cielo claro
  • Màx: 27°
  • Mín: 19°
19°

Primer cicle d'ESO

Sr. director: Som un professor d'ensenyança secundària de Física i Química amb condició de catedràtic, amb plaça definitiva a l'IES Politècnic de Palma, doctor en Ciències Físiques, amb 21 anys d'experiència docent; actualment som cap d'Estudis adjunt per a Batxillerat, i professor associat de la Universitat de les Illes Balears. Vull fer unes consideracions relatives a la implantació del Primer Cicle d'ESO en els instituts de secundària per al curs 1999-2000, que es farà de manera precipitada i perjudicial per a la qualiltat de l'ensenyança. L'equip directiu del meu institut va remetre un escrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, en el qual s'enumeraven les condicions que creim imprescindibles per tal d'aconseguir que la integració del Primer Cicle en el nostre centre sigui positiva i amb perspectives de millorar l'educació. Aquest escrit no ha rebut, de moment, resposta escrita.

Aquesta manera de fer les coses per part de l'Administració queda integrada en un seguit d'inconveniències una mostra de les quals voldria citar a tall d'exemple:

"La innecessària precipitació en l'elaboració d'un currículum propi, que s'hauria hagut de planificar amb anys d'antelació però que s'haurà de fer a les males, i magnus itineribus (això sí que ho tindrà, de propi).
-La tristament famosa i popular enquesta sobre l'ensenyança, amb què s'estrenà el nostre Consell i que no cal comentar més extensament, però que constitueix un clar exemple de maltractament de recursos públics i de sembra de zitzània entre els estaments de la comunitat educativa.
-La «brillant» actitud del conseller enfront del problema lingüístic.
-La supressió surrealista de la «setmana blanca» (amb la còmica argumentació que aquí no hi sol haver neu), un altre exemple d'intencionalitat encaminada a enfrontar ensenyats i pares i mares.
-El comentari referent a les llargues vacacions de què gaudeix el professorat, en relació a les negociacions per a l'equiparació salarial amb la resta de funcionaris de la CAIB.
-L'extraordinària rapidesa a atendre qüestions d'imatge (per exemple, els nosu logotips d'FP), que conviu amb la lentitud, malaptesa, desídia o mala intenció a l'hora d'encarar problemes de fons i de planificació.
-La no autorització d'algun cicle formatiu en algun centre públic, coincident amb l'autorització d'altres o del mateix en un centre concertat.
-La manca d'objectivitat, la nul·la intenció d'arribar al fons del problema, i la injustícia manifesta en el «cas Palou».
-La incompetència, la inoperància i la sospitosa naturalesa de l'Oficina d'Informació (?) Educativa (?): crec que qualsevol Departament d'Orientació de qualsevol institut és més operatiu (no citarem anècdotes concretes per no allargar més l'escrit).
-La manca de capacitat decisòria que s'ha destapat en l'assumpte de l'assegurança escolar, a més de la desinformació secular a què estam sotmesos els centres en relació a aquest punt.
-Les discussions bizantines a l'hora de negociar el professorat de cada curs, quan els equips directius semblen captaires.
-Els continus gests de protecció envers els centres concertats abans de prioritzar les necessitats del període obligatori en els públics.
Tot això culmina en la manera de voler implantar el manament de la LOGSE que es refereix a on s'ha d'impartir el Primer Cicle d'ESO. En una visita al nostre institut, no fa més d'un any, un director general de la Conselleria ens assegurà que la suplantació del 1r Cicle a Instituts no es farà per ara, a Ciutat, perquè era massa dificultosa. Però al cap de pocs mesos se'ns dóna l'ordre d'incorporar el Primer Cicle a tots els instituts de Palma. I aquí no ha passat res...

Els que hem defensat la LOGSE contra determinada classe de crítiques, fundades en ideologies concretes (i que hem fet altres crítiques de tipus més tècnic a la mateixa Llei General) pensam que el Primer Cicle «s'ha d'impartir als institus» de secundària. Però «en bones condicions». Si no, es condemna al fracàs tot el sistema.

Per això he arribat a pensar que aquesta mena de boicot sistemàtic que l'Administració sembla perpetrar contra l'educació pública té com a objectiu «voler fer creure que la LOGSE no funciona», però «pel mètode d'impedir que es donin les condicions necessàries perquè funcioni».

Pot ser que jo estigui equivocat (això voldria) però la veritat és que cada dia se'm fa més difícil compartir amb l'Administració la responsabilitat en unes accions que s'emprendran de manera que consider contraproduent.

De tota manera, com passa a tots els instituts, els equips directius continuarem treballant perquè l'alumnat no en pagui les conseqüències. Esperam aconseguir-ho.

Pere J. Palou Mas, Esporles.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.