algo de nubes
  • Màx: 22°
  • Mín: 17°
17°

Transcripció del xat amb Cecili Buele, candidat al Congrés pel PSM-EN

Va tenir lloc dia 2 de març

Session Start: Thu Mar 02 19:57:00 2000

[19:57] Mam Hola
[19:57] lval Hola Mam
[19:58] Mam hoy somos pocos
[19:58] Mam Hola cbuele
[19:59] cbuele El senyor Buele ja ha arribat, d'aquí a uns moments començarem.
[20:01] lval Recordau que per demanar torn heu de teclejar un ?.
[20:03] lval Mam, podem començar, després va Guillem.
[20:03] Mam Sr. Buele, usted es una persona afable, simpatica y amable, ¿como asi entro en el PSM?
[20:04] cbuele Mam: Bon vespre a tots i a totes. Perquè el PSM és un partit afable, simpàtic i amable. ok.
[20:04] lval Endavant Guillem, preparat pulit.
[20:04] Guillem Senyor Buele, som un votant del PSM, i m'agradaria saber per què no s'ha arribat a un acord amb ERC per presentar-se junts, essent els ideals que defensen els dos partits tan pareguts
[20:05] cbuele Guillem: per haver-hi un acord hi ha d'haver hagut passes prèvies que no hi ha hagut.
[20:06] cbuele Al Parlament Europeu hi col·laboram. Al Parlament espanyol hi podrem arribar a col·laborar. ok.
[20:06] lval Endavant pulit, preparat xato.
[20:06] pulit si surt elegit diputat, com sabem que no "desapareixera" del paisatge politic com han fet els del PP i el PSOE?
[20:07] cbuele pulit: seré present setmanalment en una oficina de contacte amb
[20:07] cbuele la ciutadania que m'haurà elegit. ok.
[20:07] lval Endavant xato, preparat Mam.
[20:07] xato Posi noms als enemics del nostre poble.
[20:07] cbuele xato: colonitzadors que ens xuclen. ok.
[20:08] lval Endavant Mam, preparat Guillem.
[20:08] Mam Voste xarra mallorqui o parla catala?
[20:08] cbuele Mam: així com xerr castellà i espanyol, també xerr mallorquí i parl català. ok.
[20:08] lval Endavant Guillem, preparat destral.
[20:08] Guillem Per què el PSM no ha donat aquestes passes, i ara ERC li traurà vots a les Illes Balears
[20:09] cbuele Guillem: està per veure. ok.
[20:09] lval Endavant destral, preparat xato.
[20:09] Destral Com un partit d'esquerra poc pactar amb el PP?
[20:10] cbuele destral: a l'hora de governar, no sempre és un obstacle insalvable per a l'esquerra rebre d'altres suports. ok.
[20:10] lval endavant xato, preparat Mam.
[20:11] xato Concreti, sigui valent: qui són els "colonitzadors que ens xuclen"?
[20:11] cbuele xato: els poders polítics i fàctics espanyols. ok.
[20:12] lval Endavant Mam, preparat pulit.
[20:12] Mam Como asi siendo usted concejal de Palma se presenta para Madrid, anda el PSM escaso de personal?
[20:12] cbuele Mam: ja no som regidor de Palma. Hi ha molt d'altre personal del PSM que ocupa moltíssims de càrrecs públics. ok.
[20:12] lval Endavant pulit, preparat destral.
[20:13] pulit imagini un escenari: PP+CIU+CCanaria 174, PSOE+EU+nacionalistes 174, PSM 2. Cap a on tiraria? i que demanaria a canvi?
[20:14] cbuele pulit: no anam a Madrid per pactar amb ningú. Esperarem que hi hagi
[20:14] cbuele qualcú que ens reclami pactar amb ells. Pactarem amb qui defensi més
[20:15] cbuele intensament els interessos de les illes Balears. ok.
[20:15] lval Endavant destral, preparat Guillem.
[20:15] Destral Fa uns mesos Mateu Morro defensava el model d'ERC. Ara el PSM insisteix en la idea que pot pactar amb la dreta. A Madrid no governarà el PSM.
[20:15] cbuele Destral: No anam a Madrid a governar Espanya. Hi anam a influir en qui la governi i defensi
[20:16] cbuele Balears com a opció prioritària. ok.
[20:16] lval Endavant Guillem, preparat Mam
[20:16] Guillem Per què a Mallorca no s'ha arribat a un pacte pel Senat amb PSOE i EU, i si ho han fet a Menorca, on el senador s'integrarà a l'Entesa Catalana pel Progrés?
[20:17] cbuele Guillem: perquè el pacte menorquí és justament això, un pacte genuïnament menorquí, i en canvi,
[20:17] cbuele el pacte a Mallorca és una còpia provinciana del pacte de Madrid. ok.
[20:17] lval Endavant Mam, preparat destral.
