algo de nubes
  • Màx: 12°
  • Mín:

La plana web clubdenit.com

Com a director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) de la nostra Comunitat, vull manifestar el següent en relació amb la pàgina web clubdenit.com, ja que ha estat supervisada per aquesta oficina.

1. La Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, regula el dret a la informació que tenen els menors. A l'article 5 diu literalment:
«1. Els menors tenen dret a buscar, rebre i utilitzar la informació adient al seu desenvolupament.
2. Els pares o tutors i els poders públics vetllaran perquè la informació que rebin els menors sigui veraç, plural i respectuosa amb els principis constitucionals.
3. Les administracions públiques incentivaran la producció i la difusió de materials informatius i d'altres destinats als menors que respectin els criteris enunciats, al mateix temps que facilitaran l'accés dels menors als serveis d'informació, documentació, biblioteques i d'altres serveis culturals.
En particular, vetllaran perquè els mitjans de comunicació en els seus missatges adreçats a menors promoguin els valors d'igualtat, solidaritat i respecte a la resta, evitin imatges de violència, explotació en les relacions interpersonals o que reflecteixin un tracte degradant o sexista.
4. Per garantir que la publicitat o els missatges adreçats a menors o emesos en la programació adreçada a ells no els perjudiquin moralment o físicament, podrà ser regulada per normes especials.
5. Sense perjudici d'altres subjectes legitimats, correspon en tot cas al Ministeri Fiscal i a les administracions públiques competents en matèria de protecció de menors l'exercici de les accions de cessament i rectificació de publicitat il·lícita».

2. La Delegació del Govern sobre el Pla nacional sobre drogues (PND), de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l'Interior, presenta a la seva pàgina web www.mir.es/pnd uns continguts molt semblants a la pàgina web de Pla Jove, fins i tot amb imatges molt realistes.

3. La informació és poder... per decidir. Com diu la Guia del PND: Drogues: més informació, menys riscs: «Algunes persones mantenen una por reverencial a la informació sobre les drogues, com si disposar d'una informació adient suposàs augmentar-ne el consum. És similar al que, en altre temps, es va pensar respecte de l'educació sexual.

4. Hi ha pocs assumptes tan plens d'estereotips i de prejudicis com el consum de drogues, una conducta sobre la qual la majoria de la gent se sent ben informada, malgrat que en la pràctica les 'informacions' d'uns xoquin "a vegades frontalment" amb les d'altres. En ocasions sembla fins i tot que, parlant del mateix, s'està parlant de realitats distintes.

Però la realitat és prou diferent: la informació és un recurs necessari per prendre decisions intel·ligents, informades, autònomes, davant qualsevol desafiament (les drogues, en aquest cas). Els riscs reals procedeixen de la ignorància. No hi ha elecció lliure sense un saber adequat. Una societat més culta, més informada i millor formada sobre les drogues serà més capaç de conviure en un món on aquestes existeixen, i reduirà el risc d'establir-hi relacions conflictives».

Javier Barés Marticorena, director de l'ODDM Palma.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.