nubes dispersas
  • Màx: 14°
  • Mín: 11°
14°

La Llei Celaá entra en vigor aquest dimarts, tot i que moltes mesures s'aplicaran amb l'inici del nou curs

La nova llei educativa, la LOMLOE, que va ser aprovada el passat 23 de desembre, entra en vigor als 20 dies de la publicació en el BOE, és a dir, aquest dimarts 19 de gener. No obstant això, la mateixa Llei precisa quan s'implantaran cadascuna de les mesures.

Així, als 20 dies de la publicació al BOE, s'aplicaran les modificacions relatives a: la participació i competències del Consell Escolar, el Claustre i dels directors de centre; l'autonomia dels centres docents; la selecció de director en els centres públics; i l'admissió d'alumnes.

Si bé, els processos relatius a la selecció de director en els centres públics i l'admissió d'alumnes que s'haguessin iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei, es regiran per la normativa vigent en el moment d'iniciar-se, és a dir, per la LOMCE o Llei Wert.

Precisament, el president de PP, Pablo Casado, va anunciar que les comunitats on governa el seu partit (Galícia, Múrcia, Madrid, Castella i Lleó i Andalusia) s'avançarien aquest procés per així esquivar la nova llei.

Mesures més tardanes

D'altra banda, hi ha altres qüestions que s'aplicaran més tard. Segons especifica la Llei, a l'inici de curs 2021-2022 s'implantaran les modificacions introduïdes en l'avaluació i condicions de promoció de les diferents etapes educatives; les modificacions introduïdes en les condicions de titulació d'educació secundària obligatòria, cicles formatius de Grau Bàsic i Batxillerat; la titulació dels ensenyaments professionals de música i dansa; i les condicions d'accés als diferents ensenyaments.

Així mateix, les modificacions introduïdes en el currículum, l'organització i objectius d'Educació Primària s'implantaran per als cursos 1r, 3r i 5è en el curs escolar que s'iniciï un any després de l'entrada en vigor de la Llei, i per als cursos 2n, 4t i 6è en el curs que s'iniciï dos anys després de l'entrada en vigor.

Igualment, les modificacions introduïdes en el currículum, l'organització, objectius i programes d'Educació Secundària Obligatòria s'implantaran per als cursos 1r i 3r en el curs escolar que s'iniciï un any després de l'entrada en vigor de la Llei, i per als cursos 2n i 4t, en el curs que s'iniciï dos anys després de l'entrada en vigor.

I pel que fa a les modificacions introduïdes en el currículum, l'organització i objectius de Batxillerat, s'implantaran per a 1r en el curs escolar que s'iniciï un any després de l'entrada en vigor de la Llei, i per al 2n curs, en el curs que s'iniciï dos anys després de l'entrada en vigor.

Sobre les modificacions introduïdes en el currículum, l'organització i objectius en els cicles formatius de Grau Bàsic s'implantaran en el curs que s'iniciï un any després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. En aquest curs se suprimirà l'oferta de mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial preexistents. I el 2n curs dels cicles formatius de Grau Bàsic s'implantarà en el curs que s'iniciï dos anys després de l'entrada en vigor. En aquest curs se suprimirà l'oferta de mòduls voluntaris dels Programes de Qualificació Professional Inicial preexistents.

Pel que fa a les modificacions que s'introdueixen en l'article 38 de la Llei, relatives a l'accés i admissió a la universitat, s'aplicaran en el curs escolar en què s'implanti el 2n curs de Batxillerat.

Finalment, les avaluacions de diagnòstic a què es refereixen els articles 21 i 29 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, començaran a aplicar-se en el curs escolar en què s'implantin els cursos 4t d'Educació Primària i 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

Els canvis de la nova llei

La nova Llei recull les següents modificacions: l'augment de places públiques en l'educació de 0 a 3 anys; l'oferta suficient de places públiques; que l'assignatura de Religió no compti per a les nota mitjana; la prohibició que les escoles concertades segreguin per sexe; o la cessió de sòl públic exclusivament a la construcció de centres de titularitat pública.

La LOMLOE també inclou la fixació de l'excepcionalitat de la repetició de curs; la inclusió d'una quarta modalitat de batxillerat més general; o la derivació d'alumnes de centres d'educació especial a centres ordinaris en el termini de 10 anys.

Així mateix, la norma suprimeix la referència a l'espanyol com a «llengua oficial de l'Estat», així com la consideració de «llengües vehiculars» tant de l'espanyol com de les altres llengües cooficials, un assumpte que segons el Govern espanyol no suposarà cap canvi en la pràctica. L'Executiu de coalició recorda que l'espanyol no va quedar plasmat com una llengua vehicular en l'ensenyament fins a la Llei Wert de 2013.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.