algo de nubes
  • Màx: 30°
  • Mín: 21°
30°

El claustre de l’IES Clara Hammerl s'adhereix a la queixa de l’IES Guillem Cifre de Colonya sobre l'aplicació de la LOMLOE

206057

La setmana passada, el claustre de l'IES Guillem Cifre de Colonya, de Pollença, va votar contra la proposta pedagògica de la LOMLOE. A més, varen demanen als companys de la resta d'instituts que fessin el mateix com a mostra de protesta i malestar per la manera en la qual es vol aplicar la LOMLOE a les Balears.

«Consideram que abans que finalitzi el curs com a mínim la Conselleria hi hauria de fer canvis que són de la seva responsabilitat i respectar més l'esperit de la llei donant més autonomia i flexibilitat als centres», varen remarcat.

Ara, l'IES Clara Hammerl, del port de Pollença, s'ha adherit a aquesta reivindicació i ha enviat una carta al conseller d'Educació, Martí March, aprovada gairebé per unanimitat del claustre.

A més, han apuntat que el centre ha decidit no afegir-se a emprar l'eina d'avaluació en mode oficial de la Conselleria.

La carta

Sr. conseller,

El Claustre de l’IES Clara Hammerl ens adherim a la queixa de l’IES Guillem Cifre de Colonya i us volem expressar la nostra preocupació davant les incerteses que envolten el començament d’aquest curs acadèmic, incerteses motivades per l’entrada en vigor de manera precipitada de la LOMLOE i per com poden afectar el desenvolupament de la nostra tasca i, en conseqüència, el rendiment del nostre alumnat.

La nova llei educativa (LOMLOE) comportarà canvis importants en l’àmbit escolar, alguns dels quals ja s’han de començar a aplicar aquest curs 2022-23. En concret, són aquells que fan referència als currículums, a l’avaluació i a l’organització de centres, els quals s’implementaran primer en els cursos senars (en el cas de Secundària, a 1r i 3r d’ESO i a 1r de batxillerat).

Consideram que l’entrada de la LOMLOE es fa de manera precipitada i sense garanties de poder-la aplicar correctament. A part, també consideram que la Conselleria ha fet interpretacions particulars -especialment respecte a l’avaluació- que no compartim i que ens preocupen seriosament.

Pel que fa a la precipitació:

  • Fins dia 1 d’agost no s’aprova el decret 32/2022 que estableix els currículums a la nostra comunitat autònoma, això fa que a hores d’ara encara no disposem de tots els materials de les editorials, ja que no han tengut temps per a elaborar-los, ni, en conseqüència, el professorat per a treballar-los i adaptar-los al nostre alumnat.
  • La resolució sobre l’alumnat NESE es va aprovar el 31 d’agost, amb canvis substancials sobre el model anterior, sense deixar-nos marge de maniobra per a poder incorporar-los correctament.
  • La formació del professorat que s’havia anunciat arriba tard, més tard dels terminis que se’ns exigeix per a tenir les feines fetes.
  • No va ser fins dissabte 10 de setembre, només quaranta-vuit hores abans del començament del curs, que es varen publicar al BOIB les instruccions d’avaluació, precisament l’aspecte que més ens preocupa.
  • Les instruccions d’avaluació del 10 de setembre han estat modificades de nou, dia 15 d’octubre, ja ben començat el curs.

Pel que fa a l’avaluació:

El que més ens preocupa són les resolucions per les quals s’aproven les instruccions per avaluar, que han estat publicades al BOIB del 10 de setembre, i posteriorment modificades el 15 d’octubre, i que són responsabilitat de Conselleria.

En base a aquestes instruccions, es pretén que el professorat esmicoli, ja sigui abans del 31 d’octubre al gener o al juny, d’una manera inacceptable el procés d’ensenyament-aprenentatge donant percentatges i repartint els criteris d’avaluació d’una manera arbitrària i impossible d’aplicar en el dia a dia dins l’aula, tanmateix per no copsar el que realment importa en el procés d’avaluació, que és mostrar al docent, família i alumnat els avenços en el seu procés d’ensenyament

aprenentatge. Al mateix temps, es pretén convertir la tasca docent en una tasca burocràtica i mercantilista d’introducció de percentatges que, teòricament, volen servir per avaluar, però que a la pràctica resultaran totalment inútils, i s’haurà de dur una segona comptabilitat per a saber si allò que s’avalua és el que realment reflectirà aquest programa que ens volem fer implantar.

Aquesta forma d’avaluar, a més a més, va clarament contra la llibertat de càtedra dels docents en condicionar totalment i de forma molt tancada la forma d’avaluar del docent i, per tant, d’impartir la matèria.

Per tot el que hem exposat fins ara, demanam:

-Agilitat per part de la Conselleria en allò que se’ns va prometre: informació, assessorament i formació.

- La màxima ajuda i autonomia per als centres que decideixin no utilitzar l'eina d'avaluació. En aquest sentit consideram:

La valoració del grau d’assoliment dels criteris no s’hauria d’expressar amb nombres i percentatges, sinó que hauria d’expressar el seu grau d’assoliment (per exemple: de gens assolit a completament assolit). Aquests criteris s’han d’avaluar, no qualificar. Cal diferenciar «qualificar» de «avaluar». En qualificar col·locam en una escala, comparam amb l'esperat, quantificam. En avaluar reconeixem l'acompliment, observam la pràctica, calibram l'escala d'assoliment en aquest acompliment i l'orientam cap a la millora personalitzada.

Consideram que és al final del curs quan el professor ha de calcular la qualificació final de la matèria a partir dels instruments que hagi triat per valorar el grau d’assoliment dels criteris d’avaluació i mesurar l’adquisició de les competències específiques. D’aquesta manera, pensam que es dona fonament pedagògic i lògica a l’article de les instruccions

que de manera excepcional permetrà al professorat editar la qualificació de les matèries a final de curs.

Així doncs us demanam que es canviï l’eina d’avaluació per tal que pugui ser més oberta i no fermada a percentatges tancats i que sigui el professorat el que pugui posar la qualificació de manera oberta segons les seves dades d’avaluació.

Atentament,

Claustre IES Clara Hammerl

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.