[20:17] Mam Ustedes que defenderan en Madrid, a Cataluña o a Baleares, o son lo mismo?
[20:18] cbuele Mam: defensarem les illes Balears, opció prioritària de la nostra opció política. ok.
[20:18] lval Endavant destral, preparat pulit.
[20:18] Destral Vostes volen ocupar l'espai d'UM? Han mort les ideologies com afirma la dreta?
[20:19] cbuele Destral: volem ocupar el màxim d'espai possible al Congrés dels Diputats.
[20:19] cbuele Nosaltres mantenim la nostra amb claredat i fermesa. Nacionalistes, ecologistes, d'esquerres. ok.
[20:19] lval Endavant pulit, preparat Guillem.
[20:19] pulit D'acord, no pactara amb ningu, pero quins son els punts minims que demanara per donar suport a qualsevol possible president?
[20:20] cbuele pulit: Reconeixement d'un estat espanyol plurinacional, independència fiscal de les illes Balears,
[20:20] cbuele contribució illenca positiva a la millora del medi ambient,
[20:21] cbuele cohesió social en polítiques d'integració lingüística, cultural i social. ok.
[20:21] lval Endavant Guillem, preparat Mam.
[20:22] lval guillem, tens cap pregunta. Si teniu les preguntes escrites abans que us arribi el torn guanyarem temp.
[20:23] lval Endavant mam.
[20:23] lval Preparat destral.
[20:23] Mam Siguiendo las teorias del agua de la Sra. Rossello, creiamos que la subida de sueldos
[20:23] Mam de los politicos llevaria aparejada la disminucion de los mismos
[20:23] Mam pero no ha sido asi, cada vez hay mas asesores, consellers y directores generales,
[20:23] Mam ¿es la teoria de la Sra. Rossello falsa?
[20:24] cbuele Mam: és la teoria de la senyora Rosselló, una consellera molt respectable. ok.
[20:24] lval Endavant destral, preparat foraster
[20:24] Destral Però a Mallorca vostes no han volgut negociar mai el senador...I sigui concret, no s'escapoleixi con fins ara.
[20:25] cbuele Destral: una cosa és negociar, i l'altra és obtenir. No l'hem obtingut. Però si ens votes contribuiràs a fer que tinguem uns diputats. ok.
[20:25] lval Endavant foraster, preparat pulit.
[20:25] foraster Bona nit senyor Buele. Espero que no le moleste que escriba en castellano. Mi pregunta es la siguiente: lo ve usted negro
[20:26] Mam Lo siento pero tengo que irme. Buenas noches
[20:26] lval Bona nit, mam.
[20:26] cbuele foraster: se llegir i escriure en castellà. Em veig més negre que molta d'altra gent. ok.
[20:26] lval Endavant pulit, preparat destral.
[20:27] pulit creu realment que el PSM tot sol pot treure prou vots per enviar-lo a Madrid? No necessitara els d'UM?
[20:27] cbuele pulit: estic convençut de tenir prou gent a favor per arribar al proper
[20:27] cbuele dia 12 de març a representar amb dignitat els interessos d'aquestes
[20:28] cbuele illes al congrés dels diputats. Necessit tots els vots de tota la gent que estima
[20:28] cbuele Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. ok.
[20:28] lval Endavant destral, preparat foraster.
[20:28] Destral No creu que anar a cercar desesperadament el vot dels empresaris els farà perdre votants tradicionals?
[20:29] cbuele destral: cercam els vots de tota la gent d'aquestes illes, sien empresaris,
[20:29] cbuele sien treballadors, sien votants del PSM anteriors, sia gent que no ha votat mai el PSM, i ho feim
[20:29] cbuele amb esperança. ok.
[20:29] lval Endavant foraster, preparat destral.
[20:29] foraster Me refería a si ve negro el resultado para el PSM, porque desde que mandan ya no se les ve en la calle
[20:30] cbuele foraster: d'ençà que governam, trepitjam molt més el carrer i els camps de les nostres illes, on duim
[20:31] cbuele les realitzacions concretes de la nostra gestió política. El resultat del proper dia 12 el veim molt clar, obtindrem representació. ok.
[20:31] lval Endavant destral, preparat foraster.
[20:31] Destral A Mallorca, se la pot estimar des de la dreta o des de l'esquerra. Quin vot demana voste. I concreti d'una vegada.
[20:31] cbuele destral: de dretes i d'esquerres. ok.
