cielo claro
 • Màx: 31°
 • Mín: 24°
23°

Unides Podem aposta per la plena sobirania de les Balears en sectors com l’alimentació i l’energia

Diari de Balears ha fet arribar un qüestionari a diferents candidatures polítiques per a les eleccions de diumenge, 28 de maig. Aquestes són les respostes d'Unides Podem (Esquerra Unida i Podem).

LLENGUA

 • Quines mesures proposau per a revertir l’emergència lingüística en què es troba la llengua catalana?

Recuperarem el Servei d’Ensenyament del Català. S’ha d’oferir als docents formació continuada amb recursos de tota classe: materials (editats i multimèdia), de planificació, eines per gestionar les diverses situacions, etc., perquè puguin ser bons models lingüístics. S'hi han d'incloure el professorat i monitors/es de les activitats extraescolars.

A més, impulsarem que des de l’EBAP s’ofereixin cursos per millorar les capacitats lingüístiques dels funcionaris i funcionàries i cooperarem amb la resta dels territoris del domini lingüístic per disposar d’una plataforma digital compartida amb tots els continguts mediàtics en català. També impulsarem, conjuntament amb els Ajuntaments, certàmens locals de música en català per tal de promoure la visibilització de grups autòctons i volem crear rutes lingüístiques o literàries sobre les personalitats que van ser claus en la difusió i promoció del català.

 • Com assegurareu els drets lingüístics dels catalanoparlants?

Garantirem el compliment del mínim del 50% d’ensenyament en català i farem campanyes i cursets informatius sobre els drets lingüístics. Així mateix, fomentarem l’accés a activitats culturals en català a menors de 26 anys i a les seves famílies a través d'un carnet cultural de descomptes i establirem assessors o dinaitzadors lingüístic per a municipis en funció del nombre d’habitants. No ens volem oblidar de que volem augmentar la freqüència de les proves de capacitació de nivell de català a proves trimestrals.

FEMINISME

 • Segons el vostre parer, com s’ha de combatre la violència masclista des de les institucions?

El feminisme i la perspectiva de gènere han de permear totes les polítiques públiques i conformar-se com una prioritat en tots els sectors i nivells de govern. Per a això és necessari augmentar la dotació pressupostària però també dotar els esforços governamentals de coherència i transversalitat, fomentant la cooperació multilateral i multisectorial i implicant a tota la societat en la necessitat impostergable d'aconseguir la igualtat real i efectiva. Volem assignarem un mínim del 5% del pressupost autonòmic de manera transversal en tots els programes i inversions, per al disseny i desenvolupament efectiu de polítiques feministes.

A més establirem l'obligatorietat de la paritat, entesa com a principi de mínims, per a la presència de dones en tots els nivells de representació institucional, consells d'administració, sectorials i consultius, així com en tots els òrgans de direcció que depenguin directament de l'Administració pública.

 • En termes electorals i institucionals, quins són els darrers sostres de vidre que s'han de rompre?

Al llarg dels darrers anys la presència de les dones ha augmentat en política, però moltes vegades els rols que se’ls hi ofereix a les dones són a espais com les presidències dels Parlaments, un rol que està relacionat amb el consens i amb l’arribada a acords, un estereotip de gènere que s’associa a les dones.

El que fa falta és que les dones arribin a espais de responsabilitat executiva, a espais on la presa de decisions és clau.

CULTURA

Quines mesures aplicareu per a garantir l'accés a la cultura?

Crearem un complement salarial per a autònoms del sector cultural que no arribin al Salari Mínim Interprofessional i impulsarem la creació del Conveni col·lectiu d’arqueologia, per treure de la precarietat un sector clau per a la gestió del patrimoni i la investigació.

Volem crear un carnet cultural de les Illes Balears amb descomptes pel consum de productes culturals, amb accés prioritari per a les persones joves i jubilades. A més, impulsarem la Llei de Drets Culturals de les Illes Balears, que vetlli pel dret d’accés a la cultura de tota la ciutadania i garanteixi l’accés a la creació en condicions adequades i assegurarem l’aplicació de l’Estatut de l’Artista a la nostra comunitat autònoma.

 • Quines accions de promoció i difusió de la producció cultural de les Illes Balears proposau?

