algo de nubes
  • Màx: 17°
  • Mín: 11°
13°

La correcció de textos en català i complir amb normes APA garanteix una bona presentació dels textos acadèmics

Encara que el castellà és la llengua oficial a l'estat espanyol i en molts altres països del continent americà, és impossible ignorar la força d'altres idiomes en aquest territori, com pot ser el català. Una mica més de 10 milions d'habitants parlen aquest idioma, i a més, és oficial o cooficial en diverses regions.

A Andorra és llengua pròpia i l'idioma oficial, mentre que a l'estat espanyol, les regions de Catalunya, Illes Balears, la Comunitat Valenciana i algunes zones de Múrcia ho dominen. En altres països d'Europa, com França i Itàlia, també fomenten la parla d'aquesta llengua.

En ser estudiant de qualsevol nivell acadèmic (bàsic, mitjà o superior) en instituts situats en algunes d'aquestes zones, dominar gramaticalment el català és imperatiu, és a dir, no n'hi ha prou amb parlar-ho i entendre-ho, sinó que així com succeeix amb el castellà, escriure'l correctament és part fonamental del seu domini natural, i molt més, si s'empra en nivells acadèmics i professionals.

Per tant, revisar la redacció de textos és vital per a garantir que estem fent un ús correcte de l'idioma, evitant la presència d'errors ortogràfics, fallades de sintaxi, errors tipogràfics, o fins i tot, d'estil; davant aquesta necessitat, el més recomanable és usar un corrector català.

Acudir a professionals experts, amb un domini acurat de totes les regles gramaticals de l'idioma, pot oferir tranquil·litat i seguretat al moment de presentar qualsevol treball acadèmic, sobretot, si del document depèn una qualificació que pot determinar l'aprovació o no del grau cursat.

En el cas de les tesis universitàries, cuidar tots els aspectes gramaticals, conceptuals i d'estil, pot proveir a l'alumne d'una presentació molt més professional i responsable. Així que val la pena afirmar que acudir a correctors lingüístics permet millorar la imatge d'aquesta mena de presentacions.

Alguns podrien pensar que acudir a les facilitats que ofereix la tecnologia i la intel·ligència artificial en usar correctors ortogràfics automàtics pot ser suficient per a polir aquests textos, però això està allunyat de la realitat. Un corrector automàtic no és capaç d'analitzar els contextos de l'escriptura, per la qual cosa és possible caure en errors semàntics que poden arribar a ser greus, i que poden dificultar una lectura àgil, que és bàsicament el que qualsevol lector busca en un text.

Els correctors professionals van molt més enllà, a més de ser parlants natius, dominen profundament l'idioma i la seva evolució al llarg del temps. Sens dubte, aquestes qualitats atorguen un ampli avantatge, ja que es garanteix la qualitat lingüística en els textos sotmesos a revisió.

L'aplicació de les normes APA 2021

Si centrem l'objectiu d'aquest article en la presentació de textos acadèmics, és vital fer esment a les normes APA. Aquestes sigles corresponen a l'abreviació en anglès de l'Associació Americana de Psicologia, que van sorgir als Estats Units l'any 1929, a causa de la necessitat dels grups d'estudiants i professionals especialitzats en diferents branques científiques, especialment de la psicologia, per a donar-li un estil propi als seus documents.

La funció principal d'aquesta normativa és facilitar, tant la creació com la comprensió de tota mena de documents, com ara llibres, fullets, revistes i altres, que siguin de caràcter científic. Aspectes i detalls específics, com la grandària de la font, les cites bibliogràfiques o de referència d'una altra índole, així com abreviacions i puntuacions, van ser alguns dels aspectes més discutits per a crear l'estil de les normatives APA.

Han tingut tanta acceptació al llarg del temps, que actualment són una guia que continua vigent, per la qual cosa és molt important citar amb normes APA 2021. En una gran quantitat de països són implementades, inclòs l'estat espanyol, per descomptat.

Aquestes normes compleixen funcions d'alta importància, com poden ser: donar suport a recerques sobre consultes i respectar l'autoria de citacions (si es presenten fallades en algunes d'aquestes accions incorriria en plagi intel·lectual). D'aquestes premisses parteix la necessitat de dominar-les i aplicar-les en els textos d'índole acadèmica.

És evident que l'evolució tecnològica ha fet que aquestes normes s'adaptin i s'actualitzin any rere any, però la base i l'objectiu que compleixen són els mateixos: agilitar la lectura i l'enteniment de textos científic-acadèmics.

Encara que és una pràctica universal, hi ha els qui prefereixen deixar l'aplicació de tals normes als professionals, de manera tal que puguin corroborar que la presentació de treballs universitaris i professionals compleixen per complet amb tots els estàndards que aquest conjunt de normes estableix.

Quines són les principals normatives APA per a la presentació d'un text?

Hi ha diversos aspectes generals a seguir per a complir amb els lineaments que suggereix APA. Aquests són els següents:

- Font de lletra Times New Roman número 12 per a paràgrafs.
- Marges de 2,54 centímetres.
- La sagnia ha de ser de 5 espais.
- Interlineat doble.
- La paginació o numeració de textos s'ha de col·locar en la part superior dreta, des de la pàgina 1, a excepció de llibres i revistes.

Les cites i referències en informes o recerques

Uns dels més importants lineaments de les normatives APA són les cites o referències que s'han d'incloure en documents de recerca, per tant, hi ha diverses opcions, d'acord amb el tipus de document al qual es fa la referència.

Aquests són alguns:

- Per a referències d'informes: se cita l'organisme que publica, any, títol i un enllaç web, si n'hi hagués.

- Per a llibres se cita de 3 formes: cita breu en el text, cita extensa en el text o la cita del llibre a peu de pàgina.

- Per a referències de recerques que han estat publicades, s'han de col·locar els cognoms i noms dels autors, la data de publicació i el títol.

Amb l'arribada de les noves tecnologies, també s'han establert normatives per a citar aplicacions digitals.

Aquestes són algunes:

- Citar una app: s'ha de col·locar el nom de l'aplicació, el nom del desenvolupador, la seva versió i l'any de llançament. Se cita a peu de pàgina.
- Document web: se cita l'autor del text, data, títol, nom del lloc (enllaç) i la data de consulta.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.