cielo claro
  • Màx: 32°
  • Mín: 22°
32°

Més de 280 joves han fundat empreses els darrers 10 anys

Les entitats que ha censat l'Associació abracen fins a 38 rams d'activitat

L'Associació de Joves Empresaris de les Balears ha vehiculat la fundació de 282 empreses entre 1988 i 1997, segons les estadístiques que ha acumulat l'entitat.

Les firmes de nova planta abracen un ventall de 38 activitats, la majoria emmarcades en el sector terciari, que assoleix un 89 per cent del conjunt.

Els negocis majoritaris són comerços, establiments de restuaració, agències de publicitat, instal·ladors, empreses d'informàtica i d'alimentació.

El portaveu de l'Associació, Andreu Canals, ha explicat que el terme «jove empresari» es refereix més a la filosofia emprenedora i innovadora de l'executiu que a la seva edat. Així, entre els seus associats hi ha persones d'entre 18 i 57 anys, malgrat que més de la meitat tenen de 28 a 37 anys.

Els Joves Empresaris de Balears, a més, té un paper destacat en el conjunt de l'Estat, com demostra que davant els seus quasi 300 integrants, els seus homònims de Madrid només en tenen uns 600, un índex molt inferior tenint en compte el volum de població.

L'Associació illenca rep qualsevol persona que tengui una idea empresarial i l'assessora per a la seva realització, detallant-li les fases imprescindibles per a la seva consecució. En aquest sentit, Canals ha afirmat que els usuaris de 28 o més anys són els que tenen idees més madures i factibles.

El perfil majoritari de la persona que acudeix per primera vegada a Joves Empresaris té entre 25 i 30 anys.

Andreu Canals ha detallat que aquesta persona ha de tenir clar des del principi que per a la constitució de la seva empresa necessitarà almanco tres o quatre mesos, durant els quals haurà de fer entre 50 i 70 gestions.

El primer que fa l'Associació és entregar-li un llistat dels conceptes que s'han de tenir clars per tirar endavant la idea, la qual caosa s'anomena «guió de l'empresa». Els punts en qüestió comencen per la presentació de l'executiu i del producte que vol oferir. S'ha de crear un pla de màrqueting, definir el negoci i fer una anàlisi del mercat, des de la clintela a la competència existent. És necessari també traçar una política comercial, elaborar un pla d'operacions i delimitar la localització de l'activitat. Han de quedar clars els elements humans, materials i d'estratègia amb què s'haurà de comptar i detallar com s'organitzaran, entre les quals coses és molt important concretar com es farà la possible contractació d'empleats i tot allò que hi està relacionat.

El finançament també s'ha d'estudiar amb detall, saber el capital amb què es compta, els ajuts als quals es pot optar i valorar les vies per recuperar la inversió i la rendibilitat.

La nova entitat ha de decidir quina és la forma jurídica que més li convé adoptar i tenir en compte si s'han de registrar patents, marques i similars. Si tots aquests aspectes no són coherents i no garanteixen la viabilitat, s'ha de replantejar la idea.

La pedra angular de Joves Empresaris és promoure l'autoocupació, concepte que Canals considera de gran importància «perquè les grans empreses privades tenen moltes dificultats per crear feina i les públiques encara més».

L'interessat en moltes ocasions arriba de l'atur amb ganes d'aplicar els coneixements que ha adquirit a través d'uns estudis, encara que també són habituals les persones que ja han tingut alguna experiència laboral, però aspiren a ser els resposables últims de la seva activitat.

Canals ha considerat que els suports institucionals són massa reduïts i que els programes de formació no ofereixen plans de continuïtat per aplicar allò que s'ha après.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.