muy nuboso
  • Màx:
  • Mín:

El TSJIB acorda la suspensió cautelar de la licitació de les obres del metro al Parc Bit

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va acordar, divendres passat, mantenir la suspensió cautelar de la licitació de les obres d'ampliació del metro al Parc Bit, acordada l'11 de maig, després de desestimar les al·legacions presentades pels serveis jurídics de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

La Sala dona la raó, en tots els aspectes, a la mesura cautelar sol·licitada per l'Associació de Constructors de les Balears demostrant, amb documents reals i actualitzats, que el pressupost base de licitació de les obres no s'adequa a preus de mercat i per tant incompleix els arts. 100,2º i 101,7º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Al punt quart de la interlocutòria, la Sala afirma que la part recurrent (l'Associació): «aporta base documental per justificar un increment de preus que, només en dos materials (acer i formigó), ja suposen un augment del 30% del conjunt de la licitació. L'increment dels preus unitaris d'aquests materials és superior al 100% cadascun».

A més, afegeix que: «el que és rellevant és que l'administració demandada no només no els ha negat obertament, sinó que fins i tot reconeix que l'evolució dels preus ha patit constants alces en breus períodes de temps».

En aquest sentit, el TSJIB afirma que el pressupost base incompleix l'afirmació del mateix plec conforme el qual és «adequat als preus de mercat». La Sala reconeix que l'Associació de Constructors ha presentat una comparativa entre els preus unitaris del pressupost de licitació amb els preus unitaris actuals i, per tant, ha acreditat que el pressupost base no s'ajusta als preus actuals del mercat.

La interlocutòria també indica que es vulnera, entre altres, l'article 101,7 de la LCSP perquè «no ofereix dubtes que l'estimació dels preus habituals de mercat del pressupost base incorporat a l'acord recorregut, no es refereix al moment de l'enviament de l'anunci de licitació» com obliga la llei.

Al punt cinquè, la Sala desestima l'argument de SFM relatiu a la dificultat de treure a licitació pressupostos ajustats a la realitat de cada moment amb la següent afirmació: «el rellevant per desvirtuar l'argument que hem qualificat com a raonable, rau en la desproporcionada disparitat de preus entre els del pressupost i els habituals al temps de la licitació. La diferència és de tal magnitud que supera la tolerància de la raó exposada per l'òrgan de contractació».

La Sala reconeix que entre el moment de l'elaboració del pressupost i l'anunci de licitació es pot produir un increment imprevisible de preus que impedeixi assegurar sempre la vigència del pressupostat, però també afirma que els òrgans de contractació hauran d'efectuar les previsions per assegurar aquesta actualització o evitar dilacions.

La interlocutòria del TSJIB conclou assenyalant: «En definitiva, entenem que fins i tot des de la perspectiva de la salvaguarda de l'interès públic, és preferible el reajustament en aquesta fase inicial que no aquelles altres conseqüències que s'endevinen com altament probables i de més difícil solució en fases més avançades: licitació deserta o ofertes que si bé no poden qualificar-se d'anormalment baixes –perquè no ho són en relació amb el pressupost base- sí que ho siguin en relació al que hauria de ser el pressupost actualitzat».

Després de ser coneguda la suspensió cautelar de la licitació, l'Associació desitja que Serveis Ferroviaris de Mallorca revisi a preus actuals el pressupost respecte a tots els materials que es requereixen i que aquesta obra es pugui licitar i adjudicar, garantint l'equilibri del contracte sense posar a risc la viabilitat econòmica de les empreses. «El nostre desig és treballar i en cap cas que no es facin les obres o puguin quedar desertes.
La interlocutòria de la Sala pot ser recorreguda per SFM en un termini de cinc dies davant la mateixa Sala», han remarcat.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.