Dotarem de més pressupost la partida de producció pròpia d’IB3 per tal de superar els 10 milions d’euros i oferir més capacitat de producció a la indústria audiovisual de les Illes Balears i afavorirem intercanvis culturals amb ciutats de la Mediterrània mitjançant programes que fomentin el coneixement cultural, la llengua, música, danses, i el patrimoni.

AUTOGOVERN

 • En termes generals, com valorau els 40 anys d'autonomia de les Illes Balears?

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ha dotat d’autonomia a les Illes durant 40 anys, que els ha sabut aprofitar. Ara bé, consideram que aquest Estatut s’ha de renovar i ser més adient als temps que vivim.

 • Sou partidaris de la plena sobirania de les Illes Balears?

Balears ha de caminar cap a la plena sobirania en sectors com l’alimentació i l’energia, a més, hem de poder gestionar altres àmbits com les costes, les nostres carreteres (amb competències transferides a cada Consell insular).

LGTBI+

 • Quines mesures proposau per a acabar amb les discriminacions lgtbifòbiques?

Establirem protocols en els centres educatius que abordin de manera efectiva el bullying, amb especial atenció als casos d'assetjament per raons de racisme, LGTBI-fòbia, masclisme o gordofòbia.

A més, elaborarem una Llei d'Identitat de Gènere de les Illes Balears, que reculli els avanços de la Llei Trans estatal i que inclogui el reconeixement de les persones no binàries i la violència de gènere que es produeix contra persones trans que encara no hagin pogut fer el canvi de sexe legal en el registre.

Volem també impulsar la creació d'una Comissió Balear de la Violència contra persones LGTBIQ+ al si del Consell balears LGTBIQ+ per a l'estudi de mesures contra els delictes d'odi, que integri a entitats representatives del col·lectiu i víctimes de delictes d'odi; amb capacitat de fer un diagnòstic de la realitat i proveir mesures de prevenció, formació, dotació i atenció a les víctimes i a les entitats implicades; i estudiar fórmules per a acabar amb el silenci i la por de la víctima a no denunciar enfront de la impunitat de l'agressor.

 • Com garantireu els drets i la seguretat de les persones trans? Atenció mèdica, reconeixement legal…

La nova llei trans recentment aprovada a l’Estat espanyol ha aconseguit que per fi les persones trans tenguin una llei que reconegui la seva existència, i el més important, els seus drets. Ja era hora que des de les institucions, les persones trans i les no binàries aconseguissin el reconeixement i la protecció que sempre se’ls hi ha negat.

A les Balears impulsarem la creació d’una Comissió Balear de la Violència contra les persones LGTBIQ+ per a l’estudi de mesures contra els delictes d’odi. A més, elaborarem un pla contra la LGTBI-fòbia a l’esport, promocionarem des de les institucions els dies de commemoració principals del moviment LGTBIQ+, impulsarem mesures per a la seva inserció sociolaboral i de protecció a la infància trans, a més d’assegurar el dret a la identitat de gènere.

TERRITORI

 • Creis que són necessàries mesures de protecció del sòl rústic? Quines?

Evidentment que són necessàries les mesures de protecció del sòl rústic, i per això, implementarem una moratòria de noves construccions en rústic en totes les Illes Balears, al temps que replantejam els usos en sòl rústic.
Modificarem també els diferents Plans Territorials Insulars, Directrius d'Ordenació Territorial i Lleis de Protecció, Ús del Sòl i Urbanística, per a aprofundir en la protecció territorial de manera global i ambiciosa; a efectes, entre altres, d'aconseguir un creixement zero i en molts aspectes un decreixement.

 • En general, a les Illes Balears ens convé un decreixement? Com es pot fer?

Sí, definitivament, a les Illes Balears cal fer una aposta decidida pel decreixement turístic, i diversificar l’economia. Això vol dir donar més oportunitats laborals a la ciutadania més enllà del turisme. Des de Unidas Podemos ja estam fent feina en aquesta direcció. De fet, ha estat una de les principals apostes de la Vicepresidència de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern i des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, àrees que hem gestionat des del Govern. Amb la potenciació del sector de les energies renovables hem generat més de 1.000 llocs de feina, juntament amb l’augment significatiu de gent jove que s’acosta al sector primari. El decreixement és possible si es potencien altres sectors productius.

TURISME

 • Quins model turístic defensau per a les Illes Balears?

Des d'Unidas Podemos impulsan un model turístic que no passi per sobre dels drets de les persones residents. El principal motor econòmic de les Illes Balears ha de ser compatible amb la vida.

 • Què proposau per a acabar amb la massificació turística?

La darrera legislatura s'ha treballat per diversificar l'economia de les Illes, s'han enfortit la resta de sectors econòmics des del Govern de les Illes Balears amb polítiques ambicioses i, per primera vegada i sense dubte gràcies a la presència de Podemos, transformadores. Tot, sense perdre la perspectiva que, en el sector serveis, l'objectiu és generar feina estable i de major qualitat. Precisament, el nostre espai polític ha liderat les reformes que han propiciat que Balears millori en temporalitat i sous. Una bona prova de les polítiques transformadores liderades per Podemos a Balears és la nombrosa incorporació de joves al camp, assegurant així el relleu generacional, o l'augment de fins a un 30% de la renda agrària i pesquera. Pel que fa a la indústria pròpia, per primera vegada ha recuperat terreny, ara s'entén com una activitat que aporta resiliència a la nostra economia i que ens fa menys vulnerables davant les inclemències d'un mercat globalitzat. També ha guanyat en importància el comerç de proximitat que s'ha convertit en un eix vertebrador dels nostres pobles i barris.

FEINA

 • Estau a favor d’implantar la setmana laboral de quatre dies?

Sí, per suposat. La jornada laboral de quatre dies és una mesura que s’ha d’implementar pels alts beneficis que pot dur tant pels treballadors i treballadores com per a les empreses. La productivitat en la jornada laboral augmenta, i a més, també és una mesura que ajuda a les famílies a conciliar.

 • Com es pot fer perquè l'augment del cost de la vida no perjudiqui els drets laborals dels treballadors?

Assegurant que els seus drets es compleixen. Implementant fins a la darrera coma de la llei d’habitatge que hem aprovat i per la qual hem estat pressionant al Partit Socialista fins el darrer moment.

MEDI AMBIENT

 • Creis que és necessari limitar l'arribada de grans creuers als ports de les Balears? On situaríeu el límit?

Sí, és totalment necessari. Per a Unidas Podemos, el límit hauria d’estar en un creuer al dia amb un màxim de 5.000 creueristes.

 • Quines són les principals mesures que proposau sobre aquest tema?

Aquesta legislatura, gràcies a l’empemta de Unidas Podemos, ja hem aconseguit que el port de Palma sigui el primer d’Espanya en limitar l’arribada de creuers, una de les formes de turisme més perjudicials per al medi ambient. Ara, a Palma només poden arribar tres creuers al dia i únicament un d’aquests pot tenir capaciat superior a 5.000 creueristes, però això no basta, perquè un creuer pot arribar a contaminar el mateix que 19.000 cotxes.

Aquesta legislatura, des de Unidas Podemos volem limitar l’entrada a un creuer amb un màxim de 5.000 creueristes, perquè hem de prendre mesures valentes per combatre els efectes del canvi climàtic però també per limitar un turisme que colapsa la nostra ciutat i que la ha inhabitable.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Com valorau el Pla de Fosses?

Ara per ara el pla de fosses del govern és una eina primordial per avançar en l'assoliment dels drets humans i dels drets de les víctimes del franquisme a les Illes Balears. L'actual pla és una iniciativa integral i multidisciplinar què contempla no només obrir les forces i recuperar les restes de les víctimes sinó que també serveix per avançar en el coneixement de la memòria democràtica i de la reparació efectiva de les víctimes

 • Quines serien les vostres properes actuacions?

Les properes actuacions, una vegada obertes totes les fosses de la repressió, passen per investigar totes les fosses associades als fets de guerra de desembarcament de la comarca de Llevant, aprofundir la feina d'introducció de la memòria democràtica en l'ambit educatiu i continuar amb la tasca de reparació de les víctimes del franquisme

MIGRACIÓ

 • Sou partidaris que la població de les Illes Balears continuï creixent al ritme actual?

Les Illes són un territori finit on la població no pot augmentar de manera desmesurada al llarg del temps. Físicament, serà impossible que la població segueixi augmentant.

 • Què hem de menester per a garantir una correcta acollida i integració de les persones nouvingudes?

La prioritat és sempre poder oferir unes condicions dignes de vida i de feina a les persones nouvingudes, que se sentin acollides en una terra que és oberta. L’administració pública ha d’estar també al costat de les persones nouvingudes i oferir les possibilitats i les eines perquè s’integrin satisfactòriament.

HABITATGE

 • Com es pot frenar l'especulació? Sou partidaris de limitar la compra d'habitatge a no residents?

Unides Podem vàrem ser els primers que vam plantejar aquesta mesura. Hem demanat també una reunió a la comissió europea perquè tingui en compte la nostra demanda que està basada en l¡interès general de la comunitat autònoma. Nosaltres volem una “excepció balear” en matèria d’habitatge que posi als residents al centre de les polítiques d’habitatge.

 • Quines mesures proposau per a garantir l'emancipació de la gent jove?

L’accés a l’habitatge és un problema transversal que afecta a tota la societat de les Illes Balears. Sabem que afecta especialment als joves, i és per això que sabem que no basta en desenvolupar una sola mesura. Per això des d’Unidas Podem tenim un paquet de mesures que passen també per desplegar una Llei d’habitatge que ens ha costat 3 anys de negociació amb el PSOE. El PSOE només és valent en campanya electoral, i ho esteim veient amb les propostes que fa en habitatge, però que ningú s’oblidi que ha deixat al calaix aquesta Llei d’habitatge que serà tan important per a les Illes.

Volem desplegar aquesta Llei, volem declarar zona tensada tota la Comunitat Autònoma, volem crear una immobiliària pública, volem establir l’’Excepció Balear” en matèria d’habitatge, que significa limitar la compra als no residents, volem també que es consideri com a gran tenidor aquell que té 5 o més habitatges. Totes aquestes fòrmules més el desplegament de la Llei d’habitatge i la limitació del preus dels lloguers, ajudaran als joves a accedir a un habitatge digne. Som l’única garantia de garantir l’habitatge com un dret i no com un be de mercat.

PACTES

 • Sou partidaris de fer un cordó sanitari per a evitar que Vox accedeixi a responsabilitats de govern?

A l’extrema dreta se li venç amb més drets. Aquesta gent ja no s’amaga, i l’únic que vol fer és governar per governar. A Balears, volen llevar-li totes les competències i volen destruir tots els drets obtinguts. Volen tenir el control de les dones mentre cobren un sou públic sense tenir competències, com estan fent a Castella i Lleó. Volen tornar-nos a una vida en blanc i negre, que és on ells es senten còmodes. Al partit de l’odi se’ls guanya defensant lo comú i amb més drets.

 • Amb quines forces estau oberts a pactar i amb quines no pactareu?

Nosaltres liderarem un Govern amb les forces progressistes. Unides Podem és la única força política que serà capaç de dur endavant les promeses que està fent en campanya. Quan s’apagui la llum de la campanya electoral, quan els focus deixin d’apuntar als candidats i quan tornem a la política real, es veurà com només Unidas Podemos és l’espai amb la valentia suficient com per treure endavant les polítiques que la societat necessita.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per UNITAT!, fa dervers d'un any
Som un sol poble -el poble català- i quan parlam de sobirania nacional ens referim a la sobirania del nostre poble; és a dir, a la del conjunt de la nació catalana. Per altra banda, l'estat que convé a aquesta nació que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l'Alguer, amb una sola sobirania nacional plena, és la República catalana. Naturalment que Mallorca i la resta de parts de la nació han d'intervenir en la formació del nou estat; però han de fomentar-ne la unió, no l'atomització ("República mallorquina", "República menorquina", "República eivissenca", "República formenterera", "República alacantina", "República tortosina", "República algueresa", "República franjolina", etc.). L'aspiració de construir republiquetes regionals, provincials o comarcals, com a suposada passa prèvia per tal d'arribar a la reunificació nacional, és un error estratègic monumental que serà aplaudit pels qui volen la nostra destrucció; ja que només provoca la divisió i la feblesa del nostre poble davant dels totpoderosos estats espanyol, francès i italià, cadascun d'aquests estats -ells sí- amb llur única i plena sobirania.
Valoració:1menosmas
Per Pep, fa dervers d'un any
La Cup Crida per Palma+podem palma es la solució.
Valoració:1menosmas
Per Necessari, però insuficient, fa dervers d'un any
Com assegurar els drets lingüístics dels catalanoparlants?

Català, única llengua oficial a tot el territori (continental i insular) de la nostra llengua.
Valoració:1menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente