algo de nubes
  • Màx: 28°
  • Mín: 19°
23°

Aprovat el calendari escolar per al curs 2023-2024

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2023-2024 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada aquest dimecres per videoconferència.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs passat

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà l’11 de setembre de 2023 i acabarà el 21 de juny de 2024.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 30 de maig de 2024. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 22 de setembre de 2023 i les finalitzaran el dia 21 de juny de 2024.

Ensenyaments de règim especial

Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 27 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2024. Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2024. El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2023 a dia 2 de febrer de 2024, i el segon, de dia 5 de febrer de 2023 a dia 28 de juny de 2024.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 16 d’octubre de 2023 i les finalitzen el dia 24 de juny de 2024.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 2 d’octubre de 2023 i les finalitzen el dia 31 de maig de 2024. El mes de juny s’ha de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2024. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 20222 a dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2024. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2023 a dia 9 de febrer de 2024 i el segon quadrimestre, de dia 12 de febrer de 2024 a dia 28 de juny de 2024.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 21 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 5 de juliol de 2024. El primer semestre comprèn de dia 21 de setembre de 2023 a dia 9 de febrer de 2024 i el segon, de dia 12 de febrer de 2024 a dia 5 de juliol de 2024.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 25 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 15 de juny de 2024. El primer semestre comprèn de dia 25 de setembre de 2023 a dia 5 de febrer de 2024 i el segon quadrimestre, de dia 5 de febrer de 2024 a dia 15 de juny de 2024.

Vacances escolars

Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2023 fins al 5 de gener de 2024 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 28 de març al 5 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

  • 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional d'Espanya)
  • 1r de novembre de 2023 (Dia de Tots Sants)
  • 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució espanyola)
  • 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)
  • 6 de gener de 2024 (Epifania del Senyor)
  • 1r de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)
  • 1r de maig de 2024 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

  • 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2023-2024, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2023-2024, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Així mateix els centres poden establir dos dies festius de lliure disposició. Han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l’inici de curs, un cop hagin estat aprovats.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.