cielo claro
  • Màx: 32°
  • Mín: 25°
28°

Transcripció del xat amb Biel Majoral

Va tenir lloc dia 3 d'abril

[19:53] destral Bon vespre a tothom, un altre cop aquí, eh?

[19:54] lval bon vespre destral. començarem aviat.

[19:55] lval hola renouer

[19:56] lval hola cabrit. ja podeu demanar torns. començarem en punt

[19:56] CABRIT QUE HEM DE DIR ES MALLORQUINS, BON VESPRE O BONES TARDES?

[19:57] bmajoral Cabrit: de totes totes, bon vespre. Així com no deim bons dies, bones nits, tampoc no hem de dir bones tardes.

[19:57] bmajoral Nosaltres som molt singulars.ok.

[19:58] lval endavant destral. ja hem començat, sembla

[19:58] destral sabem que és a punt de treure un nou disc, quan serà?

[19:58] bmajoral destral: aquest mes d'abril. ok.

[19:58] lval qui demana ara?

[19:58] lval endavant destral

[19:58] CABRIT JO

[19:59] lval cabrit espera

[19:59] CABRIT VAL

[19:59] destral vosté dona suport a la plataforma de músics per a la llengua com han respost les institucions?

[20:00] bmajoral destral: de moment, només hem parlat amb el Consell de Mallorca, amb la seva màxima representant, la presidenta Munar, i crec que

[20:00] bmajoral aquesta iniciativa li va interessar, però ara som nosaltres que

[20:00] bmajoral hem de fer la feina. ok.

[20:00] lval cabrit: t'és igual fer servir només minúscules? les majúscules són per cridar;-)))

[20:00] lval endavant cabrit. preparat piri

[20:01] CABRIT Quina opinio tens sobre lo que representa Tomeu Penya a ses Illes?

[20:02] bmajoral cabrit: en Tomeu Penya representa un tipus de música que té una arrel o un substrat molt mallorquí

[20:02] bmajoral i que per això creu que l'ha d'exagerar. Ara, allò que és important

[20:03] bmajoral és que de moment, fa servir com a eina vehicular la llengua catalana

[20:03] bmajoral i això ens fa sentir més normalitzats. D'altra banda, tot i que puc no estar

[20:03] bmajoral d'acord amb qualque manifestació seva, és un músic que ha rodat

[20:04] bmajoral molt i sap connectar amb la gent que no vol trobar intel·lectualismes dins el món musical. ok

[20:04] lval endavant piri. preparat renouer

[20:04] piri Cóm serà vostre proper treball?

[20:04] bmajoral piri: el treball, que ja l'hem fet, té tres parts molt específiques:

[20:05] bmajoral l'una és la continuïtat de la cançó tradicional, amb tota la seva problemàtica; l'altra, la incursió

[20:05] renouer Què opinau del posicionament dels "joves" de Mallorca per la llengua en relació a la reculada lingüística? Creis que parlen per ells mateixos o algú els anima a dir "vellures"?

[20:05] bmajoral de músiques de fora i la seva adaptació al nostre àmbit territorial; i la tercera,

[20:06] bmajoral així com expressam o manifestam els nostres sentiments més actuals. Tot plegat

[20:06] bmajoral fa que sigui precisament Temps, temps, temps, que és el títol que tendrà. ok.

[20:06] lval ara va la resposta per renouer

[20:07] bmajoral renouer: què són vellures?

[20:07] lval renouer per al·lusions

[20:08] renouer Vellures són idees bullides amb verdures!

[20:08] bmajoral renouer: si diuen que tot va bé, ja hem rebut. Si diuen que hem de demanar

[20:08] bmajoral propostes serioses als polítics, van per bon camí. ok.

[20:08] lval endavant destral. preparat xato

[20:08] destral que hi ha de la seva actuació a Napols?

[20:09] bmajoral destral: res de res. Ens varen demanar per actuar allà, però sembla

[20:09] bmajoral que això s'ha trencat per algun tipus de malentès. Allò que és cert és que

[20:09] bmajoral jo no he demanat mai cap subvenció per anar-hi. ok.

[20:09] lval endavant xato. preparat piri

[20:10] xato Al seu parer nacionalista, hauria d'haver pactat el PSM amb UM a les passades generals?

[20:10] bmajoral xato: Sí. I sobretot després d'haver vist els resultats. Ja sé que això és parlar

[20:10] bmajoral sobre segur, però la il·lusió de tenir un representant al Parlament

[20:11] bmajoral espanyol per poder dir coses que ens representassin passava per aquí.

[20:11] bmajoral Si no, demanau-ho a en Labordeta. A més, formar part d'un grup mixt on tots

[20:12] bmajoral els diputats són més o manco dels mateixos pensaments haguera estat una meravella. ok.

[20:12] lval endavant piri. preparat cabrit

[20:12] piri No trobau que,per qui no volia vendre la cultura, heu batut records de vendes?

[20:12] bmajoral piri: no sé què és un rècord de vendes. Hem venut per poder fer un altre disc.

[20:13] bmajoral Ara bé, quan qualque persona ven ho fa per especular o per fer-se ric. Us puc assegurar que no en som, de ric, ni que he especulat.

[20:13] bmajoral Senzillament, he baratat cançons per un present i així pens continuar fent-ho. ok.

[20:13] lval endavant cabrit. preparat destral

[20:14] CABRIT sa Concarrina fa bonda o no?

[20:14] bmajoral cabrit: na Catalina fa la bonda que ha de fer. I a més a més, és una excel·lent oboista.

[20:15] bmajoral Almanco a mi em fa cantar amb més força. ok.

[20:15] lval endavant destral. preparat xato

[20:15] nino Biel et volia demanar si el títol " vou..." es una dita amllorquina

[20:15] lval nino ha d'esperar que li toqui. ja li ho diré

[20:15] lval endavant destral

[20:16] lval deeeeeeeeestraaaaalllll

[20:16] destral la direcció general de cultura parlava d` una subvenció per un concert a Napols. Qui la va demanar?

[20:16] CABRIT Biel, em sap greu no poder estar mes..., gracies i fins una altra!

[20:16] Margalid bon vespre, Gabriel

[20:16] bmajoral destral: segur que la va demanar l'organització del congrés que ens va convidar.

[20:16] bmajoral Però no sé quin tipus de subvenció demanava. De totes, ens varen dir

[20:17] bmajoral que per anar a fer una actuació a Nàpols amb el grup, som un mínim de sis persones, ens donaven

[20:17] bmajoral 200.000 pessetes, calculau quin percentatge devia esser. ok.

[20:17] lval endavant xato. preparat piri

[20:17] xato I quina conclusió en treis, del triomf electoral del PP a les Balears?

[20:18] bmajoral xato: que és preocupant. Però no hi ha tanta d'eufòria com volen suposar.

[20:18] bmajoral Molta gent va quedar a ca seva. Depèn dels qui fan política cada dia, que la gent torni a sortir. El PP, en aquestes eleccions, va fer l'espès. Vaja, que ho va bestreure tot. ok.

[20:18] lval endavant piri. preparat nino

[20:18] piri On acaba la cultura popular i comença el folclore?

[20:19] bmajoral piri: el folklore, que un temps molta gent deia colflori, no és cap cosa dolenta en si,

[20:20] bmajoral és una manera de situar la cultura dominada i tenir-la domesticada. El problema és la cultura popular,

[20:20] nino biel te volia demanar si el títol " vou veri..." és una dita mallorquina o te cap altre significat?

[20:20] bmajoral que avui en dia és una cultura més aviat elitista i que no es tracta

[20:20] bmajoral de la recuperació de formes passades sinó de continuar generant cultura amb les formes presents.

[20:21] bmajoral Sense perdre el sentit, el sentiment, la força i l'expressió, que al cap i a la fi, la identifica. ok.

[20:21] lval ara va la resposta a nino. preparat renou

[20:21] bmajoral nino: vou verivou és una cançó de bressol antiga que sembla que ve

[20:22] bmajoral d'engronsar el bres, que antigament li deien vou. Per tant, és una cançó que té un moviment (és una llàstima que no em vegis ara, perquè ho entendries més).

[20:22] bmajoral El Vou-verivou d'en Guillem d'Efak és un cant a un punt de la nostra terra, que ens pica i ens fa gratar. ok

[20:22] lval endavant renouer. preparat destral

[20:23] renouer Biel, vas fort? Com ho dus? En una paraula, creus que treurem el carro?

[20:23] nino ?

[20:23] bmajoral renouer: vaig fort, vaig fort. De dur-ho, ho duc així com puc.

[20:24] bmajoral En una paraula, haurem d'untar cubells i eixos i trempar barrerons, però el traurem, eh? ok.

[20:24] lval endavant destral. preparat piri

[20:24] destral Esper no posar-lo en un compromís, però si hagués de compartir escenari amb algún músic o grup mallorquí qui elegiria?

