cielo claro
  • Màx: 15°
  • Mín: 14°
12°

Contraoferta de l’ANC: juntar-se en un ‘consell federal’

El vet a la branca mallorquina genera una autèntica onada d’indignació en el món nacionalista

20606

Una assemblea de l’ANC de l’any passat.

dB

El secretariat nacional de l'ANC anuncià ahir que s'ha deixat la porta oberta a la creació d'un consell federal, òrgan que coordinaria l'ANC amb la branca mallorquina. Però no seria de manera orgànica, sinó com a dues entitats diferenciades que es federen. El consell, que l'integraran un mínim de 3 membres per entitat, també preveu la inclusió d'una delegació valenciana (si es neix al País Valencià).

I és que l'exclusió de la branca mallorquina de l'ANC anunciada diumenge per dBalears caigué com una bomba en el nacionalisme i independentisme de Mallorca.

Centenars de persones comentaren la notícia per mitjà de les xarxes socials, especialment Twitter, on es crearen hashtags com #ANCrespon i #frausagnant.

L'exclusió dels activistes mallorquins va ser amargament lamentada per Joan Lladó (ERC), membre de l'ANC-Mallorca, qui havia fet feina de ‘llanterner' perquè les bases republicanes de dins l'ANC hi votassin a favor.

Un altre membre de la branca mallorquina, Joan Vicenç Lillo, lamentava a les xarxes socials que les bases principatines no els haguessin acceptat. Acusava l'Esquerra Independentista i la CUP de ser-ne reponsables "per omissió" (atès que no participen gaire a l'ANC).

De fet, foren molts els simpatitzants de l'Esquerra Independentista que feren befa de la decisió de l'ANC, tot acusant-los de "regionalistes" i "catalunyistes". Per contra, aquest perfil social aposta pels Països Catalans com a subjecte polític.

La notícia publicada per dBalears també fou recollida pel diari ARA i els portals Vilaweb i Racó Català, on ràpidament es comptabilitzaren més de 300 comentaris. El vet també suscità un ampli debat a la web d'aquest diari, on més d'un miler i mig de lectors consultaren la informació.

COMENTARIS

Anterior
Pàgina 1 de 4
Siguiente
Per Tronxo, fa mes de 7 anys

Tronic
Completament d'acord amb tot lo que dius , manco que jo no vull sa independencia juntament amb Barcelona, la vull amb ses altres illas , si volen anari amb noltros

Valoració:-7menosmas
Per transcriptor, fa mes de 7 anys

Fragment del discurs, amb ortografia antiga, de Jeroni Rosselló en els Jocs Florals de Barcelona de 1873


"Tinga lo nom de Catalunya , sia Catalunya la terra tota ahont la
nostra llengua se parla, y no hi hage per tots nosaltres mes qu' una
sola pàtria y una sola llengua , y aquesta cobrarà en galania lo que
la pàtria crexerà en grandesa. No posem esment ahont se gronxa lo
breçol de tots los que aquí ens aplegam , que açò se tany entre 'Is
fills d'una sola mare. No siàm uns dels altres gelosos de les joyes
que uns y altres de totes parts aportam à la nostra benvolguda, ja que
tantes ne dexà oblidades en los recons de les terres que senyorejà
la seua gentilesa. Per tot n' hi trobarem de les perles que li caygue-
ren quant catiua li fou tolta la corona y de la cort la desterraren,
ahont tant s' era ennoblida y engalanada. Y no perquè les trobeu vo-
saltres per dins los burchs mes encastellats en les vostres serres, ò
per les masies que blanquejan en les llunyanes fondalades, les ha-
vem de mirar de reull los qui no 'n siam conexents; ni per haverles
hagudes uns per los vilatges de Mallorca y els altres per los caba-
nyals de València, haveu vosaltres de negarvos à engastarles en la dia-
dema que li restituïm, ò en la vesta ab que la volem endiumenjar.

