nubes dispersas
  • Màx: 18°
  • Mín: 11°
17°

El GOB demana que el nou PMUS d’Inca «qüestioni i justifiqui la no necessitat de la Variant Nord»

222599

L’Ajuntament d’Inca ha tret a exposició pública el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). L'entitat ecologista GOB Mallorca ha volgut recordar que a Inca, el Consell de Mallorca, té damunt de la taula el projecte de Ronda Nord que ha passat, en aquesta darrera legislatura, el tràmit ambiental amb una alternativa que implica el soterrament de part del trajecte. «El Consell planifica, des del seu Pla de Carreteres, una carretera de 80km/h que Inca no necessita. Ara que es revisa el PMUS és el moment de qüestionar, des dels arguments de la mobilitat sostenible, la necessitat d’executar vies que fragmenten el territori, indueixen més trànsit i van en direcció diametralment oposada a la lluita contra el canvi climàtic, on el transport representa gairebé un 60% de les emissions de GEI a les Illes», ha assenyalat el GOB.

Per als ecologistes, les consideracions relatives a la mobilitat urbana sostenible del PMUS «haurien de qüestionar la necessitat i idoneïtat d’una ronda o variant Nord al municipi, atenent als principis de necessitat de disminució de trànsit rodat, habilitació i foment d’alternatives de mobilitat no motoritzades i transport públic. Inca requereix una reordenació integral de la mobilitat per disminuir-la en primer lloc i com a condició necessària encara que no suficient per garantir una mobilitat sostenible. A més, les evidències de la crisi climàtica i la necessitat de disminuir les intensitat de trànsit rodat i consum energia, fa necessari que aquests instruments de planificació, com el PMUS, s’avancin a solucions integrals que representin un gir radical a com, fins ara, s’han plantejat les intervencions i polítiques en matèria d’infrastructures viàries i mobilitat».

El GOB assenyala que cal que l’Ajuntament d'Inca «assumeixi l’emergència climàtica com un fet, i valori la importància cabdal d’una transformació del model municipal de mobilitat com a condició indispensable per abordar la sostenibilitat de la mobilitat».

És per això que des de l'entitat, així com també ho han fet els veïns constituïts en l’Associació No a la Variant Nord d’Inca amb els quals han treballat conjuntament, han presentat al·legacions per a exigir que:

  • El PMUS qüestioni la necessitat d’una via o ronda que no tengui caràcter urbà i enfocat a resoldre la mobilitat per modes més sostenibles que indueixin una disminució del trànsit rodat en termes generals al municipi.
  • El PMUS com a instrument actualitzi la informació relativa a la tramitació de la proposta plantejada pel Consell de Mallorca en el Pla de Carreteres, i condicioni la revisió del Planejament Urbanístic i del Pla de Carreteres, en el sentit de desdibuixar la reserva viària i confrontar la necessitat i pertinença d’executar aquesta infrastructura, contemplada en aquests instruments de planificació urbanística i d’infrastructures viàries, atenent a la realitat climàtica i als objectius propis de la sostenibilitat, des de la perspectiva de la mobilitat.

En tot cas, i si el PMUS ha de valorar la necessitat d’aquesta connexió, essent el PMUS un instrument per a promoure la mobilitat sostenible, proposen que la Ronda Nord tengui un disseny de Ronda Urbana (no de Variant de carreteres): «El projecte de prolongació del carrer Massanella (presentat el 24 de novembre de 2020) pot servir de model de disseny del vial: un vial urbà, de doble sentit, amb aparcaments, carril de bicicletes segregat, plataforma de vianants ample i arbrat», expliquen.

De fet, en l’anterior Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Inca, en l’actuació C.2 Ronda Nord, ja hi havia la següent prescripció: «La nova via hauria de disposar d’amplària suficient per a la instal·lació d’un carril bici bidireccional i de zona suficient per al trànsit de vianants (passeig) i d’aquesta manera poder integrar aquesta ronda a l’entremat viari d’Inca, adoptant tipologies de «travessia urbana». Per això, demanen que quedi amb aquesta tipologia

«Amb l’Estudi Informatiu que va presentar el Consell de Mallorca el 2020 sobre la Variant Nord amb tipologia de carretera, les característiques de la via proposada en l’Estudi Informatiu del Consell de Mallorca és la pròpia de la comunicació interurbana: carretera de 2 carrils amb vials de serveis amb velocitat epseícica de recorregut de 80km/h. La proximitat al nucli urbà fa que aquesta via sigui inadequada pels encreuaments que s’hi produiran. La velocitat de 80 km/h també afegeix un factor de risc. Comportarà, a més, una fragmentació del territori i de les comunicacions dels camins rurals, ja que a aquesta velocitat és inviable la permeabilitat de la via. S’hauran d’adequar vies de servei, ponts o passos subterranis per a superar-la. Que es respectin les interseccions amb les camins rurals. Revisar en aquest sentit el Protocol de coordinació d’actuacions conjuntes entre el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca», ha explicat el GOB.

Per això, demanen que el PMUS inclogui el desistiment d’aquesta tipologia de via.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.