suma i 'adscriu des de la convicció que és el camí ideal cap a una educació i formació justa, digna i integradora.

Ara bé, no podem entendre com amb uns ideals tan alts, dignes i de qualitat, no s'impulsa la possibilitat de descobrir, realitzar i interioritzar aquests objectius si no és a través d'un procés d'ensenyament/aprenentatge des de l'àmbit especialitzat per excel·lència que és en si mateix l'assignatura d'Ètica. Aquesta assignatura estava proposada per a ser impartida en quart de l'ESO com a matèria obligatòria, la qual cosa ens esperanzaba, ja no només al col·lectiu de professors i professores especialistes formats i formades al respecte, sinó que també aquest projecte, era molt ben acollit per la resta de la Comunitat educativa, tant en relació a les famílies com a l'alumnat en general.

En l'actualitat la societat és canviant, ens aguaiten situacions que requereixen de criteris que, si no responen a una proposta axiològica de coherència igualitària, justa, digna i tolerant, poden donar lloc a un futur mancat d'horitzó i de sentit. El moment actual està ple de conseqüències que haguessin pogut ser evitades a partir de la conscienciació i l'apoderament d'una societat tolerant però també ferma pel que fa a una actitud assertiva davant de la diversitat cultural i al mateix temps capacitada per a la presa de decisions madures i coherents respecte de la dignitat i el bé comú. No és el cas. La veritat és que a hores d'ara l'actualitat camina desbordada davant un Canvi climàtic que causarà encara més desequilibris en el futur a la vida al planeta, desbordada davant d'una crisi mundial que afecta l'economia, la sanitat, la igualtat, la llibertat i la justícia... En tots els àmbits de la vida humana ens veiem afectats per la Globalitat que no sempre porta beneficis. Preocupa la migració i la cosificació d'éssers humans que escapen en pèssimes condicions de la seva terra natal amb l'esperança d'un futur millor. Aquesta Societat Líquida (com explica Bauman) ataca una joventut vulnerable que es relaciona amb més comoditat de manera virtual que de manera real, perquè no té uns fonaments reflexius que sostinguin la seva capacitat crítica. La pandèmia mundial de la Covid-19 ha evidenciat la necessitat de la reflexió ètica, de manera que la presa de decisions individuals, col·lectives, i de polítiques internacionals han estat decisives i ho segueixen sent. La ciutadania, ha demostrat maduresa reflexiva a nivell ètic i axiològic? Ara més que mai es fa palesa la possibilitat de preparar a la nostra joventut davant un futur incert en molts aspectes.

L'Ètica a quart de ESO és l'assignatura que pot formar i informar, culturitzar sense envair, possibilitar per crear camins d'autonomia, apropar als i les adolescents al pensament abstracte, sense fugir de la realitat, sinó tot el contrari, apropant de manera clara, coneixent-la per enfrontar-s'hi en igualtat, i no des de la inferioritat de condicions provocada per la manca de formació, d'informació i de capacitació per a la crítica conscient reflexiva. Conèixer les grans propostes ètiques que han tingut lloc en el passat és entendre el llenguatge de la realitat del present, i aquest pot donar-nos pista per poder fer front a un futur que, en gran mesura depèn de les decisions de l'ara, tant en política com en educació. Comencem a ser el canvi que volem veure al món. Com va dir Nietzsche, cap preu és massa alt pel privilegi de ser un mateix, i com va dir Aristòtil, el que és bo per al ciutadà, és bo per a la polis. L'ètica, benvolguts Senadors i benvolgudes Senadores, és una reflexió en veu alta que pot ser brúixola tant per a l'individu com per al col·lectiu.

En l'article 24 de el Projecte de Llei LOMLOE s'expressa la distribució de les matèries des de primer a tercer curs de l'ESO, i concretament en el punt 5 d'aquest article es fa al·lusió a la necessitat de formar en relació a l'educació emocional i en valors, però no de manera específica i integradora a través d'una assignatura que possibiliti el desenvolupament d'aquestes potencialitats, d'aquí la dificultat d'aconseguir aquest objectiu.

D'altra banda, observem que, en l'article 25.7, s'exposa que en algun curs de l'etapa tots els alumnes i les alumnes cursaran la matèria de valors cívics i ètics. En aquesta matèria que prestarà especial atenció a la reflexió ètica, s'inclouran continguts referits al coneixement i respecte dels drets Humans de la infància, als recollits en la Constitució espanyola, a l'educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial, a la igualtat de dones i homes, al valor del respecte a la diversitat i al paper social dels impostos i la justícia fiscal, fomentant l'esperit crític i la cultura de pau i la no violència...