Recordemnos que en lo temps de les nostres glòries no hi havia
p' els avis mes qu' una sola llengua, sens que lletjura la faés à ninguns
estranya. Ramon Llull cantava son Desconort, axí com escrivia lo rey
en Jaume son llibre de la Saviesa, ò com en rims posava la Biblia en
Romeu de Ça-Burguera: Ausias-March puntejava ses esparçes, axí com
dehia sos estramps en Jaume d' Aulesa, ò dictava ses balades en Lluís
de Vilarasa : en lo Cançoner de París no s' hi troba mes que la pura
manera catalana entre tots los trobadors de les diferents encontrades
de lo realme d' Aragó que hi dexaren sos bells dictats ; y fins Fra
Anselm Turmeda , qu' havem sempre tingut per fill de Catalunya,
nasqué , teniuho per segur, en les muntanyes de Mallorca , sens que
per sos rims ni per sos vocables vos n' haguesseu adonat ni ho ha-
guesseu pogut conexer. Y si llavors era una la llengua, creyeu fóra
de bon seny ferne tantes com son les corrupcions en que los dife-
rents pobles la desfiguraren? No , per cert. Triemla tots ab ull clar y
bon juhi, sens que nos torben les predileccions ni les parcialitats. Vu'
llam acullir totes les riqueses que sian de bona mena, d' hont se vulla
que vinguen , si son de gent nostra , y rebujem sens mirament tot lo
qu' entela lo clar espill ahont se mira la gentil aymía. Axis l'arbre
posarà gran esponera, y joies seran les flors que esclatin en lo ver y
saborosos los fruyts que en la tardor hi madurin.

Fasseuho, y llavors be podrem cridar com los primers creuats
p' el camí de la nostra restauració literària, y cantar
bellament , com los aucells en l'aubada , la vinguda del astre resplan-
dent del nostre esdevenidor."

Valoració:8menosmas
Per Martí l'Humà, fa mes de 7 anys

Si aclariu quin motiu adhuiren els partidaris de la casa castellana d'Antequera per no acceptar als enviats del Gran i General Consell als debats que passarien a la història com el Compromís de Casp, fareu una passa envant, gairebé de no retorn.

Vicenç Ferrer, mala pècora! Predicador Dominicà no hauries de ser!!
Et creuen "sant" i resulta que crides i flastomes a l'infern, entre calderes i olles (i el dimoni amb ses ermolles et fa menjar caliu)

Valoració:-1menosmas
Per arg, fa mes de 7 anys

-1289: "Ego, magister Raymundus Lul, cathalanus"


-1309: "ad requisitionem Magistri Raymundo Lull Chatalani de Majoricis"


-1365: Els diputats mallorquins escriuen al Cerimoniós: "Com los mallorquins e poblars en aquella illa sien catalans naturals, e aquell regne sia part de Catalunya..."


-1390: Els jurats del regne de Mallorca ordenaven que "si alcun català robava gra de dia, lo fossen tallades les orelles; si el lladre era un catiu o cativa" se li augmentava el càstig. Si el robatori era durant la nit se'l condemnaria a la forca, "per qualsevol persona axí catalana, com catiu o cativa". Això demostra que el gentilici "català" es feia servir per a referir-se als repobladors cristians lliures, o als seus descendents, i per a diferenciar-los, dins la societat mallorquina, dels esclaus.


-1418: "aquell fill d'Adam qui es assegut sots aquell arbre és de nació Cathalana e nat en la ciutat de Mallorques e ha nom fra Encelm Turmeda".

Valoració:12menosmas
Per costelladevadella, fa mes de 7 anys

@Pancraci. Fás oi ,fins i tot, en es Rei Porc. Ets un foraster renegàt ó Catalufo. Tría!

Fora impossicions de sa peninsula. Fora es Barceloní.
Visca lo nostro es Balear d'en Llull i n'Alcover.

Valoració:-19menosmas
Per D. Tururu - Soller, fa mes de 7 anys

¿No se pot entendre que es que no esteim d'acord amb això d'es paisos Catalàns que és un invent molt manipulat intencionadament per es catalans i es mallorquins traïdors. En realitat sa nostra lluita per lo nostro es perque defensam es Mallorquì, sentim com una invaçiò sa ensenyança d'es Català,que arracona i far desapareixe sa llengo que aqui xerram,que te ses sevas caracteristicas moltas diferencias d'es Català que mos volen imposar? ...¿Perque s'ha de perdre es Salat,cedint cada vegada mes ha sa ensenyanca en Català?...¿pot ser pensau que se conservara ha ses cases tal i com se va conservar en es temps d'en Franco,que se estodiava?..A molts mos pareix que es Mallorquì no se defença,i veim han es procatalanistas com traidors ha se seva cultura i modalitat d'es Català que aqui se xerra.. es balears tenim sufiçients raons per defenssar una llengo propia i una identidat propia.Aquí sempre en mallorquí i ses altres varietats lingüístiques de ses nostres illes !,, es català a Catalunya arruuuuix. Ara si que val la pena que tots intentem acabar amb es merdé catalanufo que durant trente anys m’os ha conteminad es nostro idioma i sa nostra identidat.
Ara es un bòn moment ..Es nostros germans valencians fà molts d’anys que jà lluiten contra “sa catalanufada”, mós duen molta ventatje, han conseguid que google tengui es cercador en sa seva llengo, ò sigui que els hi hà regonescud que es valençià es una llengo distinta d'es catalá, llògic ¿ Perque no noltros?.
Mallorca Balears mai serà lo que voltros voleu..pancatalanistes barco !! volem es nostro Ball de Bot i bolero i no sa vostra avorrida sardana

