algo de nubes
  • Màx: 15°
  • Mín: 11°
12°

Notícies de premsa en relació amb Fons de Cohesió

Les notícies de premsa aparegudes en relació amb les subvencions atorgades pels Fons de Cohesió de la Unitat Europea evidencien un profund desconeixement del sistema d'elegibilitat per part d'alguns responsables polítics del Govern balear, que es tradueixen en una errònia transcripció als mitjans de comunicació, transmetent la idea que el fracàs en aquesta iniciativa es deu novament a consideracions de tipus polític.

Per aquesta raó ens veim obligats a efectuar les següents precisions:

1r. El nou reglament dels Fons de Cohesió aprovat pel Consell d'Europa amb data de 21 de juny del 1999 fixa el compromís de distribuir 18.000 milions d'euros en el període 2000-2006, dels quals a Espanya li correspon una forquilla xifrada entre el 61 i el 63'5%. Aquests fons hauran de destinar-se a projectes relacionats amb la gestió i tractament de residus urbans, sanejament i depuració, i dotació i millora de subministrament d'aigua.

2n. Cada estat membre fixa els criteris de repartiment dels fons assignats per a cadascun dels següents àmbits administratius: Administració de l'Estat, comunitats autònomes i ajuntaments.

3r. D'acord amb allò acordat pel Ministeri d'Economia i Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), podran presentar-hi projectes els ajuntaments de més de 50.000 habitants, d'acord amb el Padró del 1998, i capitals de província de totes les regions espanyoles, sempre que es trobin inclosos en els sectors de Residus, Sanejament, Depuració i Abastament, i són prioritaris els projectes relatius a Residus. D'acord amb el barem establert, l'Ajuntament de Palma podrà sol·licitar ajuda per una quantia màxima de 2.681 milions de pessetes, segons un escrit remès amb data de 5 d'abril del 2000 pel director general d'Anàlisi i Programació Pressupostària del Ministeri d'Hisenda.

4t. Dins l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament de Palma ha sol·licitat l'ajuda que li correspon amb destinació als següents projectes: instal·lació d'un sistema de recollida pneumàtica al barri vell (2.619.897.617 ptes.); ampliació de l'estació de tractament per a serveis urbans (294.779.569 ptes.); ampliació de la xarxa d'aigua regenerada (860.791.851 ptes.).

5è. Segons les nostres notícies, en una primera fase i atenent les prioritats preestablertes, el Ministeri d'Economia i Hisenda ha seleccionat els projectes relatius a Residus i dins aquests, els més madurs segons l'argot comunitari, és a dir, aquells amb un avançat nivell de definició tècnica: un calendari d'execució, un pla financer, indicadors físics que en possibilitin el seguiment i una avaluació favorable del seu impacte ambiental.

6è. Confiam que en una pròxima ocasió el Govern de la Comunitat Autònoma presenti projectes prou «madurs» quant a nivell de definició i resta de requisits exigibles que facin possible la seva elegibilitat per part del Ministeri d'Economia i Hisenda, com també de la Comissió Europea.

Arturo Cadenas Romero, director gerent d'Emaya. Palma.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.