cielo claro
  • Màx: 33°
  • Mín: 24°
24°

El Govern diu que «l'educació és un dels pocs àmbits on es garanteix el coneixement i ús del català» i anuncia un reglament específic per als ensenyaments artístics

La Conselleria d'Educació, a través d'un comunicat, justifica el reglament específic del coneixement i ús del català per als ensenyaments artístics:

A partir de la publicació de diferents informacions sobre la «rebaixa» del requisit de català als centres superiors d'ensenyaments artístics s'ha considerat oportú aportar tota la informació per tal d'aclarir els dubtes que s'estan plantejant.

1. Els centres superiors d'ensenyaments artístics ESADIB i Conservatori Superior tenen un règim diferent de la resta de centres. Actualment, l'ESADIB i el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears són gestionats per la FESMAE, Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. Té un règim contractual laboral i no depèn de la Direcció General de Personal Docent. Actualment, totes les places que s'ofereixen tenen el requisit del C1 de català, si bé, és cert que aquest requisit en el cas del Conservatori no és necessari per al professorat temporal.

2. L'Ordre que s'ha modificat recentment és l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana estableix a l'article 3 els tipus de certificats de capacitació que són:

Certificat de capacitació per al primer cicle d'educació infantil (CCI)

Certificat de capacitació per a educació infantil i primària (CCIP)

Certificat de capacitació per a l'educació secundària (CCS). Aquest darrer habilita per exercir docència en llengua catalana a tota l'educació secundària, a la formació professional, a totes les especialitats de l'educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial.

En conseqüència no afecta el professorat que imparteix als ensenyaments artístics superiors.

3. Amb el convenciment d'aquest Govern de la necessitat de regular la capacitació de català per aquests estudis es va introduir una modificació, concretament la disposició addicional:

Règim aplicable als ensenyaments artístics superiors

El règim específic aplicable en matèria de capacitació en llengua catalana en la selecció del professorat d'ensenyaments artístics superiors és el que s'estableix en els reglaments d'organització i funcionament acadèmic d'aquests centres, si és el cas.

4. La disposició addicional estableix per primera vegada la regulació de la capacitació en llengua catalana que ha de tenir el professorat dels ensenyaments artístics superiors. I de fet, actualment el Patronat de la Fundació que gestiona les dues escoles (FESMAE) ja està treballant en l'elaboració d'un reglament acadèmic comú per a ESADIB i Conservatori Superior que entre altres qüestions reguli el requisit de català per al professorat dels dos centres.

5. La modificació de l'ordre també permet:

Que els alumnes que cursin el darrer curs de grau en educació infantil i primària, cursin el màster de formació del professorat o la formació de formació professional equivalent al màster es puguin matricular al FOLC sense haver d'esperar a la finalització dels estudis.
Que el professorat que hagi obtingut un certificat de capacitació de primària o de secundària i canviï d'etapa educativa no es vegi obligat a adquirir un nou certificat per impartir les classes. (aquesta excepcionalitat ja existia en anteriors normatives i s'havia eliminat).

6. La modificació de l'Ordre ha passat per la mesa sectorial d'Educació, a la que tots els sindicats votaren a favor a excepció de la UOB, pel Consell Escolar de les Illes Balears i finalment el cap de setmana passat es va publicar al BOIB. En el Consell Escolar es varen proposar algunes al·legacions per part de la UIB que no varen tenir suport. La majoria de les aportacions fetes a l'informe del Consell Escolar es van incorporar.

7. Des de la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'ha fet una aposta clara per l'ensenyament de i en català a les Illes durant les dues legislatures. Posar en dubte aquesta feina és posar en dubte el funcionament mateix del sistema educatiu que actualment és un dels pocs àmbits on es garanteix el coneixement i ús d'aquesta llengua. La demostració del compromís amb l'ensenyament en català a tots els àmbits és la disposició addicional que s'ha afegit a l'Ordre i el fet que ja s'està elaborant un reglament específic per als ensenyaments artístics que preveu aquesta qüestió, tal com s'havia compromès la Conselleria a les reunions amb diferents col·lectius que s'han mantingut en els darrers mesos.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.