algo de nubes
  • Màx: 33°
  • Mín: 25°
33°

Obert el termini per a aportacions al projecte de decret pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports tramita la creació de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, un òrgan administratiu adscrit a la Direcció General de Política Lingüística, que té com a objecte garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans a les Illes Balears.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics té, com a funcions bàsiques, tramitar les reclamacions, els suggeriments i les consultes dels ciutadans sobre drets lingüístics, sensibilitzar la societat sobre la necessitat de garantir aquests drets, assessorar i promoure mecanismes de col·laboració.

Es preveu la possibilitat que l’Oficina compti amb un comitè assessor format per un màxim de cinc experts especialistes en drets lingüístics o amb una trajectòria destacada en la defensa d’aquests drets.

Segons el Projecte actual, l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics elaborarà una memòria anual sobre les seves actuacions i també sobre el nombre i la naturalesa de les reclamacions, dels suggeriments i de les consultes que reculli, tramiti i resolgui, de la qual haurà de retre comptes al Parlament de les Illes Balears, mitjançant una compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports. Aquesta memòria també s’ha de trametre al conjunt d’administracions públiques amb seu a les Illes Balears i ha d’estar disponible per als ciutadans.

La creació de l’esmentada Oficina respon a l’actual marc legal, que empara el dret dels ciutadans a usar qualsevol de les dues llengües oficials a les Illes Balears, segons la seva elecció. No obstant això, l’oficialitat formal no es sol correspondre amb la realitat, especialment pel que fa a la llengua pròpia de les Illes Balears. Molt sovint els ciutadans, al marge de quina sigui la seva llengua d’origen, veuen minvades les possibilitats d’emprar el català, tant en l’àmbit públic com en el privat, i es veuen privats de l’oportunitat de triar fer qualsevol activitat social en aquesta llengua, com a usuaris actius i passius. Les causes d’aquests obstacles dissuasius són múltiples, i estan vinculats amb el procés de minorització lingüística que pateix la llengua pròpia de les Illes Balears.

Altres administracions ja s’han proveït d’un òrgan similar, com ara la Generalitat de Catalunya, el Govern Basc i la Generalitat Valenciana.

Actualment aquest projecte es troba en la fase de tràmit d'audiència i en la d’exposició pública. El 20 d'octubre es va publicar en el BOIB la Resolució per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears. Fins al pròxim 12 de novembre es poden presentar les aportacions per mitjà telemàtic.

Podeu fer la consulta en el següent enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3528265&coduo=2390443&lang=ca

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.