algo de nubes
  • Màx: 24°
  • Mín: 18°
18°

L’STEI Intersindical reivindica un pla de xoc per a les places públiques de 0-6 anys

L’STEI Intersindical creu fermament que l'etapa infantil de 0-6 anys és «una etapa educativa crucial per al desenvolupament integral de nens i nenes i per a la detecció precoç de necessitats educatives i socials». Així s'ha expressat el sindicat aquest dimecres.

Les competències educatives corresponen a la Conselleria d’educació del Govern. Per tant, també l’etapa 0-6 és sota la seva jurisdicció. Malgrat això, en els darrers 40 anys la implicació vers la població infantil 0-3 anys ha vingut dels municipis i, en molta menor mesura de les administracions insulars. L'administració autonòmica, en els darrers cursos ha augmentat la seva aportació econòmica, tant pel que fa a la gratuïtat que s’ha implementat enguany a tot el cicle 0-3 com a la creació de noves places públiques educatives, gràcies als fons europeus (Next Generation) destinats a aquest fi.

Aquest procés de gratuïtat no té marxa enrere, ja que la legislació vigent així ho marca: La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), a la seva disposició addicional tercera estableix que «en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les administracions educatives, elaborarà un pla de vuit anys de durada per a l'extensió del primer cicle d'educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat i en garanteixi el caràcter educatiu. En la seva implantació progressiva es tendirà a l'extensió de la gratuïtat, prioritzant l'accés de l'alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i la situació de baixa taxa d'escolarització»

«A les Illes Balears, s'ha iniciat la gratuïtat a tota l'etapa 0-3, de setembre a juny, durant 4 hores diàries, les que es consideren curriculars i prèvies a una ingesta obligatòria. Per tant, una gratuïtat parcial, ja que la resta d’hores van a càrrec de les famílies. El mateix succeeix amb el mes de juliol, que és lectiu per a les docents però que no és cobert dins la gratuïtat. Els equips d’atenció primerenca desapareixen dels centres de 0-3 a mitjan juny, encara que els infants i les docents hi romanguin fins a finals de juliol. Què fem en tot aquest temps amb els alumnes amb necessitats educatives especials?», remarca l'STEI.

I el problema que consideren més gran: «s’ha promogut gratuïtat sense poder garantir la universalitat, ja que l’oferta de places educatives no pot donar resposta a tota la població infantil potencial que s’hi voldria acollir». A Mallorca, l’oferta de places educatives (inclou la xarxa pública i complementària) es troba al 41%; a Eivissa, al 31%; a Formentera, al 65%; i a Menorca al 83%. Per tant, la mitjana d’oferta balear de places educatives s’eleva al 43% gràcies al percentatge de l’illa de Menorca.

El sindicat remarca que, per aquest motiu, l'administració «està incentivant que els centres concertats construeixin aules de 0-3 anys i així incorporar-les al concert educatiu, eixamplant la xarxa de privada-concertada».

A més, apunten que contrasta aquesta situació de l’etapa infantil amb «la destinació de 60 milions d’euros per a un pla pilot d’elecció de llengua que consideram del tot innecessari i desencertat».

«Cal tenir present la deriva que estan agafant altres CCAA governades pel PP amb tema de 0-3. L’estratègia és la mateixa: creixent increment de gratuïtat amb la intenció expressa de fer créixer la xarxa privada i l’increment de la seva oportunitat de negoci. Laboralment, tot això repercuteix en la precarietat d’aquests llocs de feina, molt lluny de les que regeixen per als professionals docents de la resta d’etapes educatives: salaris pròxims al SMI, jornades lectives setmanals que s’apropen a les 40 hores, calendari laboral que no coincideix amb el de la resta d’etapes educatives», han assenyalat.

Per tot això, l'STEI reivindica:

● És prioritari augmentar les places públiques i de gestió pública amb un pla de xoc que potenciï la creació de centres 0-6 anys, gestionats directament per la Conselleria d’Educació. L’administració té recursos per fer-ho i obtenir sol per a aquests equipaments.
● Apostem per centres de 0-6 anys perquè les dimensions humanes dels centres educatius són sempre una garantia de qualitat i de coherència de projecte pedagògic.
● La consideració de personal docent, dependent de la Conselleria d’Educació, per a totes les persones treballadores dels centres educatius de 0-6.
● La disminució progressiva de les ràtios, adaptant-les a les recomanacions de la Xarxa Europea d'Atenció a la Infància de la Comissió europea (4 infants de 0-1 / 6 infants de 1-2 anys / 6 infants de 2-3 anys)
● La baixada de ràtio fins a 15 nens/es per aules de 3-6 anys.
● Personal propi de centre per a atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials.
● Amb el període i procés d’adaptació necessaris, la progressiva exigència de grau de magisteri en educació infantil per unificar aquesta etapa educativa amb la resta i assolir l’equiparació de les condicions laborals amb la resta de docents.

Finalment, reivindiquen «la implicació de tot el teixit productiu perquè la conciliació sigui una realitat més enllà dels centres escolars, a qui no correspon assumir en solitari aquesta responsabilitat».

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.