nubes dispersas
  • Màx: 16°
  • Mín: 12°
15°

Aprovada la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Balears

Aquest dimarts s’ha aprovat al Parlament la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Per a celebrar l’aprovació d’aquesta Llei hi ha hagut una actuació de sonadors i glosadors a la Sala dels Passos Perduts.

La consellera de Cultura, Participació i Esports,Fanny Tur, el 9 de març de 2018 va iniciar el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de cultura popular i tradicional de les Illes Balears i ha seguit els tràmits d’audiència i informació pública (del 13 de febrer de 2018 a 6 de març de 2018 i del 18 de juny al 6 de juliol) per tal que la ciutadania pogués fer les aportacions que consideràs oportunes sobre l’elaboració de la llei; a més, dels preceptius corresponents. Finalment per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de novembre de 2018 es va aprovar el Projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

El 18 de desembre de 2018 es va trametre la Llei de salvaguarda al Parlament perquè s’iniciàs la tramitació parlamentària. Els diferents grups parlamentaris varen presentar esmenes que va contestar el Consell Assessor i els tècnics de la Direcció General de Cultura. D’aquesta manera, amb les noves aportacions s’ha ajustat i completat el text de la Llei.

Finalment, l’elaboració de dictamen del Projecte de llei es va publicar el dia 14 de març de 2019 al Diari de Sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears.

El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, com a màxim òrgan de consulta i assessorament en matèria de cultura popular de les administracions públiques de les Illes Balears, va promoure la redacció d'aquest Projecte de llei. El procés s'ha duit a terme amb la col·laboració i la implicació dels ens territorials del sistema institucional autonòmic (consells insulars i ajuntaments per mitjà de la FELIB), consells assessors de cadascuna de les illes i s'ha facilitat, mitjançant els tràmits d'informació pública, la intervenció de la ciutadania en el procediment normatiu d'elaboració del Projecte de llei.

L’objecte d’aquest Projecte de llei és l’actualització i millora de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, ja que han transcorregut més de quinze anys des de la seva aprovació. S'ha duit a terme l'adaptació a la normativa actual i s'han incorporat els conceptes de patrimoni cultural immaterial i salvaguarda. També cal destacar el protagonisme dels portadors i les seves manifestacions culturals com a integrants del patrimoni immaterial.

L’any 2003 la UNESCO va aprovar la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i es va ratificar l’any 2006. Aquesta norma ha estat el referent que s'ha tengut en compte per redefinir conceptes i continguts, i ampliar els camps de participació i l’abast del patrimoni susceptible de regular-se en aquesta nova iniciativa.

Els objectius d'aquest Projecte de llei són l’adaptació a les legislacions i normatives actuals, en matèria de patrimoni cultural i immaterial, l’actualització de la definició conceptual, la revisió de les figures de protecció, la creació d’òrgans de consulta i de supervisió, la implicació de totes les administracions i agents culturals, la participació ciutadana i la previsió de més recursos.

En relació amb la Llei en vigor de l'any 2002, la nova proposta introdueix notables millores. Els canvis més destacables són la introducció del concepte de salvaguarda, el concepte de patrimoni cultural immaterial i l'ampliació dels seus àmbits, el concepte de portadors que s'entén com les comunitats, els grups o les persones portadors d’elements del patrimoni cultural immaterial que reconeixen la manifestació immaterial com a part integrant del seu patrimoni cultural, i els requisits i característiques de patrimoni cultural immaterial.

Destaca també el fet que només es protegirà el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb els imperatius de respecte mutu entre les comunitats, els grups i les persones, amb la protecció dels animals i amb el desenvolupament sostenible. També recull que s'ha de respectar el que estableix la normativa en matèria d'igualtat entre dones i homes.

Com a mesura de salvaguarda, destaca la importància i necessitat que els consells insulars, com a òrgans competents, acabin els inventaris del patrimoni cultural immaterial de cada una de les Illes.

Cal remarcar, doncs, que el Projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears és una norma consensuada en la qual s'han implicat i han participat les diferents administracions, els consells assessors de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i tota la ciutadania per mitjà del la publicació en el portal de Participació Ciutadana del tràmit d'audiència i informació pública.

En definitiva aquest Projecte de llei actualitza el concepte i continguts amb la normativa estatal i europea, perquè pugui assolir la rellevància i repercussió que li correspon, dona resposta a l'interès creixent pel patrimoni cultural immaterial, a la implicació social dins els diferents àmbits que el transmet de generació en generació; i referma la importància de la pressa d'iniciatives que han de tenir les institucions per divulgar-lo i preservar-lo.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.