cielo claro
  • Màx: 33°
  • Mín: 23°
33°

L’avaluació final del curs 2019/20 es farà a partir dels resultats recollits abans de la suspensió de les activitats lectives presencials

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha elaborat les instruccions que hauran d’aplicar els centres educatius públics i privats en el darrer trimestre del curs 2019/20. Aquestes instruccions recullen especialment els criteris d’avaluació que s’hauran de tenir en compte en aquest període especial a conseqüència de la suspensió de les classes presencials.

Les instruccions s’han tractat a través de diferents reunions amb directors de primària i secundària, associacions de mares i pares, i aquest dijous s’han presentat a la mesa sectorial d’Educació, després de conèixer el parer del Ministeri i d’altres comunitats autònomes i tenint en compte els acords presos a la Conferència Sectorial d’Educació celebrada dia 15 d’abril.

«El principal objectiu d’aquestes instruccions és garantir que ningú es vegi perjudicat per la situació excepcional que estam vivint», ha explicat el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March. «Després de xerrar amb docents, famílies i altres col·lectius, la immensa majoria estam d’acord en que no es pot deixar sense valorar aquest curs i apostam per a que l’avaluació es basi en els resultats que els alumnes obteniren durant les dues primeres avaluacions i, en tot cas, si amb la feina feta durant el temps de la suspensió de les classes presencials, poden millorar els resultats, això es tengui en compte, però en cap cas es podrà tenir en compte per abaixar la nota».

«No seria just», ha afegit, «no tenir en compte l’esforç dels alumnes previ a la suspensió de les classes, igual que tampoc no seria just, no tenir en compte que alguns no hauran pogut continuar el seu aprenentatge en les condicions adequades. Creim que les instruccions contemplen aquests casos».

La Conselleria ja està treballant en les mesures que s’hauran de tenir en compte per a reforçar els continguts que no s’hagin pogut impartir en les condicions adequades i les vies de suport a l’alumnat que necessiti un especial acompanyament.

Les instruccions també han tengut molt amb compte el cas de l’alumnat de segon de batxillerat que ha de presentar-se a les proves d’accés a la universitat (PBAU). Aquest alumnat ha vist modificat les dates de les proves que ara es celebraran el 7,8 i 9 de juliol.

Aspectes destacats de les instruccions

Es manté el calendari escolar per que fa als dies lectius a tots els nivells, excepte en el cas dels alumnes de segon de batxillerat que finalitzaran les activitats lectives el 19 de juny de 2020.

Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre a secundària. En el cas de batxillerat, els centres han d'organitzar les proves extraordinàries d'avaluació els dies 1, 2 de setembre per als alumnes de segon de batxillerat i fins al 3 de setembre per als alumnes de primer de batxillerat.

L’avaluació final ordinària (que es fa el mes de juny) a tots els nivells l’ha de dur a terme el professorat de l’equip educatiu a partir de les evidències d’aprenentatge que havien recollit del seu alumnat abans de la suspensió de les activitats lectives presencials

La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària de tots els nivells educatius no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials però les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió i proporcionar evidències del grau de desenvolupament de les competències clau.

La repetició de curs, atesa la situació actual, és d’aplicació extremadament excepcional i sempre que es consideri que aquesta mesura és la més beneficiosa per a l’alumne. A l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i al Batxillerat i FP, es flexibilitzaran els criteris de promoció i titulació, segons l’acord al que es va arribar ahir a la Conferència Sectorial d’Educació, i que es regularà en una Ordre Ministerial que es publicarà properament.

Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions positives que tenien abans de la suspensió. Cada centre ha d’establir els procediments i criteris i adaptar-los a cada situació. La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es podrà fer mitjançant treballs, activitats i/o proves presencials o a distància, segons l’evolució de l’estat d’alarma.

A l'avaluació final ordinària s'ha de fer una relació dels alumnes que han patit una situació d'especial dificultat durant la suspensió de l’activitat presencial per seguir les activitats lectives no presencials. La relació d’aquests alumnes es farà arribar al Departament d’Inspecció Educativa.

Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l'avaluació final ordinària del mes de juny, s’ha d’elaborar un pla de reforç individualitzat que ha de tenir en compte les circumstàncies de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials.

La informació sobre els resultats de l’avaluació es farà arribar a les famílies en la forma que decideixi el centre, sempre que es garanteixi l'autenticitat de la informació, la seva recepció i la no manipulació. S’ha d’utilitzar el GestIB sempre que sigui possible. En qualsevol cas, haurà de quedar constància, pels mitjans habituals o telemàtics, que les famílies han rebut aquesta informació.

Atenent a la situació excepcional derivada de l’epidèmia de la COVID-19 i a les dificultats econòmiques que previsiblement experimentaran moltes famílies, s’hauran d’evitar canvis en els llibres de text per al curs 2020-2021 a tots els nivells educatius.
Els exàmens oficials presencials de tots els ensenyaments de l’IEDIB es poden fer de forma telemàtica.

En el cas de la Formació Professional, per al que resta de curs 2019/20 els centres poden flexibilitzar la realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT): amb períodes extraordinaris, repartir el mateix mòdul d’FCT entre diferents centres de treball, simulacions de tasques laborals al centre educatiu per substituir les del centre de treball i ampliar a empreses de l’entorn social i laboral de l’alumne la possibilitat de fer les FCT.

Per als alumnes de 1r d’FP, s’habilita un període extraordinari de reforç al setembre, de caràcter voluntari i no avaluable, per a desenvolupar els continguts pràctics dels que els alumnes s’hagin vist mancats o poc treballats degut al perióde de confinament

El modul FCT i el nou mòdul de projecte, es qualificarà com a “apte” o “no apte” i no farà mitjana amb la nota final a FP bàsica i a FP de grau mitjà. El mòdul de projecte de GS es puntuarà numèricament de l’u al deu i farà mitjana amb la resta de qualificacions del curs 2019-20.

S’autoritza la reducció excepcional de la durada del mòdul de formació en centres de treball per als cicles de formació professional bàsica ha de ser de 130 hores, mentre que la durada de l’FCT dels cicles formatius de grau mitjà i superior és de 220 hores.

En els casos d'aquells estudiants que es troben cursant un cicle formatiu en modalitat dual, i aquest s'hagi vist interromput per la finalització de la seva relació laboral per les circumstàncies derivades de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, passaran a la modalitat ordinària en els seus respectius centres educatius.

En els ensenyaments superiors de Disseny, les pràctiques externes podran realitzar integrant-les amb el treball fi d'estudis o amb alguna assignatura de perfil pràctic pertanyent a el bloc de matèries obligatòries d'especialitat.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per Endavant, fa mes de 4 anys

Res, fum i més fum... un excel.lent a tothom i s'ha acabat. Tots contents. Mentre l'ensenyament estigui dominat pel pedagogs i, sobretot, els pedagogistes anirem enrera... A llatinoamèrica és on tenen més èxit i basta veure com van aquests països. En canvi, per Àsia ni els coneixen i mirau com estan pujant. Per allà hi ha molt poc 'buenisme'...

Valoració:1menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente