muy nuboso
  • Màx:
  • Mín:

Multes de 300 a 300.000 € per a participants, organitzadors, propietaris i col·laboradors en festes il·legals

El Consell de Govern ha aprovat un decret llei pel qual es modifica la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per a intensificar la lluita contra les festes il·legals a les Illes Balears i especialment, a l’illa d’Eivissa.

És una mesura consensuada que té el vistiplau del Consell Insular d’Eivissa i de tots els ajuntaments de l’illa, amb l’objectiu de fer front a la proliferació de festes il·legals, sobretot les que es duen a terme en habitatges i en determinats àmbits de sòl rústic. Aquests tipus d’actes, al marge de la competència deslleial que suposen per a les activitats d’entreteniment i oci legalment establertes, no només suposen un important risc per a les persones que hi participen en no tenir els indrets on es duen a terme els elements de seguretat i protecció requerits, sinó que també tenen importants impactes en l’ordre públic i en la convivència ciutadana, generen molèsties i renous, problemes de mobilitat i d’accés de serveis essencials, a més de ser un potencial focus d’altres activitats il·lícites.

Una de les característiques més clares d’aquestes activitats és que es fan sovint en edificacions residencials, la qual cosa els permet emparar-se en el dret fonamental de la inviolabilitat del domicili per evitar l’adopció immediata de mesures cautelars que requeririen l’accés a les dependències on es duen a terme.

Amb aquesta modificació de la Llei es fa una definició acurada d’aquestes festes, i es diferencien de les que tenen un caràcter familiar o privat i de la resta d’activitats no permanents que, malgrat puguin presentar similituds amb aquestes festes, no tenen aquest caràcter d’esdeveniments organitzats com a oferta paral·lela a l’oferta legal d’oci i entreteniment.

D’aquesta manera, es consideren festes il·legals les reunions o els esdeveniments multitudinaris d’oci i entreteniment, amb ànim de lucre, celebrats a espais que no tenen consideració d’establiment públic i que es comercialitzen fora dels canals convencionals. Es prohibeixen, per tant, aquestes celebracions a tota classe d’immobles, espais i sòl, amb independència de la seva classificació urbanística.

A més, s’estableix un règim sancionador que inclou els organitzadors i les persones que es lucren amb aquestes activitats; els participants que, amb la seva actitud incívica, posen en risc la salut de les persones o el medi ambient; els professionals i les empreses que col·laborin en l’organització i la celebració d’aquests esdeveniments i les persones propietàries dels espais en què es faci la festa il·legal. La inclusió de propietaris i professionals i empreses organitzadores com a responsables és una altra de les novetats que inclou aquesta modificació.

Les multes seran:

1. Falta lleu per participar en aquestes festes. De 300 a 3.000 €.

2. Falta greu per organitzar, comercialitzar o donar publicitat a aquestes festes i també per participar-hi si es fan en espais naturals protegits o habitatges. Multa de 3.000 a 30.000 €.

3. Falta molt greu per organitzar, comercialitzar o donar publicitat a festes il·legals en espais naturals protegits o habitatges, amb multes que poden anar dels 30.000 als 300.000 €.

S’inclou com a agreujant si hi ha o no molèsties als veïnats, la qual cosa pot fer que la quantia de la multa vagi més cap al màxim que cap al mínim.

Finalment, i com a darrera novetat, es planteja que no faci falta esperar a l’inici d’un expedient sancionador perquè els òrgans competents, en aquest cas els ajuntaments, puguin aplicar mesures cautelars.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.