cielo claro
  • Màx: 27°
  • Mín: 19°
23°

El Grup Koiné presenta una proposta de pacte per l'elecció de la presidència del Congrés espanyol

El grup de debat de l'associació Llengua i República (Grup Koiné) ha presentat als partits independentistes una proposta de pacte «per si la volen fer servir com a condició sine qua non per a votar a favor dels candidats a presidir la Mesa del Congreso».

Reproduïm a continuació el contingut de la proposta:

CONSIDERANT que la Constitució Espanyola vigent en cap moment imposa l'obligació d'utilitzar el castellà, sinó que es considera que és un dret, que com tots els drets ha de ser renunciable, altrament seria una obligació;
CONSIDERANT que el reglament del Congreso de los Diputados en cap moment estableix que el castellà sigui l'única llengua que puguin emprar els diputats en el desenvolupament de llurs tasques
CONSIDERANT que qualsevol norma o interpretació d'una norma que discrimini lingüísticament els diputats seria nul·la de ple dret en la mesura que vulneraria, entre d’altres normes, l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que prohibeix la discriminació per mor de la llengua, entre d'altres motius;
CONSIDERANT que l'article 96 de la Constitució Espanyola estableix sense controvèrsia la validesa en el dret intern dels tractats internacionals com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea;
CONSIDERANT que, amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa el desembre del 2009, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea va passar a ser jurídicament vinculant i ara té la mateixa validesa jurídica que els tractats de la UE;
CONSIDERANT que la Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides amb el vot favorable del Regne d'Espanya, en la resolució 47/135 del 18 de desembre de 1992, estableix disposicions que són aplicables als parlamentaris pertanyents a alguna minoria lingüística en
l'exercici de llurs funcions:

  • al seu article 2.1, que «Les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques (d'ara endavant denominades persones pertanyents a minories) tindran dret a gaudir de la seva pròpia cultura, a professar i practicar la seva pròpia religió, i a utilitzar el seu propi idioma,en privat i en públic, lliurement i sense ingerència ni discriminació de cap
    mena.»;
  • i al seu article 4.1, que «Els Estats adoptaran les mesures necessàries per a garantir que les persones pertanyents a minories puguin exercir plenament i eficaçment tots els seus drets humans i llibertats fonamentals sense cap discriminació i en plena igualtat davant la llei.»;

CONSIDERANT perfectament acreditat que en múltiples ocasions de les legislatures precedents molts dels diputats s'han queixat de no rebre un tracte d'igualtat i de justícia lingüística;
CONSIDERANT que qualsevol discriminació lingüística és una injustícia que contradiu l'article 1 de la Constitució Espanyola;
CONSIDERANT que les Recomanacions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d'Europa estableixen clarament que la discriminació lingüística és una forma de racisme;
CONSIDERANT que el Congreso de los Diputados, per mor de l'article 72 de la Constitució Espanyola, gaudeix d'independència total per a fixar el seu propi pressupost, de manera que no hi pot haver cap subterfugi per a no dictar mesures urgents que acabin amb la discriminació lingüística (tot i que romandria la necessitat de reparació dels danys causats per tants anys de discriminació);
CONSIDERANT que, amb tants anys que fa que el Regne d'Espanya participa en organismes internacionals que estan farcits de ciutadans espanyols capacitats per a fer de traductors i d'intèrprets entre les llengües reconegudes oficialment pels respectius estatuts, no hi ha d'haver problemes per a reclutar per via d'urgència el personal necessari per tal que les activitats regulars del Congreso, siguin escrites o orals –en plenari o comissions– es puguin desenvolupar sense discriminació lingüística;
CONSIDERANT que el know-how o savoir-faire necessari és perfectament conegut pels serveis del Congreso atès que des de fa anys se celebren a les "Cortes" espanyoles reunions multilingües amb els coneixements i la infraestructura tècnica i humana necessaris per a respectar el plurilingüisme [Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, Conferencia de Presidentes de Asambleas Parlamentarias Europeas, Asociación de Senados Europeos, Conferencia de Presidentes de Parlamentos del mundo, Foro Parlamentario Iberoamericano, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Asamblea de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UpM), Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP)...];

em comprometo a eliminar per sempre més les discriminacions lingüístiques, que vulneren la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i, doncs, a permetre sota la meva presidència que qualsevol parlamentari pugui desenvolupar la totalitat de la seva activitat oral i escrita en qualsevol de les llengües que el Regne d'Espanya es va comprometre a protegir en el paràgraf primer de l'Instrument de ratificació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries i, en la mesura que sigui raonablement possible, en les esmentades en el paràgraf segon del mateix document;

En conseqüència, em comprometo que, entre les meves primeres mesures urgents, hi hagi l'expedient de compra de tot el material electrònic que calgui per a poder interpretar i traduir al Congreso totes les llengües que al Regne d'Espanya són oficials en els respectius estatuts d'autonomia, així com també l'expedient de contractació dels equips de traductors especialitzats i d'intèrprets per a cadascuna de les altres llengües que al Regne d'Espanya són oficials en els respectius estatuts d'autonomia. La urgència d'aquestes contractacions ha de permetre que el vinent debat d'investidura es pugui celebrar sense discriminacions lingüístiques.

En coherència amb aquest compromís, treballaré per tal que el meu partit impulsi les mesures necessàries per a posar fi a la discriminació lingüística en tots els òrgans del Regne d'Espanya, ministeris i organismes públics, i per tal que, a partir d'ara, tota mena de lleis i decrets deixin de privilegiar el castellà i garanteixin la igualtat entre els parlants de les diverses llengües de l'Estat.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per Catalunya insular, fa 11 mesos
El castellà: llengua d'imposició colonial castellana. Fora de la nació catalana!
Valoració:12menosmas
Per periolisto, fa 11 mesos
Estos no pintan nada.
Valoració:-11menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente