nubes dispersas
  • Màx: 32°
  • Mín: 25°
31°

A favor de Vallori

Davant de les diferents informacions que s'han anat publicant en diferents mitjans de comunicació social d'aquesta comunitat, en relació amb la sol·licitud, per part d'alguns clubs ciclistes d'aquesta Comunitat, de la dimissió del president de la Federació de Ciclisme de les Balears, el Sr. D. Antoni Vallori, la Junta Directiva de la Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears (UFEB), vol expressar públicament:
1- la UFEB aprova i dóna suport a la gestió que al capdavant de la Federació de Ciclisme, desenvolupa el seu president, el senyor Vallori.

2- la UFEB reprova la forma utilitzada pels dirigents dels clubs firmants de la carta de sol·licitud de dimissió del senyor Vallori, tant en el fons com en la forma, i el temps en què s'ha produït.

3- Els Òrgans de representació i govern de tota Federació són l'Assemblea General, el President i la Junta Directiva, això significa que:
a) El president, com a òrgan executiu de la Federació, respon de la seva gestió davant de la Junta Directiva i l'Assemblea General.
b) Que el fòrum idoni per censurar la tasca del president, proposar iniciatives, així com plantejar qualsevol tipus de gestió, el constitueix l'Assemblea General, la qual es reuneix amb caràcter ordinari una vegada cada any i, amb caràcter extraordinari, sempre que així ho disposi la junta directiva a instància del president de la Federació o, quan així ho sol·licitin un nombre no inferior al 25 per cent del total dels membres de l'Assemblea.

4- Per imperatiu legal i estatutari, durant el present any, se celebraran eleccions en totes les Federacions Esportives, inclosa la Federació Balear de Ciclisme, per tant a judici de la UFEB seria desitjable i convenient:
a) Que pels possibles aspirants al càrrec de les diferents federacions, es tingués present, per damunt de tot i de tots, l'interès de l'esport i no el de les persones.
b) Que cada un es demanàs què és el que ell pot aportar a l'esport que aspira a dirigir, i no què és el que l'esport podria reportar-li a ell.

5- Finalment, sol·licitar dels distints m.c.s, el major grau d'objetivitat en relació a les informacions i opinions que al llarg de les diferents campanyes es puguin produir, sobretot tenint en compte que tots els aspirants són, en principi, igualment vàlids i, en qualsevol cas, permetre que siguin els ses clubs, esportistes, tècnics jutges i/o àrbitres els que representant els diferents estaments esportius elegeixin lliurement o objectivament informats, els seus assembleistes primer i el seu president després.

Jaume Estarellas Servera. President en funcions de la UFEB

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.