algo de nubes
  • Màx: 28°
  • Mín: 22°
23°

El Govern construirà a Mallorca 117 habitatges destinats a cooperativistes

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat del director general d’Arquitectura i Habitatge, Eduard Vila, i de la gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcías, ha presentat aquest dilluns el concurs per a l’adjudicació de cinc solars públics, amb els seus respectius projectes arquitectònics, per a la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives en cessió d’ús.

La Llei d’Habitatge de les Illes Balears regula les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, un nou model d’accés a l’habitatge diferent de la propietat o el lloguer a través de cooperatives.

Amb la cobertura legal de la Llei de l’Habitatge, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha posat en marxa el programa Cohabita, que consisteix en la cessió de sòl públic i projectes arquitectònics per part de l’IBAVI a cooperatives d’habitatge per a l’autopromoció d’habitatge protegit en règim de cessió d’ús durant 75 anys (prorrogables fins a 99).

És un model d’accés a l’habitatge on la cooperativa, constituïda sense ànim de lucre, assumeix el dret de superfície del sòl i construeix els immobles, i les persones sòcies de la cooperativa tenen el dret d’ús d’aquests immobles.

És una fórmula de gestió col·lectiva que administra i conserva l’edifici i també decideix el model de convivència que es vol impulsar.

El passat mes de juliol es va presentar ja el programa Cohabita i durant aquests mesos s’ha fet per part de l’IBAVI una important feina de difusió de la informació per donar a conèixer aquesta fórmula, de manera que s’hi puguin sumar les persones interessades mitjançant la constitució de les corresponents cooperatives.

Després d’aquesta fase informativa ara s’obre el procés formal perquè les cooperatives interessades (o aquelles persones interessades que decideixin constituir-ne) puguin presentar-se al concurs que convoca l’IBAVI posant, gratuïtament, a la seva disposició cinc solars amb cinc projectes arquitectònics d’habitatge ja redactats.

Les bases del concurs es publicaran al BOIB aquest dissabte dia 19 de gener. A partir de la propera setmana, els interessats en desenvolupar aquests projectes podran presentar les ofertes, seguint els criteris que marquen les bases del concurs.

Mitjançant aquesta fórmula, es poden arribar a construir, en aquesta primera fase, fins a 117 nous habitatges. Seran 117 habitatges pels quals els cooperativistes que hi accedeixin hauran de pagar mensualment molt manco del que pagarien en un procés d’adquisició d’un immoble en propietat.

Qui pot optar a aquests solars i projectes d’habitatges i com ho han de fer?
Ho poden fer cooperatives d’habitatge que ja estiguin constituïdes, o cooperatives en fase de constitució.
Cada cooperativa pot optar a un màxim de tres solars i projectes.
La cooperativa adjudicatària pot modificar el projecte pel que fa a la previsió d’espais i instal·lacions col·laboratives, sempre i quan no impliqui una reducció del nombre d’habitatges previstos al projecte inicial. A més, la superfície modificada no pot superar el 10 per cent de les superfícies útils d’habitatge.

Requisits que s’han de complir per formar part de la cooperativa:
→Estar inscrits al registre públic de demandants d’habitatges protegits de les Illes Balears en règim de lloguer.

No superar el nivell màxim d’ingressos corresponent:
6 vegades IPREM (45.117 euros/ any) per al conjunt de la unitat efectiva de convivència.
6,5 vegades IPREM (48.877 euros/ any) per a famílies nombroses o persones amb alguna de les discapacitats següents: paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

→Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.

→No ser titulars del domini ple, de l’usdefruit o d’un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge i/o un altre tipus de propietat que compleixi els requisits d’habitabilitat. (Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període d’ús i gaudi de l’habitatge cooperatiu sense que es pugui adquirir per negoci entre vius cap títol que atorgui el domini ple, l’usdefruit o un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge).

Quins són els criteris que es prioritzaran per adjudicar el solar i projecte a una cooperativa o altre?
En aquest cas, i atenent a tot el component social que implica el model de les cooperatives, s’estableixen criteris de valoració diferents dels econòmics:

  • Els mecanismes de regulació interna de la cooperativa per aconseguir els valors que el grup vol impulsar (respecte, solidaritat, diversitat, sostenibilitat, etc.). No es valoraran tant els valors en sí, com la metodologia per aconseguir-los.
  • El foment de la interacció de les persones sòcies amb l’entorn a partir d’ofertes de serveis al barri, espais oberts, participació en moviments locals, etc.
  • La proposta de modificació del projecte arquitectònic per afegir espais comunitaris.
  • Implementació de sistemes de reducció del consum d’aigua.
  • Compromís de reducció de la previsió del consum energètic.
  • Millores energètiques, d’estalvi i d’eficiència.
  • Equip multidisciplinari que assessorarà i gestionarà el projecte.
  • Possibilitat de mantenir la fórmula de cessió d’ús en acabar el termini de dret de superfície.


Què assumeix l’IBAVI i què han d’aportar les cooperatives; és a dir, quin cost tindrà per cada membre de la cooperativa?

L’IBAVI aporta els solars i els projectes arquitectònics dels habitatges redactats. A l’hora de construir, l’IBAVI assumeix la tramitació i el cost de la llicència, així com l’Impost de construcció.

Serà la cooperativa qui adjudicarà l’obra. Els serveis tècnics de l’IBAVI en supervisaran l’execució.

La cooperativa haurà de satisfer a l’IBAVI un cànon anual per la titularitat del dret de superfície. Aquest cànon serà de 1 euro anual mentre la cooperativa hagi de pagar un préstec hipotecari (durant 30 anys aproximadament) que els donarà el finançament per a la construcció i, en acabar el pagament de l’hipoteca s’establirà un nou canon.

Aquest cànon inicial tant reduït té com a objectiu ajudar a que les cooperatives puguin fer front a tots els pagaments sense comprometre la seva subsistència.

Què pagarà en la pràctica cada cooperativista per tenir dret a un habitatge?

Una entrada inicial d’entre 15.000 i 20.000 euros i llavors una quota mensual per anar abonant el préstec hipotecari i les despeses de la cooperativa.

Aquesta “mensualitat” serà de 150 euros durant la construccció dels habitatges. En una segona fase, serà d’entre 400 i 500 euros durant la vigència del préstec hipotecari (uns 30 anys aproximadament) i llavors, en la darrera fase, es reduirà substancialment, quedant quotes d’ entre 283 i 371 euros mensuals en funció de l’habitatge, que inclouran el cànon a l’ IBAVI (simbòlic fins a aquest moment) i despeses de la cooperativa.

Quin és ara el calendari?
Les propostes es poden presentar durant 90 dies naturals a partir de dilluns/dimarts que ve, o sigui, fins mitjans del mes d’abril.

Després es resoldrà el concurs per part d’un comitè d’experts (format per especialistes en arquitectura, dret cooperatiu, ecologia i economia social), que prendrà una decisió el mes de juny.

A partir d’aquí, es constituirà la cooperativa (si és que encara no ho està), es constitueix el dret de superfície del solar cedit, i es preveu que les obres de construcció s’executin dins els anys 2020 i 2021, aproximadament.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.