algo de nubes
  • Màx: 16°
  • Mín: 11°
11°

El Govern aprova l’interès general excepcional per al centre de fotografia Toni Catany

Fotografia de Toni Catany

El Consell de Govern ha aprovat declarar d'interès públic excepcional, i per raons d'urgència, la tramitació i aprovació del projecte de la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor.

La declaració suposa enviar, a l'empara de l'article 149.3 de la Llei d'Urbanisme, l'esmentat acord i el projecte bàsic de construcció del centre a l'Ajuntament de Llucmajor perquè, en el termini d'un mes, notifiqui la conformitat o la disconformitat amb el planejament urbanístic en vigor.

En cas de disconformitat del projecte, l'acord preveu que la Conselleria de Cultura, Participació i Esports sol·liciti al Consell que emeti, en el termini de quinze dies, una decisió sobre si és procedent executar el projecte de manera immediata i amb exempció de la llicència o del règim de comunicació i, en aquest cas, ha d'ordenar la iniciació del procediment de modificació o revisió del planejament urbanístic d'acord amb la tramitació establerta en la Llei d'urbanisme. Posteriorment, el projecte bàsic s'haurà de sotmetre a exposició pública en el Butlletí Oficial de les Balears (BOIB) durant el termini d'un mes.

Segons el Govern, la «gran rellevància social i cultural» de l'edifici que es pretén construir, que es convertirà en l'únic centre cultural de caràcter museístic a Mallorca dedicat a l'art de la fotografia, així com la necessitat d'executar amb celeritat el projecte constructiu per evitar la pèrdua dels fons estatals per import de 4.300.000 euros, fan que concorrin raons d'urgència i, al mateix temps, d'interès públic excepcional que permeten iniciar la via prevista en l'article 149.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears.

Antecedents

El Govern ha recordat que el 13 d'agost de 2009, l'Institut de Turisme d'Espanya i el Govern subscrigueren un conveni de col·laboració en matèria d'inversions de l'Estat per al foment i desenvolupament turístic mitjançant la realització d'una sèrie d'actuacions i obres per a la reestructuració, modernització i diversificació del sector turístic que, per a l'illa de Mallorca, es concretaven amb l'adquisició i rehabilitació de Can Weyler i l'execució del projecte Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, al terme municipal de Llucmajor.

Aquest conveni preveia un termini d'execució de les actuacions de tres anys i justificar-les en un termini màxim de quatre. El 29 d'abril de 2016, l'Institut de Turisme d'Espanya i les Balears subscrigueren una addenda al conveni de col·laboració per la qual s'acordava que el termini d'execució de les actuacions per a l'illa de Mallorca s'ampliés fins al 31 de desembre de 2018 i el de justificació, fins al 31 de desembre del 2019.

Actualment, els departaments competents s'afanyen per a l'obtenció d'una nova pròrroga. A la fi de 2017 la Conselleria de Cultura, Participació i Esports va impulsar un concurs d'idees per a la construcció de la seu del Centre Internacional, al qual es van presentar uns 40 projectes arquitectònics.

Al mes de febrer de 2018 es va atorgar el primer premi del concurs a l'arquitecte Josep Lluís Mateo. El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany serà, possiblement en molts anys, l'únic espai cultural de caràcter museístic a Mallorca dedicat a la fotografia, un equipament singular i d'alt nivell per conèixer l'obra de Toni Catany.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.