nubes
  • Màx: 14°
  • Mín: 10°
12°

El català a Son Sant Joan

Sr. director:

A l'aeroport de Son Sant Joan, la llengua pròpia i oficial a tots els efectes de les Balears és ignorada, en alguns casos totalment. Als anuncis de vols per megafonia el català ha desaparegut absolutament, després d'uns anys que només s'emprava per anunciar vols entre destinacions del territori de llengua catalana. A la retolació oficial, on el català sol aparèixer sempre, es troba agrupat i confós amb l'alemany i l'anglès, i amb el mateix tractament formal, en canvi, el text espanyol es troba a part i més destacat.

L'empresa concessionària del principal servei de restauració de l'aeroport ignora absolutament el català a la seva retolació. I per més befa, en els grans cartells de la Unió Europea que anuncien pertot els drets dels viatgers s'ha oblidat el dret a la informació en la llengua oficial i pròpia del territori on es troba l'aeroport.

A l'aeroport del Prat (Barcelona), contràriament, la llengua catalana apareix als rètols en primer lloc i amb la lletra de la mateixa mida i color que la llengua espanyola. Als anuncis per megafonia, tots els vols s'hi anuncien en llengua catalana en primer lloc. La diferència entre aquest aeroport i el de Palma en l'ús del català per la megafonia no ha existit sempre, però. Fa un quant temps, AENA també havia suprimit absolutament el català al Prat i les queixes que això provocà aconseguiren l'anunci en català dels vols entre Barcelona i qualsevol altra destinació.

Fa caure la cara de vergonya haver de recordar a aquestes alçades que amb el tractament discriminatori del català a Son Sant Joan no sols es menysprea els ciutadans de les Balears, tots els altres de llengua catalana, sinó que s'incompleix tota la normativa vigent. I evidentment s'amaga la realitat de les Balears als ciutadans forasters, que també tenen dret que es respecti la llei pertot arreu. El català és oficial a totes les Balears, no sols a les dependències del govern autònom i a les municipals, sinó també a les que depenen del Govern espanyol, en aquest cas les d'AENA. I encara més, quan el català es troba usat al costat de la llengua espanyola, ha d'ocupar el lloc preferent. I això tant a la retolació com a la megafonia, segons l'art.15.2 de la Llei de Normalització Lingüística («A tots els rètols, indicacions i escrits en general, bilingües, la primera versió ha de ser la catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, i la segona, la castellana. 3.-A tots els serveis de transport públic, els impresos, els avisos i comunicacions al servei públic s'han de fer en llengua catalana i en llengua castellana»).

En relació als establiments comercials i de serveis de dins l'aeroport, incloses les companyies d'aviació, hi és vigent la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, inclòs l'article 8.1 de Drets lingüístics dels consumidors (8.1. En els establiments regulats en aquesta llei, els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin») i també el punt 3 («La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català»).

Encara podríem parlar de la marginació del català a la megafonia interior dels avions quan la destinació és un aeroport on aquesta llengua és pròpia i oficial. Com a llengua oficial i l'única pròpia, el català també s'hi ha d'emprar i no sols quan es tracta d'un vol entre aeroports on el català és oficial, com fa, per exemple, la companyia Iberia, que posa un enregistrament en català i de molt mala qualitat.

A Barcelona l'excusa per suprimir el català de la megafonia va esser la «contaminació acústica» que provocava. Esperem que aquí no ens vénguin amb una excusa infamant com aquesta per no complir la legislació lingüística. Lleis a part, AENA podria demostrar el seu agraïment a Mallorca, d'on obté tants de beneficis i a la qual aporta tan poc, respectant els seus ciutadans.

Pel que fa a les autoritats responsables del compliment de tota la legislació, basta recordar que l'esmentada llei d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears determina, a l'article 3, que «En els termes que reglamentàriament es determinin, els establiments comercials informaran els consumidors dels seus drets lingüístics mitjançant la col·locació dels anuncis corresponents». Aquesta disposició encara no s'ha desenvolupat.

Antoni I. Alomar. (Rebuda per e-mail)

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.