muy nuboso
  • Màx: 18°
  • Mín: 14°
16°

La supressió de l'IAE

U n dels punts del programa electoral del senyor Aznar era la supressió de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). No se sap que encara s'hagi fet cap passa per complir-lo, però, per curar-se en salut, supòs, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha elaborat un document tècnic que aposta pel seu manteniment mentre no hi hagi una alternativa clara que permeti als ajuntaments mantenir-ne els seus ingressos i, a més a més, retenir la seva actual corresponsabilitat en matèria recaptatòria i fiscal.

L'IAE grava les activitats econòmiques, de forma que totes les empreses es veuen obligades a abonar al municipi on estan instal·lades una quantitat relacionada amb la superfície que ocupa el seu negoci i amb la zona en la qual està ubicat. La quantitat a pagar generalment és petita respecte a la facturació de l'empresa, però per als ajuntaments, el total dels ingressos que representa és una part important del seu finançament.

A favor de l'IAE cal dir que, a més a més de servir per omplir les arques municipals, permet als ajuntaments intervenir en la planificació econòmica del seu terme amb unes eines no estrictament urbanístiques, ja que tenen la potestat de fixar uns coeficients que fan variar el seu import segons el carrer o la barriada on se situa l'empresa. Així ofereix l'opció, per exemple, de deixar l'impost al seu mínim import possible a zones més deprimides o degradades, mentre se l'apuja a les barriades més rendibles des del punt de vista empresarial, amb la qual cosa s'aconsegueix compensar indirectament els empresaris que decideixen instal·lar-se a les zones més difícils, generalment mancades d'activitat econòmica, mentre que els qui guanyen més a causa de la seva millor ubicació es veuen obligats a pagar més. Altrament també pot servir per potenciar uns indrets determinats com a zona comercial, residencial o industrial.

El defecte de l'IAE, que ja es va apuntar tot d'una que es va implantar, és que no té en compte directament els beneficis empresarials. No té perquè un negoci que ocupa més espai forçosament haver de guanyar més que un que n'ocupa manco. Hauria de ser per aquí, des del meu punt de vista, que es reformàs o es canviàs aquest impost, ja que no és raonable, com diu la mateixa FEMP, que es deixin de gravar les activitats econòmiques, perquè els contribuents estan instal·lats o realitzen la seva tasca al terme municipal respectiu i se'n beneficien dels seus serveis, ni que es traslladi a altres grups de contribuents el que fins ara s'ha ingressat per IAE. Una altra opció, que l'estat suprimís unilateralment l'IAE i compensàs els municipis amb transferències dels seus propis recursos, tampoc no és una bona opció, ja que augmentaria el dèficit de l'estat, se retallaria l'autonomia municipal, que veuria reduïda la seva capacitat de planificació de l'activitat econòmica dins el seu terme i minvaria la corresponsabilitat fiscal dels ajuntaments.

Em sembla que el manteniment d'un IAE modificat que incorporàs un coeficient relacionat amb els beneficis seria una bona opció, ja que mantindria la contribució a les arques municipals i la seva capacitat d'ordenació de la vida econòmica, al mateix temps que milloraria la progressivitat de l'impost, augmentant la càrrega fiscal sobre les empreses amb més beneficis i disminuint-la sobre les que en tenen manco.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.