[20:25] bmajoral destral: a partir d'ara, m'agradaria compartir sempre escenari amb els grups dels músics per la llengua. ok.

[20:25] lval endavant piri. preparat toniorell

[20:25] piri Qué defensau, que la música tradicional es fossilitzi a partir de les dedes fidedignes que ens arriben o que es pugui manipular lliurement i "actualitzar" segons el nostre temps?

[20:26] bmajoral piri: no vull ni que es fossilitzi ni que es manipuli, senzillament que camini, i que generi música, i que sigui

[20:27] Toniorel Anam a més o anam cap enrera com els crancs. Per quan la independencia?

[20:27] bmajoral bàsicament creativa. Tenim prou elements per poder-ho fer, ja n'hi ha molts

[20:27] bmajoral que voldrien plorar amb els nostres ulls. ok.

[20:27] lval ara va la resposta per toniorell. preparat nino

[20:28] bmajoral Toniorel: fa més de trenta anys que somii amb aquest moment. És la clau per poder gaudir de la llibertat

[20:28] bmajoral cultural, social, i tot allò que implica llibertat. ok.

[20:28] lval endavant nino

[20:28] lval preparat joan

[20:29] nino estimat biel: penses que el castellà està de més a mallorca o bé que amb una política linguiustica correcya no hi hauira problemes entre les llengues?

[20:30] bmajoral nino: pens que la llengua de Mallorca és la catalana i l'hem de tractar com a llengua nacional a tots els efectes.

[20:30] bubota2 À

[20:30] bmajoral Les polítiques lingüístiques han de ser necessàriament correctes. És a dir, dotar de lleis per recuperar aquest patrimoni que ens llevaren. ok.

[20:31] lval endavant joan. preparat destral

[20:31] joan quan fareu un monogràfic sobre mallorca a postres de músic?

[20:31] bmajoral joan: no és la idea fer monogràfics. Partim de la realitat nacional dels Països Catalans.

[20:31] bmajoral Tots parlam sobre tot, si és que ho sabem, així i tot hauríem de fer

[20:32] bmajoral més programes amb gent de les Illes Balears. Els que feren l'any passat

[20:32] bmajoral varen tenir una bona acollida i aportaren bones idees. ok.

[20:32] lval endavant destral. després van piri, bubota2, nino, margalid, joan i Gould

[20:32] destral Encantat d´haver compartir uns minuts amb vosté. Sort amb el proper disc!

[20:33] bmajoral destral: la veritat és que pas gust, i no m'ho puc creure. ok.

[20:33] lval endavant piri. preparat bubota2

[20:33] piri Què troba dels grups "Música Nostra", "Sis som", "Nou romancer", "Coa negra", o, fins i tot Maria del Mar Bonet?

[20:33] bmajoral piri: això són moltes preguntes. Els tres primers són uns músics excepcionals.

[20:34] bmajoral Sis som, per exemple, han fet una feina soterrada que qualque dia haurà de sortir.

[20:34] bmajoral Pel que fa a Nou Romancer, trob que té dues línies, l'una m'agrada molt: les creacions

[20:34] bmajoral d'en Pere són interessants. A Coanegra no li feren cas quan va proposar

[20:35] bmajoral noves incursions musicals, ara tothom les fa. I na Maria del Mar Bonet

[20:35] bmajoral té molt bona veu. ok.

[20:35] lval endavant bubota2. preparat nino

[20:35] bubota2 biel, et consideres un mascle des Pla

[20:36] bmajoral bubota2: que som mascle crec que sí. Que som del Pla també. Ara, si per mascle vols

[20:36] bmajoral dir una altra cosa més potent, ho hauries d'especificar. Així mateix,

[20:37] bmajoral et diré, petitet, que no m'agraden els homes. Tu ja ho entens. ok.

[20:37] lval endavant nino. preparat margalid

[20:37] nino hi ha gent que diu que fora castellà, però no penses realment que llengües com l'alemany o l'anglès faran malbé el català? sincerament penses que el castellà hauria de desaparèixer de mallorca en un parell de decades?

[20:37] bubota2 À

[20:37] bmajoral nino: jo no crec que hagi de desaparèixer el castellà, ni cap llengua del món.

[20:37] bmajoral Només dic que hauríem de vehicular la societat en català i punt. ok.

[20:37] lval endavant margalid. preparat joan

[20:38] margalid Gabriel, qui era en realitat Nadal batle, tu que el patires d'aprop?

[20:38] bmajoral margalid: en Nadal Batle era un home extraordinàriament intel·ligent, que va patir

[20:38] bmajoral d'una manera ordinària el poder del poder. No m'agrada parlar

[20:39] bmajoral de les persones quan ja no em poden contestar, si ara l'hagués de definir, ho faria

[20:39] bmajoral de la següent manera: en Nadal és un home que tenia una bona arrencada però

[20:39] bmajoral els qui ells mai s'ho pensava li feren la traveta. ok.

[20:39] lval endavant joan. preparat Gould

[20:40] joan record les teves declaracions explosives quan eres conseller el 1979...

[20:40] bmajoral joan: jo, d'explosiu, no n'he usat mai, eh? Ara bé, va ser una bona temporada.

[20:41] bmajoral La política la fèiem a partir de les idees i amb la certesa

[20:41] bmajoral que això era rellevable, és a dir, ningú no es perpetuaria en el poder, per petit que fos.

[20:41] bmajoral Per això podíem exercir la llibertat de l'expressió. ok.

[20:41] lval endavan Gould. preparat toniorel

[20:41] Gould podria triar una cançó, d'entre les que ha interpretat?

[20:42] bmajoral Gould: a quin disc?

[20:42] Gould entre totes

[20:43] bmajoral Gould: la mort de na Margalida. De l'algaidí, Bartomeu Memes. ok.

[20:43] lval endavant toniorel. preparat piri. després van bubota2, joan i Gould

[20:43] Toniorel A mi m'encanten els grups "Xaloc" i "Al-Majurqa". Sobretot a l'hora de ballar a la plaça. Que trobes del ball de bot?

[20:43] bmajoral toniorel: el ball de bot és com qualsevol altre ball, una manera de divertir-se.

[20:44] bmajoral I em sembla molt bé que la gent balli, si no ho fa per qualque altre motiu. De vegades, hi ha gent

[20:44] bmajoral que balla ball de bot i pareix que es prepara per a una coreogragia o que caça mosques.

[20:44] bmajoral Això jo no ho havia vist mai així. Les manifestacions populars

[20:45] bmajoral que fan aquests grups han de ser necessàriament positives. Al-mayurqa per exemple, fa alguns

[20:45] bmajoral comentaris que a qualque beata o beato ballador de bot no li deu agradar gaire. ok.

[20:45] lval endavant piri. preparat bubota2

[20:45] piri Com ha caigut el manisfest del prgó de la fira del llibre?

[20:46] bmajoral piri: de tot d'una, com una gerra d'aigua fresca, de fet, vàrem fer contestar un director

[20:46] bmajoral general que no depèn d'educació sinó de cultura. Nosaltres fèiem

[20:46] bmajoral una proclama per a Educació. Pel que fa a la gent, ha estat una resposta

[20:47] bmajoral molt positiva. Tenim, en aquests moments, un fotimer de signatures. I esper que tots els qui

[20:47] bmajoral ara participau d'aquesta conversa aneu escapats a signar-la, si ja no ho heu fet. ok.

[20:47] lval endavant bubota2. preparat joan. després van Gould, piri, nino i, per acabar, margalid

[20:47] renouer Biel és una reducció de Bitel? Qui et fa més por: els esPPies o els del lliri a la mà? Què trobes de tot plegat?

[20:48] lval renouer ha d'esperar (i demanar torn!)

[20:48] bubota2 Biel, abans no m-has entès, parlava del teu irresistible sex appeal, del teu èxit entre les dones

[20:48] renouer Fes el favor de mirar com he demant torn molt abans de les respostes a Gould!

[20:49] bmajoral bubota2: t'agrairia que m'ho confirmassis, això del meu èxit. Si és vera, ben content.

[20:49] bmajoral I si no és vera, ja la consolarem així com puguem. ok.

[20:50] lval renouer, per ventura tens raó. ara va la resposta a la teva pregunta. preparat joan

[20:50] bubota2 À

[20:50] Xua No és na vera?

[20:50] bmajoral renouer: tots dos, renouer, em fan por. I crec que és el moment històric, i em sap greu dir moment històric, perquè

[20:51] bmajoral es desmarquin dels seus sucursalismes i comencin a fer política d'estat. Del nostre. Hi ha

[20:51] bmajoral tres o quatre temes que així ho requereixen. I si no ho fan, les corretjades. ok.

[20:51] lval endavant joan. preparat piri

[20:51] joan les afirmacions den llompart (tots som catalans,mercè1979) i la teva cançó "jo sóc català" han esvalotat el corralet...

[20:52] bmajoral joan: jo sóc català és una cançó de Pere Capellà escrita l'any 1935 i

[20:53] bmajoral per tant, es reflecteix un sentiment que sempre s'ha mantingut en molts de mallorquins.

[20:53] bmajoral He de dir que no m'han insultat mai pel fet de cantar-la a un poble o a un altre.

[20:53] bmajoral És una gran cançó. ok.

[20:53] lval endavant piri. preparat nino

[20:54] piri Heu dit que Nou romancer té dues línies, una supos que és la que heu dit que us agrada: les composicions de'n Pere. Quina és l'altra? I quina és la diferència entre les seves composicions i les dels altres músics del grup. I na Maria del Mar, només té una bona veu?

[20:54] bmajoral piri: Na Maria del Mar Bonet té una bona veu i té unes cançons

[20:54] bmajoral extraordinàries, d'una gran bellesa. Va musicar poemes que han

[20:55] bmajoral marcat pautes... ok.

[20:55] lval endavant nino. de fet aquesta hauria de ser la darrera, però encara allargarem

[20:55] nino biel ets català o mallorquí? i espanyol? i els magrebis, andalussos... han d'oblidar la seva llengua, no parlar-la més que a ca seva, amb quatre amics... hem de tornar al franquisme on la llibertat només era per uns pocs?

[20:56] lval per les preguntes (ràpides) de bubota2 glen joan i renouer. i s'haurà acabat!!

[20:56] renouer Biel, t'ho tornaré a demanar, Bitel té res a veure amb la música? Si és així, qui ens toca les xeremies?

[20:56] bmajoral nino: sempre m'he definit com a català de Mallorca i no per això, som menys mallorquí. Espanyol ho som per imperatiu legal.

[20:57] bmajoral Ningú no ha d'oblidar la seva llengua. L'han de parlar a l'àmbit geogràfic que els pertoca,

[20:57] bmajoral cosa que el franquisme no va respectar ni un sol moment. ok.

[20:57] lval renouer ha d'esperar torn. endavant bubota2. preparat glen

[20:58] lval vaaaaaaaaaaaaa bubota2

[20:58] bubota2 Billy, en l'hipotètic cas que Mallorca -només Mallorca- arribàs a la independència, hi consentiries

[20:58] nino en moltes de coses no hi estic d'acord però en caus bé i m'agraden les teves cançons

[20:59] bmajoral bubota2: Billy vol dir Biel en anglès? Vaja manera de dir les coses! Si Mallorca aconseguís

[20:59] bmajoral la independència vol dir que als altres llocs també ja la tendrien. Si concedien la independència a la seva gran mamella, ves que haurien de fer les altres!

[21:00] bmajoral La independència de Mallorca també podria ser un primer pas. ok.

[21:00] lval endavant glenn. preparat joan

[21:00] Glenn Quines altres tendències musicals li interessen?

[21:00] bmajoral glenn: gairebé totes, sempre que siguin bones i ben fetes. Ara,

[21:01] bmajoral m'estim més escoltar música clàssica i músiques creatives, com blues, jazz... ok

[21:01] lval endavant joan

[21:01] joan la balenguera o els segadors?(visca catalunya lliure!)

[21:01] bmajoral joan: els Segadors és un himne. La Balanguera és una bella cançó que serà difícil que arribi a esdevenir

[21:01] bmajoral un himne. ok.

[21:01] renouer Bé, idò, canviaré de tema, què t'estimes més, tocar les xeremies o que et toquin el pandero? La UIB o la WEB? Biel o Bitel? Boixar o barrinar?

[21:03] bmajoral renouer: m'agradaria sonar les xeremies, però no en sé. Biel sense cap dubte. Això de bitel és una grolleria més dels grollers de sempre.

[21:03] bmajoral De la darrera pregunta, totes dues coses, especialment la segona,

[21:03] bmajoral perquè diuen que també penses quan ho fas. Vaja, que ja saps en qui penses. La UIB és el meu lloc de feina

[21:04] bmajoral però no és el cel, ni a prop fer-s'hi, ans al contrari. No és el reflex

[21:04] bmajoral de la nostra societat. Perdona, volia dir el mirall. ok.

[21:05] bmajoral Bona nit a tothom i gràcies. M'heu fet recordar que als meus cinquanta anys així mateix n'he viscudes moltes. ok

[21:05] lval gràcies a tots. fins la propera setmana

 

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.