algo de nubes
  • Màx: 16°
  • Mín: 11°
11°

Lletra de comiat als ciutadans de les Illes Balears

Amb aquestes ratlles vull acomiadar-me com a director general de Política Lingüística del Govem de les Illes Balears, amb un sentiment d'emoció i de satisfacció per la feina feta i pel suport rebut de molta gent.

Al llarg d'aquests darrers quatre anys, un període llarg i intens, la Direcció
General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears ha estat l'encarregada de tirar endavant tota una sèrie de projectes per fomentar el coneixement, l'ús social i l'estimació per la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

En aquesta empresa, com a director general de Política Lingüística, he esmerçat energia, activitat i tot el meu esforç, amb il·lusió i passió, perquè tots els recursos humans i materials disponibles contribuïssin a la tasca de redreçament de la nostra llengua en la societat de les Illes Balears. La llengua té uns reptes importantíssims, i estic convençut que la nostra societat sempre sabrà trobar el to i les accions destinades a cada moment i a cada necessitat. En aquest sentit, el vostre entusiasme i la vostra estimació per la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, continuaran essent imprescindibles. Tanmateix, sense l'ajut i l'interès de les múltiples entitats arrelades a tots els àmbits de la societat de les Illes Balears (administracions locals i autonòmiques; administració perifèrica de l'Estat espanyol; institucions civils, militars i religioses; centres universitaris; associacions d'immigrants, culturals i empresarials; centres docents públics, concertats i privats; empreses públiques i privades; biblioteques; cinemes; mitjans de comunicació; etc.) aquesta tasca no hauria tingut la mateixa repercussió entre la població de les Illes Balears. En aquesta legislatura s'ha consolidat la col·laboració institucional amb la potenciació de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i la projecció de la llengua i la cultura catalanes a l'exterior en col·laboració, en pla d'igualtat, amb l'Institut Ramon Llull (IRL) per tal de contribuir al prestigi social de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, la Universitat de les Illes Balears (creació del nou Gabinet de Didàctica de Llengües i manteniment i fínançament fins a l'any 2008 del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica [Toponímia i Antroponímia]), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Generalitat de Catalunya, amb la signatura de nous convenis de col·laboració. A més, anualment s'han subscrit convenis de col·laboració amb la Fundació Caixa de
Balears «Sa Nostra» per mantenir el cicle de cinema itinerant de Cinema a la Fresca i amb l'il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears per a la normalització lingüística dels col·legiats. Així mateix, com a director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, he assistit i he participat activament a totes les sessions de treball convocades pel Ministeri d'Afers Estrangers (MAE) i pel Ministeri d'Administracions Públiques (MAP), des del respecte i la lleialtat institucional, juntament amb la resta de Comunitats Autònomes amb llengua pròpia (Generalitat de Catalunya, Govern del País Basc [EuskoJauralitza], Xunta de Galicia, Comunitat Foral de Navarra i Generalitat Valenciana), per tal d'assolir el reconeixement de l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea (UE), el plurilingüisme a l'Estat espanyol i l'elaboració del 2n Informe periòdic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre l'aplicació a Espanya de la Carta europea de les llengües regionals i/o minoritàries 2006. Com a novetat respecte d'anys anteriors, s'han ofert convocatòries públiques de subvencions per donar suport als intercanvis escolars amb centres docents de les terres de parla catalana, així com ajuts per a l'organització de cursos sobre llengua, cultura,història i literatura catalanes.

La Direcció General de Política Lingüística ha volgut col·laborar a la presència del català en diversos àmbits d'actuació: cinema en català, teatre en català, música i altres activitats adreçades als infants i als joves (l'oci i el còmic), noves tecnologies,actuacions per a la ciutadania d'incorporació recent, activitats en l'àmbit laboral, edició d'obres en suport escrit i digital, accions de projecció interior i exterior del coneixement de la realitat lingüística de les Illes Balears, homenatges (commemoracions de l'Any
Francesc de Borja Moll, de l'Any Costa i Llobera, dels centenaris del 1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana i de l'Institut d'Estudis Catalans (reedició del Diccionari català-valencià-balear [Alcover-Moll]) i altres campanyes.

Totes aquestes actuacions, i moltes altres, es ressenyen amb detall a la Memòria quadriennal 2003-2007, fruit del treball il·lusionat i professional de l'equip humà de la Direcció General de Política Lingüística, al qual vull expressar el més sincer agraïment per la seva dedicació professional, i confii que, amb el seu esforç, hagin pogut contribuir, en alguna mesura, que la plena normalització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els àmbits esmentats anteriorment sigui cada dia més a prop.

Tot plegat, suposa una base sòlida per a la llengua catalana, pròpia de les Illes 

Balears, per a un futur plenament normalitzat. Ara bé, el camí a recórrer per arribar a la plena normalització lingüística és llarg. Tots hi estam cridats i tots ens hi hem de comprometre, des del Govern de les Illes Balears fins al darrer administrat, fins a l'últim ciutadà de les Illes Balears, al qual ha estat un honor i una satisfacció servir des de la meva responsabilitat com a director general de Política Lingüística. És per aquest motiu que vull aprofitar el final d'etapa de la VI legislatura per agrair-vos, personalment i de manera especial, la vostra col·laboració.

Per finalitzar, vull manifestar públicament la més sincera gratitud al Molt Honorable Sr. Jaume Matas i Palou, President de les Illes Balears, a l'Honorable Sra. M. Rosa Estaràs Ferragut, Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals, i a l'Honorable Sr. Francesc J. Fiol i Amengual, Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, per la confiança que han dipositat en la meva persona al capdavant de la Direcció General de Política Lingüística durant aquest període llarg i intens. Honor i gratitud.

Aprofit l'avinentesa per expressar-vos la meva salutació cordial i, alhora, rest a la vostra disposició per a tot allò en què us pugui ser útil.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.