cielo claro
  • Màx: 33°
  • Mín: 22°
32°

L’illa del Toro és el punt de mostreig dins una reserva marina amb més biomassa de les Balears

L’illa del Toro, al municipi de Calvià, ha esdevengut el lloc de mostreig amb major biomassa d’entre els 36 punts estudiats a les reserves marines de les Illes Balears. La darrera campanya de seguiment dels peixos d’hàbitats rocosos litorals hi ha registrat un valor de 34,8 kg/250 m2, que supera per un factor x1,5 el Faralló de Cala Gat (situat dins la Reserva Marina del Llevant de Mallorca) i x1,6 s’Espardelló (reserva integral dins la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera).

Dins la mateixa Reserva Marina del Toro, l’espai de Rafalbeig (9,3 kg/250 m2) també se situa als llocs capdavanters amb major biomassa, amb un valor pràcticament idèntic al de s’Espardell (reserva integral dins la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera).

La biomassa total del conjunt d’espècies vulnerables ha augmentat de manera continuada a la reserva del Toro. El valor mitjà assolit el 2018 (16,2 kg/250 m2) quadruplica el del 2005, i implica un increment per un factor x 1,7 respecte de la campanya immediatament anterior del 2016.

Un altre bon indicador de l’efecte reserva, com és la distribució de la biomassa entre espècies, ha mostrat una evolució molt clara al Toro. Com ja s’observà el 2016, s’ha passat d’una comunitat íctica dominada per espàrids (principalment el sard, Diplodus sargus, i la variada, Diplodus vulgaris) a una on espècies longeves i d’elevat nivell tròfic (com l’escorball, Sciaena umbra, i l’anfós, Epinephelus marginatus) suposen la major part de la biomassa. Aquesta tendència ha continuat el 2018, i ha passat d’una contribució conjunta de l’escorball i l’anfós del 50 % el 2016 al 65 % el 2018.

La biomassa d’anfós a la reserva del Toro continua exhibint signes de recuperació, amb un augment de biomassa de x34 (4,4 kg/250 m2) en referència amb el 2005, i de x1,6 respecte del 2016. Aquesta tendència és paral·lela a la de la densitat, comptant també amb l’augment de les talles però sense deixar d’haver-hi reclutament.

El cas de l’escorball és semblant. Al Toro mostra una recuperació ininterrompuda al llarg de tota la sèrie, amb factors d’increment interanuals de la biomassa molt elevats per mor del baixos valors inicials de densitat i biomassa del 2005. Així, s’ha passat d’una biomassa mitjana de 0,02 kg/250 m2 el 2005 a 6,2 kg/250 m2 el 2018 (x284). Cal destacar, però, l’augment entre el 2016 (2,2 kg/250 m2) i el 2018, que comporta un factor d’increment de x2,9, a més d’un desplaçament clar cap a talles majors que en anys anteriors.

La Reserva Marina de l’illa del Toro va ser creada l’any 2004. Des d’aleshores s’han duit a terme campanyes de seguiment dels peixos d’hàbitats rocosos litorals els anys 2005, 2007, 2009, 2016 i 2018. Aquesta sèrie temporal, que abasta 14 anys des de la seva creació, correspon als mostrejos de l’anomenat estrat superficial, entre 0 i 15 m de profunditat. El mètode de mostreig emprat per a aquest seguiment és un mètode no destructiu que es fa servir a la majoria d’àrees marines protegides (AMP) mediterrànies, el qual consisteix en censos visuals amb escafandre autònom sobre transsectes de 50x5 m (250 m2).

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.