algo de nubes
  • Màx: 19°
  • Mín: 15°
19°

Una gestió de polítiques públiques sense Politòlegs?

151597

Conta la llegenda que una recent llicenciada va enviar un CV a una empresa de treball temporal amb la identificació de professió politòloga, en femení, i que aquesta va ser enviada a una entrevista de feina de podòloga. Sembla un acudit, però a Balears fins fa poc hi ha hagut el mateix grau de desconeixement de la professió en un dels sectors per als quals ha estat concebuda: l’administració pública. No obstant això, recentment  el Govern, el Consell de Mallorca i la UIB han resolt cofinançar un màster que s’incorpora a l’oferta de títols propis de la UIB en el curs 2018/19: el “Màster en Gestió de Polítiques Públiques" pensat per incorporar “a la funció pública (...) noves persones amb talent, que disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, així com la consolidació i millora de la formació i les capacitats de les persones que actualment presten serveis a l'Administració”, tal i com resa la pàgina web de la Universitat. Així, es crea una solució a mig camí entre la formació continuada i un entreteniment per als amants de la matèria.

Fa tres anys, un grapat de llicenciades i llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia residents a Mallorca vàrem configurar l'Associació PROPÒS_IB, cansats del poc (re)coneixement de les institucions públiques illenques envers la nostra formació. En aquest temps, hem pogut comprovar la manca de llocs de feina ofertats pel sector públic (autonòmic, insular i municipal) orientats a captar professionals especialitzats en el disseny, la gestió i l’avaluació de polítiques públiques. Habitualment, i si feu un cop d’ull al BOIB de seguida ho podreu comprovar, l’oferta pública està dissenyada per captar, sobretot, juristes i economistes. Per tant, el resultat és que tenim una administració pública que, certament, no compta amb professionals formats en gestió i polítiques públiques i que, per tant, sovint ha de recórrer a la contractació de serveis de consultoria externs en aquest camp. Coincidim en el diagnòstic del problema tal i com l’ha definit el Govern: a l’Administració Pública hi ha una manca de personal qualificat en aquesta àrea. Però la següent pregunta seria: quina és la raó per la qual tenim aquesta mancança a les nostres administracions? I si a més d’una capacitació de personal públic en aquestes habilitats deficitària, hi ha una manca de reconeixement del capital humà illenc especialitzat en aquest camp?

Som conscients de com ferma les mans dels gestors públics l’actual sistema de provisió i mobilitat de llocs de treball de l’administració a l’hora de crear equips adaptats a necessitats canviants. No entrarem ara en propostes de macro reformes que sabem llunyanes, però amb les eines de les quals disposa la nostra administració es podrien fer passes. Així, un raonament lògic –i no cal ser expert en disseny de polítiques públiques per fer-lo- ens portaria a afirmar que si l’objectiu del Govern és la incorporació de professionals amb formació en gestió pública i la millora dels coneixements i capacitats dels professionals que ja hi treballen, la formació de postgrau no és suficient per assolir-lo. És necessari, sobretot, un redisseny de les relacions de llocs de treball de l’administració pública, on s’incloguin perfils de persones amb formació i experiència professional en l’àmbit de les polítiques públiques.

També es podria aplicar la figura dels decrets de creació d’especialitats dins els cossos funcionarials. Es podria aprovar un decret de creació de l’especialitat de politòleg/a i sociòleg/a dins l’escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu de la CAIB per poder ofertar places dirigides a la captació del perfil. Això mateix es va fer a la CAIB l’any 2017 amb la intenció d’incorporar l’especialitat de publicista dins el cos superior de la nostra funció pública. Una mesura que es fonamenta en la idea que aquests professionals, juntament amb els periodistes són els perfils adients per treballar concretament  a la DG de Comunicació del Govern. De nou, un plantejament que posa de relleu el desconeixement de les competències dels politòlegs. Proveu a fer una cerca bàsica a Google del terme “comunicació política”.

Des de PROPÒS_IB fa dos anys vàrem començar una ronda de reunions amb diferents Conselleries i Direccions Generals del GOIB per donar a conèixer la nostra professió i posar de relleu que s’està deixant d’aprofitar un capital humà que potencialment milloraria la qualitat de la gestió pública. El nostre anàlisi de necessitats exposat a cada reunió es veia validat pels diferents interlocutors: semblava que el missatge calava. Però la resposta no ha anat encaminada a crear mecanismes per incorporar el talent ja present a les Illes Balears, sinó a la creació d’un màster –en el qual, segons la relació de professorat exposat a la pàgina web- no hi ha gaires politòlegs que hi participin. Per suposat creim que la gestió en general i la pública en particular té un caràcter multidisciplinar. Els politòlegs ens hem format en economia, dret, sociologia, ciència política i tota una sèrie de sabers que es complementen. No creim que s’hagi d’excloure cap professió de la gestió de polítiques públiques. Però el que no té cap sentit és que s’excloguin precisament els i les politòlogues del seu àmbit professional.

El que ens demanam finalment és: un màster per a què i per a qui? Si no es creen places públiques específiques en l’àmbit de les polítiques públiques i la sociologia (planificació, anàlisi, disseny, avaluació, recerca...) se supliran aquestes funcions amb altres perfils juristes, economistes o periodistes que hagin cursat aquest màster?

És interessant i útil imaginar-se la situació a la inversa: ens imaginam que als serveis jurídics de qualsevol administració no hi hagués persones llicenciades en dret? I que per suplir la mancança es fes un màster de dret públic, que no estigués dissenyat per juristes ni la majoria del professorat fos jurista? Idò aquesta és la situació en qual ens trobem politòlegs i sociòlegs a les Illes Balears.

Som conscients que canviar les dinàmiques i la manera de treballar de l’administració pública és un problema complex i que s’ha d’abordar des de diferents vessants. Malgrat que la posada en marxa d’aquest màster és un element que pot donar resposta a una part del problema plantejat, pensem que és imprescindible que l’administració pública faci un esforç per obrir-se a nous perfils que aportin innovació i qualitat en el disseny, la gestió i l’avaluació de les polítiques públiques.

PropòsIB-Associació de professionals de la Ciència Política i la Sociologia de les Illes Balears

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.