nubes dispersas
 • Màx: 16°
 • Mín: 11°
11°

S’obre el període per a sol·licitar les subvencions del lloguer jove

151817

Les primeres subvencions per al lloguer jove de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ja es poden sol·licitar. El Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar l'11 la convocatòria, que està destinada als joves d’entre 18 i 35 anys. El període per sol·licitar l’ajuda és de 30 dies naturals i, per tant, acabarà el proper 11 d’octubre. El període subvencionable abasta del gener al desembre de 2018.

Podran demanar les ajudes les persones titulars d’un arrendament d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent que es trobi a Palma. També podran fer-ho les persones que tenguin la intenció de formalitzar un contracte de lloguer, que s’haurà de formalitzar en un termini d’un mes des de la concessió de l’ajuda, i presentin una proposta ferma de contracte per escrit. L’import de la subvenció serà del 40 per cent del lloguer anual de l’habitatge o del 40 per cent de la renda mensual. L’import màxim subvencionable serà de 2.640 euros anuals o 220 euros mensuals.

Com sol·licitar-les

Les persones interessades poden obtenir el model de sol·licitud als següents llocs, on també podran demanar més informació:

 • A l’Oficina d’Antidesnonaments.
 • A qualsevol dels Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma.
 • A les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
 • A la web municipal (https://bit.ly/2NaqrVg).

Les sol·licituds es poden d’entregar de forma presencial a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC), mitjançant registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palma (si es té firma electrònica) o en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Requisits

Per poder optar a les subvencions serà necessari que es compleixin una sèrie de requisits com, per exemple:

 • Estar empadronats a Palma amb una antiguitat de, com a mínim, 6 mesos. Un cop concedida l’ajuda, s’hauran d’empadronar a la casa objecte de la subvenció o, en l’altre cas, com a màxim un mes després de la concessió de l’ajuda.
 • No hauran de tenir un altre habitatge del qual en siguin propietaris.
 • El lloguer no podrà ser superior a 900 euros el mes.

Ingressos

Un altre dels aspectes que es tindran en compte són els ingressos que acreditin les persones que visquin a l’habitatge. La base serà l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) en vigor i es regirà per unes regles concretes:

 • Si a l’habitatge hi viu una sola persona, la quantia màxima serà de 2 vegades l’IPREM. EXEMPLE: l’IPREM de 2017 és de 7.455,14 euros anuals, per tant, els ingressos no podran ser superiors en aquesta quantitat multiplicada per dos, és a dir, gairebé 15.000 euros.
 • Si a l’habitatge hi viuen dues o més persones, el càlcul serà de 2 vegades l’IPREM la primera persona i 0.5 vegades les persones addicionals. EXEMPLE: si conviuen tres persones, els ingressos de la unitat de convivència haurà de ser com a màxim uns 22.500 euros.
 • El límit màxim serà de 4,5 vegades l’IPREM: sis persones i uns 45.000 euros.

Criteris

El criteri general per a la concessió de l’ajuda seran els seus ingressos anuals. També es tindran en compte una sèrie de situacions com, per exemple:

 • Haver perdut el seu habitatge per un desnonament.
 • Que una de les persones inquilines tingui una discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 • Persones amb fills al seu càrrec.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Famílies monoparentals i famílies nombroses.
 • Persones extutelades.
 • Persones amb ingressos inferiors a l’IPREM.
 • Víctimes de terrorisme.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.