[20:31] lval Endavant foraster, preparat pulit2, després va destral.
[20:32] foraster El discurso de UM es el mismo que el suyo: Madrid nos mata
[20:33] cbuele foraster: podem compartir plantejaments amb altres formacions polítiques, i fins i tot donar suport a propostes
[20:34] cbuele orientades a defensar els interessos d'aquestes illes, però si el nostre discurs i realitzacions
[20:34] cbuele són iguals o no, són els votants els qui ho diran. ok.
[20:34] lval Endavant pulit2, preparats destral i foraster.
[20:34] pulit2 perdoneu l'embull d'entrades i sortides, pero telefonica continua essent genial...que opina de l'"amic" Villalonga i dels seus negocis?
[20:35] cbuele pulit2: que contribueixen a fer que la nostra relació amb l'Estat espanyol sigui un mal negoci i que la població
[20:35] cbuele més desafavorida dels altres pobles de l'Estat espanyol empitjori la seva situació. ok.
[20:35] lval Endavant destra, preparat foraster. Per cert, hauríem d'anar acabant.
[20:35] Destral No es passa el senyor Sampol fent la pilota als empresaris?
[20:36] cbuele destral: com a vicepresident del Govern de les Illes Balears, ha de parar
[20:36] cbuele esment a tots els sectors de la nostra societat i ho fa molt bé. Pari vostè esment a la moratòria de grans superfícies
[20:37] cbuele comercials, a la introducció del comerç just i solidari dins les xarxes habituals de consum,
[20:37] cbuele a les relacions amb la Pimem. ok.
[20:37] lval Endavant foraster, preparat destral, si no hi ha més preguntes la teva hauria de ser la darrera.
[20:37] foraster Cuándo quitarán la S de Socialistas de sus siglas y la sustituirá al final por una N de Nacionalistas?
[20:38] cbuele foraster: la N de nacionalista, que encara duim, no té per què haver de substituir cap altra lletra.
[20:38] cbuele Més encara, crec que la S l'enforteix. ok.
[20:38] lval Endavant destral.
[20:38] Destral I parlant d'empresaris. Que pensa de les declaracions del senyor Cuevas?
[20:39] cbuele destral: justifica l'amiguisme empresarial del senyor Aznar, que amb la seva política ha causat que
[20:39] cbuele una de cada tres accions de la borsa espanyola estigui controlada per un
[20:40] cbuele dels seus amics.ok.
[20:40] lval Endavant destral, preparat pulit2. Ara sí que hauríem d'anar acabant.
[20:40] Destral Senyor Buele no sembla vostè. No parlar clar.
[20:41] cbuele destral: és la primera vegada que m'ho diuen. Si vols prenem un cafè junts i continuarem xerrant. ok.
[20:41] lval Endavant pulit2.
[20:41] pulit2 demostri'm que votar-li es un vot util i no una opcio perduda
[20:41] cbuele pulit2: és molta de gent que el dia 12 de març està disposada a donar-nos suport. Just
[20:42] cbuele que ho faci la mateixa que ho va fer l'any passat jo ja som diputat al congrés. ok.
[20:42] lval Endavant ansepe; la darrera.
[20:42] ansepe Cil el temps den Magrinya i tots el altres no parexia que estaves
[20:42] ansepe tan integrat a dins la politique
[20:43] lval És aquesta la pregunta, ansepe?
[20:43] ansepe si
[20:44] ansepe perque estas ara tan integrat dins la politica i no antes?
[20:44] cbuele ansepe: en aquell temps, i ara també, ja defensava que aquesta terra és la nostra terra de la muntanya fins a la vall... ok.
[20:44] ansepe encara ten recordes be per el que veix
[20:45] lval Nord, ens sap greu, però ja hem acabat.
[20:45] cbuele He passat molt de gust de conversar amb tots vosaltres, a tots us deman que voteu el dia 12 de març el PSM-EN i que faceu que sia molta la gent que ho faci. ok
[20:46] lval Bona nit a tots i us esperam dilluns a les 20.00 hores amb Rosa Estaràs.
[20:46] pulit2 a10! 8-)
[20:46] nord ?Salutacions a en Cil i l'esperam un altre dia a menjar porcella.
[20:46] lval Li ho direm de part teva, nord; Cecili Buele ha hagut de partir escopetat.
[20:46] ansepe Cil fins un altre i ten recordes del campament del foc dons jo eraalla
Session Close: Thu Mar 02 20:46:56 2000

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.