algo de nubes
  • Màx: 17°
  • Mín: 10°
15°

El curs escolar començarà el 10 de setembre amb els alumnes amb màscara i sortides al pati per torns

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha presentat, aquest dimarts, l’esborrany de Resolució amb les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per als centres educatius no universitaris de les Balears pel proper curs 2020/21. Aquest esborrany recull segons ha explicat al Conseller, Martí March, «el treball de les 14 comissions que han elaborat les seves propostes per als diferents nivells educatius i en tres escenaris diferents: A, nova normalitat, B, amb mesures restrictives i C, confinament». Es tracta d’una Resolució conjunta de les Conselleries d’Educació i de Salut.

El contingut de l’esborrany s’ha fet arribar a la Comunitat educativa i es presenta a la Mesa Sectorial d’Educació perquè hi puguin fer les aportacions corresponents i dimecres a les meses de directors, de famílies i de l’ensenyament concertat.

«La Conselleria no farà cap retallada entre els docents actuals dels centres» ha explicat el conseller. «És més, es preveu la incorporació de nous docents per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia». Es preveu que en acabar el mes de juliol es podrà donar la xifra de docents que s’incorporaran als centres educatius en base als plans de contingència de cada centre.

En aquests moments s’ha confeccionat la quota de professorat per al curs 2020-21 amb el mateix nombre de docents que al curs 2019-20. Aquest aspecte ja es va comunicar als representants dels centres educatius a l’hora d’obrir les quotes.

A més de la inversió per a l’increment de docents, també es destinaran fons específics a material de protecció sanitària, programes de reforç escolar, digitalització, ajuts de menjador i reforç en la neteja dels centres.

Martí March «és evident que estam en uns moments delicats que tothom ha de fer un esforç i sé cert que tota la comunitat ho farà per assolir un bon inici de curs perquè pensam que aquest inici de curs es molt important no nomes pel que és l’educació en si mateixa sinó per la imatge i la percepció que la societat ha de tenir de l’educació. Des de l’administració ens posam al capdavant i assumim totes les responsabilitats però pensam que tots hem de fer un esforç per intentar que la situació que vivim no sigui negativa per a l’educació».

Un curs presencial

Les previsions que es manegen actualment és que si no hi ha cap canvi en l’evolució de la COVID-19 a Balears els centres educatius comencin el curs el dia previst al calendari escolar, és a dir, dia 10 de setembre i en l’escenari A, el de nova normalitat. «Normalitat absoluta, presencialitat i seguretat màximes per iniciar el curs», ha afirmat el conseller. «Hem après molt de l’ensenyança no presencial i hem vist que és essencial per a infantil, primària, primers cursos de primària i l’educació especial i la presencialitat serà prioritària en aquests nivells educatius».

Aquest escenari preveu classes presencials per a tot l’alumnat, amb les ràtios establertes a la normativa vigent, amb determinades restriccions de seguretat i higiene per evitar els contagis. Es reprendran també els serveis complementaris i les activitats extraescolars.

Als grups de batxillerat es pot plantejar la combinació d’activitats presencials i a distància per als alumnes. Aquesta opció ha de comptar amb el vist i plau de la inspecció educativa i de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i amb l’aprovació del consell escolar.

De manera excepcional, per al curs 2020-2021, els estudis d'ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) s'impartiran en la modalitat semipresencial.

Inicialment la planificació d’horaris, de nombre de grups, i de professorat, ha de ser la que correspondria a un curs ordinari, encara que a partir d’aquesta planificació els centres puguin augmentar el nombre de grups amb la intenció de reduir les ràtios.

Els centres, amb els vist i plau de la inspecció educativa i de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i amb l’aprovació del consell escolar, podran fer torns de matí i horabaixa per cursos o etapes educatives.

Els horaris dels grups evitaran, tant com sigui possible, els moviments d’alumnat dins el centre en els canvis de classe i hauran de tendir cap a la màxima estabilitat possible dels grups-classe en una mateixa aula, facilitant que siguin els professors els que acudeixin a l'aula de referència.

En els casos excepcionals en què fos necessari, i el centre no pogués reubicar tot el seu alumnat, es procedirà a la coordinació amb les entitats locals que poden oferir espais públics municipals. Si no es poden trobar espais suficients, es podrà ampliar el nombre d'alumnes dels grups de convivència estable sempre que es garanteixi l'ús de mascara higiènica.

Per poder fer entrades i sortides escalonades i mantenir l’horari general del centre, es podrà reduir la durada de les sessions de classe. A l’educació infantil, primària i educació especial es podran reduir de tal manera que el centre pugui disposar de 30 minuts diaris a aquest efecte i a Secundària es passarà dels 55 minuts actual a 50 minuts.

Grups estables de convivència a infantil i fins 4rt de primària: l’alumnat no du mascara però té un lloc senyalitzat, no es poden seure cara a cara, no poden dur objectes o joguines de casa, s’elimina el mobiliari que no es imprescindible i es concentra l’activitat a l’aula.

Els centres podran concentrar els horaris de les sessions de les matèries de la manera que considerin més convenient a fi d’aconseguir que un mateix dia intervenguin en el grup el menor nombre possible de docents.

S'afavorirà la constitució d'equips docents reduïts per a cada agrupació d'alumnes.

Es recomana agrupar les matèries de primer d’ESO per àmbits de coneixement.

Als centres de secundària les hores de lliure disposició de 1r, 2n i 3r d’ESO s’hauran d’assignar a la tutoria, a algun dels àmbits de coneixement, quan es facin, o a assignatures per desenvolupar projectes curriculars.

Els centres educatius han d’elaborar durant el mes de juliol de 2020 un Pla de contingència que inclogui l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs 2020-2021, d’acord amb els tres escenaris plantejats. Als annexos 10 i 11 es donen les orientacions per fer-ho.

En l’acollida del primer dia de classe, es duran a terme diverses activitats perquè l’alumnat conegui totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d'entrada i sortida, l’horari i el funcionament de l’espai del pati, els circuits d'entrada i sortida que els corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el Pla d’acollida, inclòs al Pla de contingència del centre.

La Conselleria posarà en marxa un Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) especial per aplicar durant el primer trimestre de curs, a partir del mes d’octubre de 2020, amb l’objectiu d’ajudar els alumnes que s’hagin endarrerit amb motiu de la situació de confinament a reforçar els continguts.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.