nubes dispersas
  • Màx: 17°
  • Mín: 12°
18°

Set de cada deu graduats a la UIB tenen feina un any després d’haver finalitzat els estudis

La taxa d’inserció laboral dels alumnes de Grau de la Universitat de les Illes Balears un any després d’haver finalitzat els estudis és del 68,8 per cent per al curs 2016-17. Aquesta xifra s’incrementa fins al 77,5 per cent en el cas dels titulats de Màster i és del 77,8 per cent en el cas dels que han obtingut un Doctorat.

Així ho recull l’informe 'Anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris a la Universitat de les Illes Balears en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears'. Cursos acadèmics 2013-14 a 2017-18, fruit de la col·laboració entre l’Observatori del Treball de les Illes Balears, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears i la UIB.

L’informe creua les dades anònimes de persones formades a la UIB que treballen o cerquen feina a l’àmbit geogràfic de les Illes Balears. En queden excloses aquelles persones titulades a la UIB que treballin o cerquin feina a qualsevol altre lloc d’Espanya o del món. A més, a l’hora de valorar aquestes dades s’ha de tenir en compte que molts titulats que no viuen a les Illes Balears hi romanen empadronats per diferents motius. Això fa que les taxes d’inserció laboral siguin sempre el mínim que s’ha de considerar, atès que, per exemple, una persona titulada que treballi a qualsevol altra comunitat autònoma però estigui empadronada a les Illes Balears, constarà com a resident però no com a treballadora.

Aquest fet no afecta totes les titulacions per igual, ateses les característiques específiques de les diferents professions i del mercat laboral. És per això que la UIB ja està treballant en l'elaboració d'un nou estudi que, a partir de les dades d'aquest primer informe, pugui recollir la taxa d'ocupació, com a indicador que només té en compte els titulats considerats actius a les Illes Balears i que, per tant, elimina el possible efecte dels residents en altres comunitats autònomes o a l'estranger que romanen empadronats a les Illes Balears.

Increment progressiu de la inserció laboral

Segons les dades recollides a l’estudi, la inserció laboral dels titulats de Grau s’incrementa progressivament a mesura que van passant els anys des del moment de la titulació en totes les promocions estudiades (del curs 2013-14 a al 2017-18). Si ens fixem en les dades relatives als alumnes que finalitzaren els estudis de Grau el curs 2014-15, el darrer del qual l’informe ofereix una visió de conjunt d’almenys tres anys, s’observa que la taxa d’inserció laboral era del 48,3 per cent en el moment de la finalització dels estudis. Un any després ja se situava en el 65 per cent, i seguia creixent fins al 75 per cent als dos anys i al 77,2 per cent passats tres anys des de l’obtenció de la titulació.

Pel que fa a les persones titulades en un màster, la taxa d’inserció laboral també creix a tots els cursos analitzats quan s’avança en el temps. Així, els titulats el curs 2014-15 tenien una inserció laboral del 55 per cent el mateix any de finalització dels estudis, que augmenta fins al 83,1 per cent tres anys després.

Pel que fa a les persones titulades en doctorat, la taxa d’inserció laboral també presenta una evolució positiva al llarg dels anys posteriors a l’obtenció de la titulació, si bé no és tan accentuada. Per al curs 2014-15, la taxa d’inserció laboral passa del 57,9 per cent el mateix any de l’obtenció del títol al 67,2 per cent tres anys després.

Els titulats ocupen els llocs de treball més qualificats

Els graduats de la UIB van ocupant progressivament els llocs de treball relacionats amb el nivell de formació superior i a mesura que passen els anys disminueix el seu pes en els grups menys qualificats. Dels titulats de la UIB que varen acabar els estudis el curs 2014-15, el 48,1 per cent ocupa un lloc de feina en els dos grups de cotització més qualificats tres anys després d’haver-se titulat.

En el cas dels alumnes de màster, 4 de cada 5 titulats fan una feina adequada al seu nivell de formació. El 78,7 per cent dels titulats del curs 2014-15 es troben afiliats en els grups de cotització de més qualificació tres anys després d’haver finalitzat els estudis. El 9,3 per cent es troben en grups de qualificació mitjana-alta , l’11,2 en grups de qualificació mitjana – baixa i la resta, el 0,8 per cent, en els grups considerats de baixa qualificació.

Millora l’ocupació, però augmenta la temporalitat

El percentatge de persones afiliades amb contracte indefinit sobre el total de titulats d’alta al règim general de la Seguretat Social és alt en el moment de la finalització dels estudis: sis de cada deu (entre el 57,3 per cent per als titulats el curs 2017-18 i el 60,1 per cent dels titulats del curs 2014-15). Ara bé, aquesta proporció cau en els anys següents i se situa al voltant del 35 per cent tres anys després d’havers-se graduat (35,7 per cent per als graduats el curs 2013-14 i 37,8 per cent per als graduats del curs 2014-15). Això s’explicaria per una millora en l’ocupació a canvi d’un increment de la temporalitat dels contractes.

Aquest descens dels contractes indefinits també es dona entre els titulats de màster. Per als titulats els curs 2014-15, per exemple, el percentatge passa del 49,2 per cent el mateix d’any de finalització dels estudis al 29,1 per cent tres anys després.

Podeu consultar l'estudi complet aquí

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.