algo de nubes
  • Màx: 24°
  • Mín: 17°
18°

El proper curs escolar s'iniciarà el 12 de setembre i finalitzarà el 23 de juny

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2022-2023 presentada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i tendrà 176 dies lectius, els mateixos que aquest curs, s'iniciarà el 12 de setembre i finalitzarà el 23 de juny per a l'alumnat d'Infantil, de Primària, de Secundària, de Batxillerat i d'Educació Especial.

Segons ha informat la Conselleria, l'alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2022 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2023. A més, excepcionalment, els alumnes de segon curs de Batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 25 de maig de 2023.

Els centres han d'oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d'aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d'inici de les proves d'accés a la universitat (PBAU).

Quant al professorat, els docents d'Infantil, Primària, Secundària, FP, Batxillerat, Educació d'Adults, Educació Especial i ensenyaments de règim especial iniciaran les seves activitats l'1 de setembre de 2022. Els primers dies s'han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l'organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. La fi de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2023.
Ensenyaments de règim especial

Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa iniciaran les activitats el 30 de setembre de 2022 i les finalitzaran el 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny començaran activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les acaben el 28 de juny de 2023. El segon curs del grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023, i el segon, de dia 6 de febrer de 2023 a dia 28 de juny de 2023.

Els alumnes d'ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d'octubre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes de les escoles oficials d'idiomes comencen el curs el 4 d'octubre de 2022 i les finalitzen el 30 de maig de 2023. El mes de juny es dedicarà als exàmens de la convocatòria ordinària.

Els centres d'educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 30 de setembre de 2022 a dia 2 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 23 de juny de 2023.

El curs dels alumnes dels estudis superiors de Disseny de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Balears serà de 29 de setembre a 30 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2022 a dia 11 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 30 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors d'Art Dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Balears tindran classe de 20 de setembre de 2022 a 7 de juliol de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023 i el segon semestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 7 de juliol de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 16 de juny de 2023. El primer semestre és del 20 de setembre al 3 de febrer de 2023 i el segon semestre, del 6 de febrer de 2023 al 16 de juny de 2023.

Vacances escolars i festius

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023 (tots dos inclosos) i les vacances de Pasqua del 6 al 14 d'abril de 2023 (tots dos inclosos).

A més, tendran la consideració de dies festius el 12 d'octubre de 2022, 1 de novembre de 2022, 6 i 8 de desembre de 2022, 6 de gener de 2023, 1 de març de 2023 i 1 de maig de 2023. El 28 de febrer tendrà la consideració de dia no lectiu.

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tant de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres podran triar un dia festiu per a poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, d'educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d'ensenyaments d'adults i d'ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, que s'han de fer constar en la programació general anual del centre i notificar-se a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s'ha d'anotar en el GestIB, una vegada adoptat l'acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d'establir el mateix dia de lliure elecció.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.