cielo claro
  • Màx: 15°
  • Mín:

El Consell de Mallorca i el Govern acorden el traspàs de les competències d’ordenació turística

El Consell de Mallorca assumirà la competència en matèria d’ordenació turística a partir del pròxim 1r de gener de 2022, en virtut de l’acord a què s’ha arribat en la secció insular de la Comissió Mixta de Traspassos Govern-Consells d'aquest dimecres, que ha comptat amb la presència de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, i dels consellers del Govern Mercedes Garrido i Iago Negueruela.

El traspàs d’aquesta competència suposarà que el Consell, des del departament de Turisme i Esports, exercirà les funcions en aquesta matèria ja previstes en l’Estatut, que genèricament afecten a la planificació sectorial turística a Mallorca, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells.

Més concretament seran atribucions del Consell de Mallorca la titularitat i la gestió del registre insular d’empreses turístiques, així com les activitats administratives i de gestió en relació a les mateixes previstes a la Llei del turisme; l’activitat inspectora d’establiments i la potestat sancionadora, la tramitació de queixes d’usuaris, el tràmit de canvi d’ús dels establiments, l’emissió d’informes o la declaració de municipi turístic, entre d’altres funcions.

Així mateix es preveu que el Consell tengui plenes competències per la gestió dels recursos turístics a Mallorca, la implantació de polítiques de qualitat turística i de plans de modernització i el desenvolupament de polítiques d’infraestructures turístiques entre d’altres. El traspàs també preveu que el Consell de Mallorca tendrà a càrrec el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, que en aquest cas serà efectiu a partir de l’1r d’abril de 2022 i requerirà d’un conveni específic entre el Consell i el Govern que en preveurà la modificació dels estatuts.

L’acord preveu el traspàs efectiu de 61 llocs de feina que s’integraran dins de l’estructura del Consell de Mallorca, afectant els serveis d’ordenació turística, inspecció i estratègia, el servei tècnic i el de control d’empreses i activitats.

El Govern mantendrà atribucions sobre la planificació general de l’activitat econòmica, la coordinació entre consells insulars en l’exercici de les seves competències sobre Ordenació, l’exercici de la potestat reglamentària en tot allò que excedeixi la capacitat competencial dels consells i l’àmbit de representació institucional de les Illes Balears amb altres administracions de l’Estat.

El traspàs d’ordenació turística és una reclamació del Consell de Mallorca, que està inclosa en els Acords de Raixa. El setembre de 2020 es va iniciar el camí efectiu cap al traspàs de competències en el marc de la 3a Conferencia de Presidents de Consells Insulars. La ronda de negociació es va engegar el passat mes de juliol després que el Consell de Govern aprovés una proposta de traspàs, que posteriorment s’ha tractat en el si de la Comissió Mixta. Precisament ha de ser aquest ens, reunit en sessió plena, qui haurà de ratificar aquest acord assolit en l’àmbit de la secció insular de Mallorca de la qual en formen part, a més de Cladera, Negueruela i Garrido, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors; la vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, i els conseller insulars de Turisme i Esports, Andreu Serra, i Funció Pública, Josep Lluís Colom.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.