Salut, Força i coses de conveniència,

Se tesis de Mossen Alcover...¿QUIN DRET HO CATEGORIA LITERARIA TÈ ES CATALÀ DEMUNT ES BALEAR O ES VALENÇIÀ? ABSOLUTAMENT CAP.

Valoració:-7menosmas
Per Aquí, en català!, fa mes de 7 anys

Que no ens imposin el bilingüisme també en aquest fòrum: deixem sense respondre ni valorar els comentaris en la llengua cooficial distinta del català. I si podem evitar de llegir-los, millor. Demostrem, amb fets, que aquí l'idioma foraster no és útil ni necessari.

Valoració:0menosmas
Per Fart de tot, fa mes de 7 anys

@Indignat:Jo no som de circo com dius tu,i vas erràt amb això de que es catalans dugueran es Mallorquì a ses illes¿ no hi havìa relaçiòns comercials han aquells temps?...¿no hi havìa contacte amb es illencs serraìns? es major defecte que se pot tenir es creurer-sen s'origen i es prinçipi de una cultura.Jo te recoman que estodiis sa historia de ses Balears,es seu desenvolupamènt i es Regnat de Jaume II,pot ser se te aclariràn ses ideas,no,no volìa dir ideas,vull dir coneixemènt de sa verdadera historia de ses Balears,no sa que t'han contada,mentidera i tergiversada.Es cisco balea dius que mos vol separa de Catalunya,jo te dic que vull estar ben enfoora de ses sevas intençions conqueridoras de sa nostra IDENTIDAD.Sempre posau per exemples Madrid,Espanya,que volen fer desapareixe es català,que si domes ensenyança hen castellà etc, i a mi lo que veig desde fa treita anys es una impoçiciò des català.I be,com tu dius,aqui ho deix.

Valoració:-5menosmas
Per indigna, fa mes de 7 anys

@Fart de tot
Jo defens més a ses illes de lo que ho fan tots es del CIRCO balear, i defensar ses illes no vol dir ser anti-catalanista, tampoc vol dir defensar es BALÉÀ... això es lo més ridicul de tot! Els "catalans" van venir aquí fa uns 900 anys, des d'aquell moment a Mallorca es xerra Mallorquí (Català) , no baléà, això és un invent vostro... En realitat es "mallorquí", perque no se pareix a nes menorquí o eivissenc, escrit tal i com es pronuncia, amb paraules inventades, "luxem" jo això mai ho he dit, i amb faltes d'ortografia. M'agradaria que vessis com els del c. Balear no defensen les illes, basta mirar el nom, però apart, tots son forasters i quasi mal empleen la nostra llengua. No se tu, però jo per part de cultura, llengua i tradicions em sent mes proper a Catalunya que a Madrid, això no vol dir que jo sigui català.... Be, no vull escriure tant, colque dia vos en donareu compte que el circo balear només vol separar-nos de catalunya completament i així cada vegada es parlarà menys el català i el castellà hi prendrà lloc, només fa falta mirar l'exemple de València, i al goven igual, se'n prenen moltes molèsties... aquí ho deix!

Valoració:-3menosmas
Per Pancraci, fa mes de 7 anys

No passeu pena analfabetes, per molts dois i insults què amolleu, em sent català i aquest és el meu gran orgull, visc a una illa catalana i ja no ho nha res més hermós! Al Principat com per tot arreu n´hi ha qu`van de centralistes i s´assemblen una mica a vosaltres. Sencillament el meu catalanisme és autèntic i sincer, i vos convit a tots a ser més cultes cada dia, la ignorància és l´enemic número del progres. Queda ben palés amb la crisi actual. Tenc el cor ple d´alegria de ser català ja no hi ha res més gran!!!

Valoració:19menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 4
Siguiente

Comenta

* Camps obligatoris