cielo claro
  • Màx: 23°
  • Mín: 16°
16°

Vuit de cada deu futurs professors de les escoles de Balears són dones

De fet, les docents acaparen quasi tots els llocs de primària i d'infantil


El 79'86% dels futurs professors, que han aprovat les oposicions de personal docent realitzades el mes passat, són dones. Aquesta proporció, de gairebé vuit de cada deu, mostra amb claredat la forta penetració de les dones en el camp de la docència.

De fet, el 74'68%, gairebé tres de cada quatre, de les persones que s'hi inscrigueren eren dones.

Aquesta mitjana s'ha superat de manera considerable en les oposicions per a places d'educació infantil o primària, mentre que en les corresponents a algunes matèries de secundària, com l'educació física, les matemàtiques o les ciències naturals, socials i les llengües, les proporcions entre candidats masculins i femenins eren més equilibrades, més o menys entorn del 50%.

Tribunals
Tot i això, el sindicat majoritari del sector, l'STEI-i, denuncia que si es realitza una anàlisi de la composició dels tribunals, se'n desprèn que en la seva majoria han estat integrats per dones, però presidits per homes.

En aquest sentit, Àngels Cardona Palmer, responsable de la Secretaria de la Dona del sindicat, recordà que els equips d'examinadors han de ser constituïts «per una presidenta o per un president titular, triat a dit per l'Administració, amb quatre vocals elegits per sorteig, amb les mateixes disposicions per als suplents».

Així mateix, indicà que en la composició total dels tribunals de la darrera convocatòria, hi havia majoria de dones, un 65'1%, mentre que el 34'8% eren homes. Un fet que s'explica «perquè en l'ensenyament, la majoria de professionals són dones i, si es determinen els vocals per sorteig, és normal que n'hi hagi més».

Tot i això, «quan analitzam amb deteniment la composició dels 29 tribunals, comprovam que 21 (el 72%) eren presidits per homes i 8 per dones».

De fet, en educació infantil, «en la qual gairebé el cent per cent de professionals són dones, veim que la presidència dels tribunals (n'hi havia 8) correspongué en set casos a un home i just en un cas a una dona». Quant a les proves d'educació física, els quatre presidents titulars foren homes i els quatre suplents, també. Així mateix, en l'àmbit de secundària, tots han estat homes.

Cardona conclogué que «encara que en la composició s'hi observi una majoria de dones, tanmateix figuren en llocs poc rellevants o de suplència, i més en les especialitats considerades tradicionalment masculines». Així, «malgrat que en la composició total hi hagi més dones, els llocs de poder són ocupats pels homes».

De manera curiosa, aquesta realitat vulnera l'esperit de l'avantprojecte de la futura llei de la dona del Govern, que vol garantir la igualtat en la composició dels equips d'examinadors, i del pla per a la igualtat de gènere en l'Administració de l'Estat, que entrà en vigor el març passat. Aquest text recull que «la composició dels tribunals i de les comissions permanents de selecció per a l'accés de les persones als llocs de feina públics, s'ajustaran al criteri de paritat entre ambdós sexes».

En aquest sentit, el sindicat demana «equitat en els àmbits de poder».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.