cielo claro
  • Màx: 32°
  • Mín: 25°
26°

Les altres classes

Arriba octubre i les activitats escolars posen en ple funcionament molts de centres de les Illes. Les famílies hi veuen una excel·lent manera de completar la jornada dels infants. Però és molt important saber triar bé i no abusar-ne, ja que poden arribar a angoixar els infants

L’arribada del mes d’octubre, en moltes ocasions, va acompanyada de l’inici de les anomenades activitats extraescolars, les quals es posen en ple funcionament en molts dels centres escolars de les Illes. Gimnàstica, pintura, anglès, piano, natació, teatre o judo són només algunes de les diverses opcions entre les quals s’han de decidir pares, mares i infants. No debades, a mesura que han anat avançant els temps, aquesta mena d’activitats han guanyat protagonisme entre moltes de les famílies de casa nostra, famílies que han vist en aquesta oferta una excel·lent oportunitat per complementar la rutina del dia a dia que acompanya la vida dels més joves.

Tot i això, a més d’enriquir la formació dels petits de la casa, les activitats complementàries sovint contribueixen que centenars de pares puguin compaginar millor les seves obligacions laborals amb les tasques intrínseques a l’educació dels seus fills. Normalment, es tracta de sessions que es duen a terme o bé el migdia, just quan acaben les classes del dematí en aquells centres que fan jornada partida, o bé l’horabaixa abans d’arribar a casa. La creixent demanda dels darrers anys ha fet que molts centres ofereixin aquestes activitats dins les mateixes instal·lacions escolars, fet que estalvia els incomodíssims desplaçaments per part dels pares en hores que, usualment, són puntes quant al trànsit urbà.

Segons els experts, els avantatges de les extraescolars no són poques. En aquest sentit, és prou estesa l’opinió que es tracta de dinàmiques que ajuden activament que els nins i nines aprenguin a relacionar-se millor els uns amb els altres. Endemés, aquestes activitats també ajuden a potenciar el vessant més creatiu dels nins i adolescents que, en moltes d’aquestes sessions, desperten els seus racons més imaginatius. No podem oblidar tampoc que el treball de la psicomotricitat –en els nivells manco avançats– i la potenciació de les facultats físiques també hi tenen molt de protagonisme.

La importància de l’elecció

Resulta prou transcendent que els pares sàpiguen el perquè decideixen apuntar els seus fills a qualsevol d’aquestes activitats. De fet, és molt important que s’avaluï si existeix un cert interès per part del nin o la nina, ja que, tal i com apunten els psicòlegs, aquestes hores setmanals mai no poden ser concebudes com una obligació per als més petits. En qualsevol cas, la no- assistència a aquestes sessions no representa cap carència en el currículum dels nois.

Sigui com vulgui, el ventall de possibilitats fa que l’elecció sigui en algunes ocasions complicada. Amb tot, resulta interessant que els pares duguin a terme una tasca de motivació per tal que el nin es decideixi per aquella alternativa que li resulti més suggerent, tot sense cap tipus d’imposició. L’assessorament que el jove pugui rebre per part dels pares s’haurà de fer tenint en compte aspectes com ara el caràcter, els gustos o les habilitats del menor. Així, per exemple, si es tracta de nins introvertits, tal volta, valgui la pena que desenvolupi activitats en grup com ara futbol o bàsquet. Si parlam de nins excessivament nerviosos, una bona alternativa són els cursos en els quals és necessari dominar-se un mateix, com ara activitats de judo.

Entre les variables que s’han de tenir en compte a l’hora d’elegir si el nin ha de practicar handbol o si és millor que es dediqui a la dansa, sens dubte s’hi troba l’edat. No debades, segons l’edat que tingui el nostre fill seran més adients unes activitats o unes altres. Una vegada iniciat el curs, no hi és de més que els pares sondegin el grau de satisfacció que les classes provoquen a l’infant.

No amb excés

Tal com es pot percebre, els avantatges i beneficis que solen acompanyar aquestes activitats són abundants. Malgrat aquest fet, alguns pedagogs i docents han identificat situacions en les quals l’assistència a aquesta mena d’activitats no era del tot recomanable.

D’aquesta manera, algunes famílies estan abusant de l’oferta d’extraescolars –ja sigui per qüestions de feina o per altres motius–, fet que no ha estat ben valorat per la comunitat educativa. Es tracta de nins que, normalment, no passen gairebé temps amb els seus pares i mares, els quals troben en aquestes activitats una solució perquè els menuts no hagin d’estar sols a casa. El cansament excessiu, l’insomni o les reiterades excuses per no assistir a les activitats extraescolars són alguns dels símptomes més comuns per a la detecció d’alumnes angoixats per l’excés de classes.

A més, l’acumulació d’hores dedicades a aquesta formació té conseqüències a llarg termini. Així idò, l’acumulació excessiva d’extraescolars obstaculitza els més joves que aprenguin a divertir-se tot sols i, en efecte, que no potenciïn la seva pròpia imaginació i creativitat per tal d’omplir el seu temps lliure. Amb tot, és important que els nins tinguin espais de temps que no siguin gestionats per adults.

El factor edat

Evidentment, l’edat és un condicionant remarcable a l’hora de fer aquesta valoració. D’aquesta manera, és recomanable que els nins i nines menors de sis anys s’estalviïn les activitats que incorporen normes o barreres, ja que poden alentir la progressió de la seva creativitat. Així mateix, per als infants menors de sis anys són excel·lents aquelles pràctiques que estimulin la psicomotricitat i el treball en grup. Així idò, extraescolars en les quals es practiquin danses, jocs o esports d’equip són força interessants. A més a més, les classes (com ara les de dibuix) en les quals aquests menuts puguin expressar sensacions i sentiments d’una manera amena i senzilla són més que interessants.

A mesura que entram en edats més avançades  s’haurien de començar a valorar altres activitats. L’escacs, per exemple, és una alternativa. Estimula la memòria i la concentració d’aquells que el practiquen. Altrament, és a partir d’aquestes edats quan els més joves poden començar a apropar-se a la música, la qual potencia la coordinació i concentració d’aquells que es decideixen a tocar algun instrument. El foment de la lectura o del teatre són també activitats que han d’anar guanyant protagonisme a mesura que els nins creixen, com també altres activitats físiques i esportives que puguin ajudar en el procés de desenvolupament de qualitats com ara l’agilitat o els reflexos.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.