Com a docents els hi podem assegurar amb fermesa que, en un sol curs durant l'educació secundària obligatòria, sense el reforç de l'assignatura d'Ètica a Quart, aquest últim curs en el qual es consoliden i interioritzen els aprenentatges rebuts, és improbable que els i les estudiants hagin assolit i interioritzat del tot els coneixements, objectius curriculars, competències i destreses necessàries per construir una societat reflexiva a nivell ètic i madura a nivell cívic. En l'àmbit de la docència, les persones que dia a dia treballem a l'aula, gràcies a la nostra preparació i experiència, podem afirmar, amb tota seguretat, que en un sol curs, amb una sola assignatura, no podem confiar en la preparació ètica de la ciutadania. La realitat és que aquest mínim establert per la proposta en l'educació obligatòria, és inapreciable i poc transcendent ontològicament parlant, ja que en realitat, no tot alumne cursarà Batxillerat, etapa acadèmica no obligatòria en la qual sí està previst impartir assignatures que permetin la cultura així com la formació crític reflexiva ètica i filosòfica.

A l'article 25 del Projecte de Llei LOMLOE s'estableix en relació a l'organització de Quart curs de l'educació secundària obligatòria, en el punt 2 apareix que els alumnes i les alumnes hauran de cursar tres matèries d'un conjunt que establirà el govern després de consultar les comunitats autònomes, i en el punt 3 del mateix article, s'estableix que els alumnes i les alumnes podran cursar una o més matèries optatives d'acord amb el marc que estableixin les administracions educatives que tindrà en compte la continuïtat de les matèries. Així doncs comprovam que en l'article 25 de el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig d'Educació, no s'esmenta l'assignatura d'Ètica.

Al respecte al·leguem que:

Els i les adolescents d'avui són la ciutadania de demà, i cal tenir en compte que més enllà de les parets dels centres d'ensenyament és escandalosa l'exposició indefensa a la qual estan exposats i exposades a través de la publicitat, les Fake News, la pornografia, la violència de gènere, els fonamentalismes ... Sense preparació per a la reflexió ètica, Com podran fer front a un sistema basat en el consumisme i la cosificació de la persona? Pot l'educació potenciar la mediocritat? Ara més que mai podem al·legar la necessitat d'aquest coneixement pràctic que és l'Ètica, i com va dir ja al segle IV a.C Aristòtil, aquesta saviesa pràctica, capaç de canviar les coses, ja que va més enllà de la mera contemplació per passar a l'acció. Plató (s.Va.C) va elevar a el nivell de saviesa a la política i a l'educació, àmbits en què cal saviesa i coneixement del bé, de la justícia, ja que no n'hi ha prou "sabent", també importa l'ésser. Nosaltres pertanyem a l'àmbit de l'educació, seguirem acompanyant en el camí a la ciutadania del futur, i confiem en vostès per a què això sigui possible, però necessitem de la seva coherència i de la seva capacitat d'acció i actuació com a representants que són de la Ciutadania.

Benvolguts Senadors i Senadores, al·leguem la necessitat de recórrer a la coherència, perquè si bé confiem en la seva intenció d'elevar la qualitat del nostre sistema educatiu per a possibilitar una Educació Secundària Obligatòria digna i sòlida, adaptada a la realitat que l'impera, no podem comprendre com en el projecte de Llei LOMLOE s'elimina l'assignatura d’Ètica que, de manera implícita respon a aquesta demanda de manera directa mitjançant la qualitat d'especialistes amb formació, la qual cosa dóna lloc a evitar el possible "adoctrinament" propi de la manca de preparació i de solidesa formativa.

Per tot l'exposat en línies anteriors sol·licitem:

1) La revisió i correcció del Projecte de llei orgànica 2/2006; sol·licitem que s'incorpori a l'article 25.1 l'assignatura d'ÈTICA a 4t de l'ESO.

2) Sol·licitem que aquesta assignatura sigui impartida amb obligatorietat en totes les comunitats autònomes i sigui impartida amb càrrega lectiva mínima de dues sessions setmanals com a mínim.

3) Sol·licitem que l'Ètica sigui impartida en 4t de l'ESO per especialistes amb formació al respecte tal com són els professors i professores amb titulació universitària especialitzada en Filosofia i Ètica.

Deleguem en vostès tota la nostra confiança agraint per endavant la seva necessària col·laboració.

Atentament:

Elisa Rosselló Forteza, Presidenta de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB).

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per Maria, fa 12 mesos

El deplorable intent d'escriure en un llenguatge no-sexista acaba convertint aquest escrit en un desbarat. Per començar, per què s'accepta "benvolguts" com a genèric i en canvi es distingeix entre "senadors" i "senadores"? Caps de fava!

Valoració:1menosmas
Per "Els paninsulars mos roban", fa 12 mesos

No tenen en compte la diferència entre 'equitat' i 'igualtat.El projecte de aquesta llei ès 'igualatiu' per tant no
se pot emprar els alumnes i las alumnas, si ès 'igualatiu', només hi ha una sola casta de alumnes,.Identitat: A = A
Igualtat: A = B + C +D + ESi el projecte fos equitatiu hauria ensenyament
diferenciat entre al·lots i al·lotas, intel·ligents i llestos,
entre pardals i coions, etc.

Els comunistas manan i per tant serà un projecte de
'igualtat' i no hi haurà 'equitat'.

Valoració:-4menosmas
Per bartomeu, fa 12 mesos

Tant de bo us escoltin

Valoració:4menosmas
Per Pitàgores, fa 12 mesos

En quina llengua ha estat redactada?

Valoració:4menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente