cielo claro
  • Màx: 16°
  • Mín:

Percepció social de la ciència i la tecnologia a les Illes Balears (i II)

A l’anterior article parlàrem de la importància d’una formació científica i tecnològica per entendre i actuar en el món actual. Una de les maneres de conèixer el nivell d’aquesta formació a nivell de població són les enquestes.

La Fundación Española de la Ciencia y Tecnología (FECYT) creada el 2001, realitza des de l’any 2002, amb una periodicitat d’uns dos anys, enquestes sobre la percepció social de la ciència i la tecnologia, és  dir, sobre la imatge de la ciència i de la tecnologia que tenen els ciutadans de l’estat de més de 18 anys. Fa unes setmanes que es feren públics els resultats de la VIII Encuesta corresponent a l’any 2016. Es van realitzar 6357 entrevistes de les quals 361 corresponen a ciutadans de les Illes.

L’estudi està dividit en 7 apartats: interès per temes científics i tecnològics, imatge social de la ciència, imatge social de la professió de científic, alfabetització científica, ciència i tecnologia i mitjans de comunicació, polítiques de suport a la ciència i tecnologia, i segmentació de la població respecte a la seva posició en relació a la ciència i tecnologia. A continuació exposarem i comentarem els aspectes més rellevants de cada un d’aquests apartats sense donar xifres. Els percentatges i les valoracions es poden trobar al document que es pot descarregar del web de la Fundación.

Pel que fa a l’interès hem de distingir el percentatge de població interessada per temes científics i tecnològics del seu grau d’interès.

En general, el perfil de ciutadà interessat en temes de ciència i tecnologia és un home i en menor grau una dona, jove i amb estudis. En el cas de les Illes el percentatge de ciutadans amb interès per aquests temes és un poc superior (un de cada cinc aproximadament) a la mitjana estatal (un de cada sis), però en canvi el seu grau d’interès és inferior. Hi ha altres temes que interessen més com, per exemple, els  relacionats amb la medicina i la salut, treball, educació, política i esports.

En relació a la imatge social de la ciència, un poc més de la meitat de la població espanyola, tant en homes com en dones de quasi totes les edats menys els de més de 65 anys, considera que la ciència aporta més beneficis que perjudicis. En canvi, a les Illes el percentatge està just per davall de la meitat encara que ha augmentat significativament respecte a l’enquesta anterior.

La professió més valorada és la de metge. Just per davall hi ha la professió de científic i d’enginyer amb diferència en relació a altres professions com advocats, empresaris o jutges, per exemple. No varia molt amb l’edat però sí amb el nivell d’estudis, la valoració és més alta com més alt és el nivell. A les Illes la valoració és un poc superior a la mitjana de l’estat.

Segons les dades que aporta l’enquesta, l’interès, la imatge i el nivell educatiu són variables que van lligades. De les dues primeres ja n’hem parlat, fa falta parlar de la tercera que també es coneix com alfabetització científica. En relació al nivell de formació que tenen els ciutadans en general, una minoria creu que el tenen alt o molt alt (bastants més homes que dones) i mentre que es quatre vegades més gran els que creuen que el tenen baix o molt baix (més dones que homes) i aquest dèficit augmenta amb l’edat. Pel que fa a les Illes el percentatge de la població que creu que el tenen alt o molt alt així com baix o molt baix és inferior a la mitjana.

En aquest apartat per avaluar els coneixement es demana que es digui si són correctes o no determinades afirmacions, entre les quals hi ha: la Terra gira entorn al Sol i els antibiòtics curen infeccions per bacteris. Els ciutadans de les Balears es troben dins el grup de comunitats que contesten correctament a la primera però en canvi no arriba a la meitat de la població que contesta bé a la segona. Tant a nivell d’estat com a les Illes, encara hi ha una minoria de ciutadans que afirmen que la Terra no gira entorn al Sol. El percentatges de respostes correctes a aquestes qüestions és lleugerament superior a homes i dones.

Respecte a les fonts de la informació sobre temes de ciència i tecnologia per davant de tot hi ha la televisió, a certa distància Internet i després premsa escrita, radio, llibres i revistes. Sembla clar que els mitjans audiovisuals són les fonts preferides pels ciutadans. Ara bé, per les persones amb més interès la font principal és Internet. A les Illes es segueix la mateixa tendència.

Finalment pel que fa a les polítiques de suport, un poc més de la meitat de la població creu que són pocs els recursos assignats i el percentatge augmenta amb el nivell d’estudis. En canvi a les Illes són majoria els qui creuen que els recursos que s’assignen són suficients.

En resum, quina percepció tenen els ciutadans de les Illes de la ciència i tecnologia en relació al de la resta de l’estat? No hi ha una tendència clara ja que per una banda hi ha més població interessada en qüestions científiques i tecnològiques però en canvi el grau d’interès és més baix. La imatge que tenim de la ciència i tecnologia no és tant bona però en canvi la valoració de la professió de científic i enginyer és més alta que la mitjana estatal. El nivell de formació que pensam tenir és mitjà. I finalment, una majoria creu que no s’ha d’invertir més perquè els recursos assignats són els adequats. Que cada un tregui les seves conclusions.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.