algo de nubes
  • Màx: 25°
  • Mín: 13°
13°

No hi ha incompatibilitat legal amb el càrrec per Maria Antònia Munar

Tots els partis donen suport a un informe jurídic del Consell

La Junta de Portaveus del Consell de Mallorca ratificà ahir per unanimitat un informe del secretari general de la institució que exonera la presidenta, Maria Antònia Munar, d'incórrer en qualsevol casta d'incompatibilitat com a empresària. Aquesta actuació sorgeix arran de la publicació per part del diari El Mundo que una empresa, Bamusa, propietat de Munar i del seu marit, transporta grava que és utilitzada en les obres que du a termes l'àrea de carreteres del Consell de Mallorca. L'informe del secretari general de la institució, Bartomeu Tous, conclou que, «atès que Bamusa no contracta amb el Consell de Mallorca (no hi ha relació directa entre aquestes dues entitats, sinó que hi intervenen terceres persones interposades), es pot considerar, des d'un punt de vista jurídic, que no es dóna cap supòsit d'incompatibilitat».

«A més, cal tenir en compte que la jurisprudència interpreta en un sentit restringit els supòsits d'incompatibilitat, ja que representen una restricció al dret constitucional de participar en els assumptes públics», finalitza, l'informe. L'informe jurídic invoca l'article 20, lletra e), de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que estableix que és causa de prohibició per contractar amb l'Administració «estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitat dels membres del Govern de la Nació... o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica de 10 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en aquella. La prohibició abasta igualment els cònjuges...».

Així mateix, es recorda que la Llei de Consells Insulars determina a l'article 13.5, que als consellers executius, als directors insulars, i als secretaris tècnics, se'ls aplicarà el règim d'incompatibilitats, que en l'article 4.2 disposa que «els titulars dels càrrecs de llocs de treball inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma no podran tenir per si o juntament amb el seu cònjuge, fills dependents o persones tutelades, participacions superiors a un deu per cent en empreses que tenguin contractes, concerts o convenis, bé siguin de caràcter econòmic o bé de qualsevol altra naturalesa, amb l'Administració pública autonòmica o entitats vinculades o dependents d'aquesta».

Maria Antònia Munar no té cap inconvenient a reconèixer que la seva família posseeix Bamusa des de fa vint anys, fet que, explica la presidenta del Consell de Mallorca, descarta que pugui ser vista com una empresa destinada a lucrar-se amb la transferència de la competència de carreteres a la institució insular.

Cas polític  
Si es deixen de banda les responsabilitats legals, el cas queda circumscrit a l'esfera de la política. Aquest és l'únic bessó de la qüestió, la qual cosa no li lleva importància ni transcendència, ans al contrari. El vent electoral ha començat a bufar amb força molt abans del que era previst en el guió i, de moment, no hi ha res que indiqui que la calma es restablirà abans del 25 de maig de 2003. Però això no és una ciència exacta.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.