muy nuboso
  • Màx: 9.52°
  • Mín: 7.19°

Homes per la Igualtat fa arribar una bateria de propostes als grups polítics

L'organització Homes per la Igualtat ha fet arribar una bateria de propostes als grups polítics de cara a les properes eleccions.

Propostes per als programes electorals del 28M

Davant la proximitat de les eleccions locals i autonòmiques del proper 28 de maig, Homes per la Igualtat – Mallorca (HxI) vol donar a conèixer algunes de les propostes i/o suggeriments que, com a associació que fa costat el feminisme, ha elaborat. «Tot i que som conscients que alguns dels temes són de competència estatal, us demanam que ens doneu suport en la seva reivindicació», apunten.

1. PERSPECTIVA DE GÈNERE

Des d'HxI consideram cabdal avançar en la igualtat real entre homes i dones. La discriminació indirecta es produeix quan una pràctica aparentment neutra ocasiona un desavantatge particular, especialment a les dones. Malgrat la seva prescripció legal, es continua produint, sovint i normalitzada, en perjudici d'elles. Per afavorir aquesta igualtat real de tracte i impulsar accions correctores de millora, proposam la posada en marxa d'un mecanisme de control i anàlisi d'incompliments de la perspectiva de gènere. Aquesta estructura administrativa podria estar adscrita a l'Institut Balear de la Dona, no caldria crear un altre òrgan.

2. VIOLÈNCIA MASCLISTA

Atesa la importància i l'augment de les agressions físiques i sexuals cap a les dones, s’ha disminuir al màxim la victimització secundària que es pot produir quan són assistides. Una bona manera seria la concentració espacial de tots els serveis, creant una finestreta única que doni resposta i protecció a les dones amenaçades o que hagin sofert violència física o psicològica. Una segona recomanació és disminuir l'asimetria en el tractament de la VG, unificant la quantitat i la qualitat de la resposta institucional per a totes les víctimes de la violència masclista.

3. EDUCACIÓ I PREVENCIÓ

HxI considera que una educació igualitària i transversal és un element clau per formar els joves i les al·lotes i prevenir-los davant tota forma de masclisme o abús, especialment davant la forta influència de les xarxes socials. Aquesta educació ha de tenir en compte així mateix aspectes com la discriminació indirecta, la positiva, i l'educació afectivosexual davant el progressiu impacte de la pornografia i el consum de prostitució, fent-los veure que es tracta de fenòmens altament alienants i de cosificació del cos de la dona.

4. FAMÍLIES MONOPARENTALS

- Considerar-les amb un descendent família nombrosa, a efectes legals i de protecció.

- Duplicar els permisos laborals, equiparant-los a les famílies biparentals, considerant la possibilitat que els puguin gaudir equiparant la suma d’ambdós progenitors.

- Millorar la conciliació laboral, de manera que l'Administració assumeixi si és necessari el cost de absentisme imprescindible per tenir cura d’un infant, en lloc de les empreses, mare o pare afectat.

- Visibilitzar fiscalment el model familiar a la normativa de l'IRPF i equilibrar les deduccions fiscals amb les famílies biparentals, i implantar a més, mecanismes per a deduir despeses addicionals.

5. PENSIONS

Disminuir el nombre d'anys cotitzats a la Seguretat Social, per accedir a les dates de jubilació en general, a les dones nascudes entorn l’any 1965 i, al mateix temps, millorar els coeficients reductors pel que fa al cobrament de la pensió. No es tracta de modificar edats de jubilació, sinó de compensar les possibilitats d'accés i dret a una pensió amb equitat i perspectiva de gènere, tot pensant en una generació de dones de certa edat que no ho ha tengut fàcil a l'hora d'accedir a un lloc de feina remunerat i/o s'ha hagut de dedicar, dins un context marcadament masclista, a la cura dels fills o de les persones majors al seu càrrec.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.