algo de nubes
  • Màx: 17°
  • Mín: 10°
15°

Les Balears actualitzen el Protocol Trans* per a garantir els drets dels alumnes

172265

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, presenta aquest dilluns al Consell d’LGTBI el nou Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans* als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Es tracta d’una actualització del primer Protocol que de forma pionera es va posar en marxa a les Illes Balears al 2016, per donar compliment a la LLei 8/2016 i que per primera vegada atorga el protagonisme a l’alumnat trans*.

Aquesta nova passa d’actualització del Protocol trans* s’ha elaborat amb la participació del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere, la Direcció General de Drets i Diversitat (Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat) i de diversos col·lectius i organismes com: Ben Amics, Salut, Chrysallis, Balears Diversa, l’Oficina Balear de la Infància i la Adolescència, el Departament d’Inspecció Educativa, etc. coneixedors de la matèria a fi de fer possible un conjunt de pautes que facilitin, una resposta educativa adequada a l’alumnat trans*. Això s’aconsegueix mitjançant un procés d’acompanyament, assessorament i de sensibilització, tant al centre educatiu com a l’alumnat, a les seves famílies, al personal docent i, si escau, a la resta de la comunitat educativa. Aquestes pautes han de permetre garantir el lliure desenvolupament de la personalitat i la no-discriminació per motius d’identitat de gènere i/o d’orientació sexual, a fi de prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o violència de gènere, des d’una coordinació institucional que permeti identificar les seves necessitats i adoptar les mesures adients.

El protagonista és l’alumnat trans*

Entre les novetats del nou Protocol destaca el protagonisme de l’alumnat trans*, la desaparició del llenguatge amb caire diagnòstic i mèdic –no es tracta d’una malaltia- i el paper d’acompanyament de la comunitat educativa i institucions. Es tracta de garantir els drets dels alumnat tenint en compte la Llei LGTBI i la diversitat de la societat.

Les persones trans* són un col·lectiu heterogeni tant en la manifestació de la seva identitat en l’àmbit social com en les seves necessitats d’assistència en el procés de transició, per la qual cosa no procedeix imposar itineraris únics o models estereotipats d’identitat que puguin convertir-se, al seu torn, en vulneracions dels drets d’aquestes persones. Per això, el sistema educatiu ha d’integrar, dins del marc de l’educació inclusiva, l’educació en la diversitat, incloent-hi l’orientació afectivosexual i la identitat de gènere com un recurs transformador i imprescindible en la transmissió dels valors d’igualtat, pluralitat, diversitat i respecte cap a l’ésser humà.

Cal destacar que el Protocol parteix del fet que la persona té dret a viure i manifestar la seva identitat de gènere lliurement autodeterminada i acceptada, d’acord amb els preceptes constitucionals.

L’actualització d’aquest pla el converteix en un Protocol 2.0 amb la finalitat clara d’empoderar la infància, l’adolescència i la joventut trans* o amb expressió de gènere diversa, posant a l’abast dels centres educatius els recursos necessaris per poder facilitar l’acompanyament dels seus processos i el respecte als seus ritmes, garantint el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Un nou paradigma ja contemplat al Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022 i que els centres hauran d’incloure en els plans específics de coordinació pedagògica per tal de crear les condicions en el centre educatiu per a la millora de la qualitat de vida de l’alumnat trans*.

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar assessorarà a les famílies, els centres i l’alumnat

Des de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar s’està treballant en un Pla d’actuació per atendre la diversitat sexual i de gènere que complementi les actuacions específiques que estableix aquest protocol i que ajudi a tenir una eina de planificació i avaluació de les polítiques públiques LGTBI en l’àmbit educatiu.

Per això dins el Pla d’actuació desenvoluparà les següents accions:

a) Posada en marxa del Servei d’assessorament i acompanyament LGTBI (informació, formació i intervenció) a tota la comunitat educativa a través de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar.

b) Creació de la Comissió d’assessorament i acompanyament LGTBI, coordinada per l’Institut de Convivència i l’Èxit escolar, i en la que participaran representants d’Atenció a la diversitat, associacions i entitats LGTBI, inspecció educativa, docents i famílies.

c) El Pla de Diversitat sexual, de gènere i familiar incorporará; formació específica en diversitat sexual , diversitat familiar i de gènere per tota la comunitat educativa.

d) Elaboració de mesures de formació en Diversitat sexual, de gènere i familiar i Educació Afectivo-Sexual.

e) Jornades, intercanvis d’experiències, campanyes de sensibilització, etc.

f) Banc de recursos i materials LGBTI en la plataforma de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i del Servei d’Atenció a la Diversitat.

g )Coordinació del desenvolupament del Pla de Coeducació de les Illes Balears amb els col.lectius LGTBI i altres entitats i institucions sociocomunitàries compromeses amb la igualtat i la coeducació.

Amb caràcter general, les finalitats del Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans* als centres educatius de les Illes Balears es troba:

- Garantir el dret de l’alumnat trans* a un desenvolupament lliure de la seva personalitat i la no-discriminació per motius d’identitat de gènere o d’orientació sexual en l’àmbit del sistema educatiu.

- Reconèixer el dret a la identitat de gènere de l’alumnat sense estar condicionat aquest reconeixement i tracte a cap tipus de tractament mèdic o aportació de diagnòstic mèdic i/o psicològic previs.

- Oferir pautes que facilitin una resposta educativa adequada mitjançant un procés d’acompanyament, sensibilització i formació en el centre educatiu i d’assessorament a l’alumnat, a la seva família, al personal docent i, si n’és el cas, a la resta de la comunitat.

- Prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o de violència de gènere des d’una coordinació institucional que permeti identificar-ne les necessitats i adoptar les mesures adients.

- Afavorir la sensibilització de tota la comunitat educativa, en coordinació amb les associacions LGTBI i altres agents socials, en matèria de diversitat de gènere, especialment als centres on s’activi aquest protocol i a les famílies d’aquest centre.

Aquestes mesures, juntament amb altres que els centres docents adoptin en virtut de l’autonomia que la legislació els atorga, s’han d’incorporar al pla de convivència de cada centre, sense perjudici de les competències del claustre de professorat i del consell escolar a l’hora d’aprovar-les, avaluar-les i informar-ne.

El Protocol també preveu actuacions de sensibilització, assessorament i formació adreçades a la comunitat educativa, tant a l’alumnat en general com als equips docents i a les famílies i associacions. Per desenvolupar aquestes actuacions, el centre docent podrà comptar amb l’assessorament de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, del Servei d’Atenció a la Diversitat, del Departament d’Inspecció Educativa i d’altres institucions i entitats col·laboradores.

A més, s’hi inclouen mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de discriminació, assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil per identitat de gènere.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.