algo de nubes
  • Màx: 21°
  • Mín: 15°
19°

S'instarà al Govern central que permeti endeutar les institucions més sanejades

Els grups polítics presenten 33 propostes al Debat de Política General del Consell de Mallorca que es debatran en el pròxim ple ordinari, l'1 de juliol

El PSIB ha registrat avui una proposta de resolució al Debat de Política General del Consell, mitjançant la qual demana a aquesta institució que insti el Govern central a buscar mecanismes de flexibilitat a la incapacitat d'endeutament fins a l'exercici 2012 aprovat pel Reial Decret Llei de 20 de maig, a fi de permetre que institucions com el Consell i els Ajuntaments amb una economia sanejada puguin acudir al crèdit per a inversions que permetin estalvis futurs i que assentin les bases d'un nou model d'economia sostenible. Per la seva part, el Bloc defensa en una de les seves propostes de resolució que el Consell constati que l'article 14 de l'esmentat Reial Decret Llei, que prohibeix l'endeutament a les Coporaciones Locales i que va ser aprovat pel Govern central i validat pel Congrés dels Diputats, és "injust" i que, per tant, insti l'Executiu a "modificar-lo".

Aquestes són dues de les 33 propostes de resolució presentades per tots els grups al Debat de Política General d'aquesta institució, que debatran i votaran en el pròxim Ple ordinari, que se celebrarà l'1 de juliol. Concretament, el PP en va registrar 8; UM 6; el PSIB 7 i el Bloc 12. Tal com van defensar durant el Ple de la passada setmana, els 'populars' insten a través de les seves propostes a paralitzar temporalment el traspàs de noves competències al Consell de Mallorca fins que no es tanqui en un debat "rigorós" de tots els partits polítics la dimensió i el funcionament d'aquesta institució. Així, l'objectiu d'aquesta formació és "eliminar les duplicitats competencials que s'ha demostrat que existeixen, sense que això signifiqui renunciar al que contempla l'Estatut d'Autonomia de les Balears."

D'altra banda, insta al Govern a modificar la Llei del sistema de finançament dels Consells Insulares i que la present en el Parlament abans del 30 de setembre perquè pugui ser aprovada, amb l'objectiu de garantir el "adequat exercici de les diferents competències atribuïdes a aquestes institucions". Altres de les propostes del PP van dirigides a demanar al Consell de Mallorca que treballi per donar suport als municipis i que insti l'Executiu central que el conveni de carreteres no es vegi afectat pels retalls pressupostaris i, en conseqüència, "es respectin les partides que anualment han de ser transferides a aquesta institució".

Així mateix, els 'populars' reclamen el Consell que no creï noves places d'oferta de treball públic fins i tot que no s'acordin quines despeses dels Pressuposts 2010 i 2011 es poden recudir. D'altra banda, sol·liciten la creació amb caràcter d'urgència d'una Comissió integrada pels membres de tots els partits polítics per decidir el retall pressupostari i la priorització de la despesa.

Pagar les factures pendents

Finalment, el PP demana a la institució insular que no paralitzi el Pla d'Obres i Serveis, "tret que es pacti al si de l'Assemblea d'Alcaldes", mentre li reclama que pagui de forma immediata les factures i subvencions pendents dels exercicis anteriors a 2010. Precisament, el PP coincideix amb una de les sis propostes de resolució presentades per UM, que també insta al Consell a "accelerar i donar màxima prioritat per fer efectiu el pagament de factures a les empreses, associacions, col·lectius i particulars donada la greu crisi econòmica".

A més, UM també coincideix amb els 'populars' en instar el Consell a iniciar de forma immediata amb el Govern i la resta de Consells la modificació de la Llei de Finançament de les institucions insulars. D'altra banda, sol·licita al Consell que liciti durant aquest any les obres i quantitats previstes en les anualitats 2009 i 2010 del conveni de carreteres; revisi i modifiqui el pressupost d'aquest any per donar la màxima prioritat i suport als Ajuntaments; suprimeixi departaments i direccions insulars, donada la greu crisi econòmica i creu un fons específic, via modificació del Pressupost 2010, per poder atendre les necessitats socials que es veuran incrementades en l'últim trimestre d'aquest exercici.

Mentre, els socialistes advoquen a través de les seves propostes per les quals el Consell es comprometi amb tots els grups a establir un mapa competencial ben definit a efectes del traspàs total de les competències establertes a l'Estatut d'Autonomia de 2007, des de la idea del principi de subsidiaridad i de manera que no es generin duplicitats i solapaments de funcions i serveis. Així mateix, el PSIB demana al Consell que insti el Govern a abordar de "manera profunda" la modificació de la Llei de Consells per aprofundir al seu vessant econòmic, mentre li sol·licita que es comprometi a estudiar la millora de finançament de la institució i els Ajuntaments perquè sigui "més justa i equitativa".

D'altra banda, reclama el compromís d'aquesta institució perquè prioritzi com a base del pressupost les partides de polítiques socials, així com totes les accions que d'una forma directa o indirecta puguin ajudar a garantir ocupacions o a iniciar un canvi sostenible en el model productiu de Mallorca. Finalment, els socialistes insten al Consell al qual acorda continuar donant suport a les empreses de Mallorca a través dels ajuts destinats a la inversió per a la millora de la competitivitat.

A través de les seves 12 propostes de resolució, el Bloc insta al Consell que es comprometi a continuar el treball per racionalitzar despeses i definir prioritats, així com per simplificar tràmits i reduir la burocràcia proposant si cap canvis en la legislació per donar un servei més àgil als ciutadans.

Racionalitzar

A més, reclama el compromís del Consell perquè treballi conjuntament amb el Govern i amb tots els partits per definir clarament les competències, racionalitzar l'estructura institucional i enfortir l'administració insular, d'acord amb les competències que li atorga la legislació vigent. D'altra banda, insta la institució insular que treballi conjuntament amb els altres Consells i l'Executiu balear per aconseguir una Llei de Finançament dels Consells "justa i adequada a les competències i serveis que gestionen". Altra de les propostes de resolució del Bloc demana al Consell que insti el Govern central a que abordi, "el més ràpid possible", una reforma tributària per "combatre" el frau fiscal i recuperar la progressivitat, incrementant la tributació de les rendes més altes i dels beneficis del capital i del sistema financer, començant per les rendes de capital i les immobiliàries.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris