algo de nubes
  • Màx: 15°
  • Mín:

Transcripció del xat amb Jaume Matas

El president del Partit Popular respongué a les preguntes dels internautes el passat 4 d'octubre

[19:48] lval Esteim a punt de començar el xat d'avui amb en Jaume Matas

[19:49] lval El Sr Matas ha estat elegit president del PP dissabte passat

[19:49] lval Aquest és un xat moderat. Heu de demanar paraula teclejant un "?"

[19:49] lval (sense les cometes)

[19:50] lval Procurau fer les preguntes d'una en una, així serà més àgil

[19:50] lval Hola corc

[19:51] lval Vull dir que ha estat elegit president del PP de les Illes Balears

[19:53] lval Crec que podrem començar en punt a les vuit

[20:02] Ajoiagua Quan començam?

[20:04] lval Hola a tothom. Ja podem començar. Primer en joan, segueix Ajoiagua, després rafa

[20:04] lval procurau fer les preguntes d'una en una

[20:04] lval endavant joan

[20:05] lval preparat Ajoigua

[20:05] joan Bones tardes, Sr. Mates, quin es sa seva valoracio des congres?

[20:05] jmatas bon vespre a tothom. joan: molt positiva, amb una gran participació

[20:06] jmatas i un important debat d'idees on s'ha decidit per una

[20:06] jmatas amplíssima majoria quin és el projecte polític d'aquest partit

[20:06] jmatas en el futur. ok.

[20:06] lval endavant Ajoiagua. preparat rafa

[20:06] Ajoiagua Com valora la rehabilitació de Berastain, implicat en el cas Túnel de Sóller? Per què la històrica Rosa Estaràs no està ja dins la cuina del poder del PP? Creu que serà possible una moció de censura contra Antich? Per què té un gabinet a l'ombra? No pensa que Alberto Herrán i els crítics seran a la llarga una càrrega per pactar amb UM? Quin criteri ha seguit per designar Jaume Ribas com a secretari general?

[20:06] lval Només resposta per la primera de les preguntes. torna a demanar torn, per favor

[20:07] jmatas Ajoiagua: hi ha una profunda renovació a dins l'executiva electa del partit, dels quals de 27 persones

[20:07] jmatas només en repeteixen 4, i pels càrrecs executius aquest partit ha d'utilitzar

[20:07] jmatas totes les persones que puguin exercir aquesta feina. ok.

[20:08] lval endavant rafa. preparat delicat

[20:08] lval raaafa

[20:08] rafa enhorabuena por el excelente respaldo delos afiliados , quines son les seves prioritats

[20:09] jmatas rafa: moltes gràcies. Obrir el partit als seus militants i a tota la societat. ok.

[20:09] lval endavant delicat. preparat Ajoiagua

[20:09] delicat com valora un possible pacte UM-PSM per a les properes espanyoles?

[20:09] jmatas delicat: és una postura respectable i que correspon decidir a aquests partits. ok.

[20:09] lval endavant Ajoiagua. preparat segre

[20:10] Ajoiagua Per què la històrica Rosa Estaràs no està ja dins la cuina del poder del PP? Creu que serà possible una moció de censura contra Antich?

[20:10] lval Només resposta a la primera. pots tornar a demanar torn. gràcies

[20:10] jmatas Ajoiagua: la senyora Rosa Estaràs és dins la nova executiva del partit. ok.

[20:10] lval endavant segre. preparat joan

[20:10] segre ¿Se podría extraer como lectura del Congreso celebrado este fin de semana que la era Cañellas se ha terminado?

[20:11] jmatas segre: hem de ser capaços de reconèixer els mèrits als qui han construït aquest partit fins avui

[20:11] jmatas i a partir d'aquest congrés concloure amb un procés de renovació de persones

[20:12] jmatas i d'idees que és fonamental per al projecte del Partit Popular. ok.

[20:12] joan quina valoracio feria des nou govern de sa CAIB

[20:12] lval preparat delicat

[20:12] jmatas joan: de moment, prudència en la valoració d'un govern que no duu

[20:13] jmatas els cent dies de rigor, malgrat que els indicis de descoordinació

[20:13] jmatas i de desconcert que ja s'estan produint són extraordinàriament inquietants. ok.

[20:13] lval endavant delicat. preparat Ajoiagua

[20:13] delicat el mallorqui i el catala son la mateixa llengua o voste fara cas als gonelles?

[20:13] jmatas delicat: el Partit Popular mai no ha qüestionat la unitat de la llengua. ok.

[20:14] Ajoiagua Creu que serà possible una moció de censura contra Antich?

[20:14] jmatas Ajoiagua: em pareix que, en aquests moments, no té sentit fer aquests

[20:14] lval endavant segre. preparat joan

[20:14] jmatas futuribles. ok.

[20:15] lval seeegre

[20:15] segre ¿Se ve como president del Govern antes de terminar esta legislatura?

[20:15] jmatas segre: en condicions normals, no, ja que existeix un pacte de govern. ok.

[20:16] lval endavant joan .preparat delicat

[20:16] joan Voste diu que es Partit Popular mai no ha questionat sa llengua catalana, pero voste sap, que el Sr, Soler aixo li va costar car, apart d'altres coses

[20:16] jfk ¿

[20:16] jmatas joan: no estic d'acord amb la seva afirmació, i vull tornar a insistir que no qüestionam

[20:16] jmatas la unitat de la llengua. ok.

[20:17] lval endavant delicat.

[20:17] lval preparat ajoiagua

[20:17] delicat sou mica independents de madrid o sou com els del psoe?

[20:17] jmatas delicat: som molt més independents que el PSOE. En qualsevol cas, crec que el projecte del PP

[20:17] jmatas a les illes Balears sempre ha lluitat per la seva autonomia

[20:18] jmatas a dins un projecte estatal comú. ok.

[20:18] lval endavant Ajoigua. preparat jfk

[20:18] Ajoiagua No pensa que Alberto Herrán i els crítics seran a la llarga una càrrega per pactar amb UM?

[20:18] jmatas Ajoiagua: crec que és imprescindible que les distintes sensibilitats

[20:18] jmatas del partit se sentin representades en els seus òrgans de govern,

[20:19] jmatas però que l'opinió majoritària sigui la que surti endavant, sense

[20:19] jmatas cap qüestionament. ok.

[20:19] lval endavant jfk. preparat rafa

[20:19] jfk Visto la que le armaron en su partido la primera semana de agosto, ¿cuándo se volverá a ir de vacaciones?

[20:19] jmatas jfk: ha, ha, ha, ha, mai. ok.

[20:19] lval endavant rafa

[20:19] lval preparat segre

[20:19] rafa personalment la teva victoria al cOngrés que representa per tu (emocionalmemt )i pel futur del partit amb expectetives de guanyar les properes eleccions

[20:20] jmatas rafa: representa la confiança de la gran família que són els

[20:20] jmatas militants del Partit Popular i la seguretat que aquest congrés

[20:21] jmatas ha triat el camí correcte d'un Partit Popular molt més centrat

[20:21] jmatas per tornar a guanyar les eleccions. ok.

[20:21] lval endavant segre. preparat delicat

[20:21] segre ¿no cree que le hubiera hecho más daño a Maria Antònia Munar Catalina Cirer como presidenta del PP que usted?

[20:21] jmatas segre: això ho han de decidir els militants del PP. ok.

[20:21] lval endavant delicat. preparat joan

[20:22] delicat el mallorqui tambe es catala, si o no?

[20:22] jmatas delicat: ja li he contestat abans. ok.

[20:22] lval endavant joan. preparat ajoiagua

[20:22] joan el Sr, Cañellas era molt populista, voste com es definiria?

[20:23] jmatas joan: m'estimaria més que em definissin pels meus fets. ok.

[20:23] lval endavant Ajoigua. preparat segre

[20:23] lval Ajoiaguaaaaaaa!

[20:23] lval endavant segre

[20:23] segre ¿Cómo valora el hecho de que en el Congreso fueran más numerosos los aplausos a Munar que los abucheos?

[20:24] jmatas segre: d'una forma molt positiva. ok.

[20:24] lval endavant delicat. preparat joan

[20:24] delicat tanta por té de definir-se davant els seus gonelles? el mallorqui tambe es catala, si o no?

[20:25] jmatas delicat: te lo digo en castellano por si no lo has entendido antes. Es el mismo idioma. ok.

[20:25] lval endavant joan. preparat miquel

[20:25] joan Dins es nou projecte politic des PP, com es contempla es bilinguisme, i s'integracio d'altres cultures?

[20:25] jmatas joan: efectivament, aquesta és una comunitat bilingüe que sempre ha defensat

[20:26] jmatas la seva llengua, però que ha basat en la convivència, el respecte a altres persones, que representen altres cultures

[20:26] jmatas i que sempre han estat ben rebudes en aquesta terra. ok.

[20:26] lval endavant miquel. preparat jfk

[20:26] miquel President enhorabona per dissabte de Pollença

[20:27] jmatas miquel: moltes gràcies i visca Pollença!! ok.

[20:27] lval Quina és la pregunta miquel

[20:27] lval endavant jfk

[20:27] jfk ¿tiene tantas personas de su confianza en el PP como indica el superorganigrama que ha diseñado?

[20:28] jmatas jfk: sense cap dubte. ok.

[20:28] lval endavant Ajoiagua. preparat segre

[20:29] lval Sembla que Ajoiagua té problemes. endavant segre

[20:29] segre ¿No cree que Forcades se retrató con sus alusiones a Franco y a Fraga y ello fue motivo de su debacle?

[20:29] Ajoiagua quin criteri ha seguit per designar Ribot cm secretari general

[20:29] jmatas Ajoiagua: qui és en Ribot?

[20:29] lval Primer la resposta per Ajoigua. Després a Segre

[20:29] jmatas segre: creo que los militantes decidieron y juzgaron. ok.

[20:29] Ajoiagua perdó, jaume Ribas

[20:30] lval resposta per Ajoiagua

[20:30] jmatas Ajoiagua: crec que és una persona que reuneix les condicions per ser un bon secretari

[20:31] jmatas general del Partit Popular. És molt important que no sempre siguin

[20:31] jmatas els mateixos els qui són a dalt. ok.

[20:31] lval endavant delicat. preparat joan

[20:31] delicat voste creu possible que aqui hi pugui haver un president foraster monolingue com zaplana al pais valencia?

[20:31] segre ¿Y mi respuesta

[20:32] lval segre: ja t'han contestat: els militant varen decidir. perdona l'embull

[20:32] jmatas delicat: jo crec que aquí tot és possible, fins i tot el pacte de tots

[20:32] segre Yo preguntaba por lo de Forcades y no me han contestado...

[20:32] jmatas els partits d'esquerres, fins i tot, que en Grosske es posi corbata i pengi un quadre del rei. ok

[20:32] lval endavant joan. Preparat miquel. Després va david

[20:33] joan quina explicacio pot donar a que molts de votans des PP, no anasin a votar a ses darreres eleccions?

[20:33] lval segre. és la resposta que els militants ja varen decidir

[20:33] jmatas joan: crec que militants del PP no varen anar a votar però també

[20:34] jmatas molta de gent d'esquerres tampoc, sobretot a la ciutat de Palma, on la

[20:34] segre Me parece que el sr. Matas no se ha leído mi pregunta de Forcades.

[20:34] jmatas participació no va arribar al 50%. Crec que l'anàlisi d'aquesta

[20:34] jmatas abstenció ha de ser més àmplia que aquesta resposta. ok.

[20:34] lval endavant miquel. preparat david

[20:34] miquel Pressident amb gradería que recuperas tota la gent que no ha tornat a la sede de pollença,per poder escoltar·les,perque pereix que sols sha escolte dues o tres persones.

[20:34] lval segre: si que l'ha llegida.

[20:35] jmatas miquel: estic totalment d'acord que hem de recuperar tota la gent

[20:35] david té reservat algun lloc concret per Antoni Juaneda en el partit quan aquest abandoni la presidència del PP a Menorca?

[20:35] jmatas que s'identifica amb aquest projecte i que per les raons que siguin, s'hagi pogut allunyar

[20:35] jmatas d'aquest partit. ok.

[20:35] lval ara resposta per david. preparat delicat

[20:36] jmatas david: crec que el senyor Juaneda és una persona molt vàlida

[20:36] jmatas per al partit, però en qualsevol cas, dependrà de la decisió de Menorca. ok.

[20:36] lval endavant delicat. preparat segre

[20:36] delicat miri, a mi em cau be la UM de Munar-Melia-Morales-Duran..., i a voste?

[20:37] jmatas delicat: em mereixen tot el respecte. ok.

[20:37] lval endavant segre. preparat miquel

[20:37] segre Bueno a ver si ésta la quiere contestar. ¿Qué le da la política para seguir en ella comiéndose tantos marrones como se ha comido desde el 13 de junio?

[20:39] jmatas segre: el espíritu de servicio a la sociedad, que a veces se traduce en congresos tan edificantes como el del sábado. ok.

[20:39] lval endavant miquel. preparat joan

[20:39] miquel Decord, pero mos ha de ajudar molt, perque esta mol cap amunt.'gracies'¿

[20:40] jmatas miquel: idò convé que ens posem a fer feina ben aviat, gràcies. ok.

[20:40] lval endavant joan. preparat delicat

[20:40] joan Per que creu que Madrid, no ens ha fet arribar ses inversions que se livaren prometre a UM. O es que aixo, es una interpretacio personal del nou Conseller d'Economia?

[20:40] copirait ¿

[20:40] jmatas joan: la proposta de pacte a UM contenia projectes, mai doblers.

[20:41] copirait Que no ha contat encara de la seva estranya visita al domicili particular de l'alcalde de Ciutadella, Pau Lluch?

[20:41] jmatas En qualsevol cas, davant la possible valoració d'aquests projectes, al voltant de cent mil milions de pessetes en quatre anys,

[20:41] jmatas li puc avançar que la inversió prevista per a l'any 2000 rondarà els trenta

[20:42] jmatas mil milions de pessetes, que multiplicat per quatre, en donaria 120.000. Malgrat això també

[20:42] copirait ¿

[20:42] jmatas convindria que els membres del Govern es preocupassin per

[20:42] jmatas dedicar-se a negociar que vénguin doblers a les illes Balears. ok.

[20:42] lval endavant delicat. preparat jfk. després van segre i copirait. heu d'esperar torn

[20:42] delicat com es de valid Candido Valladolid?

[20:44] jmatas delicat: en el PP tothom és vàlid, mentre no ho desmentesquin els seus òrgans de govern. ok.

[20:44] lval endavant jfk. preparat segre

[20:44] jfk ¿no cree usted que han obtenido más beneficios en su congreso los militantes díscolos que otros que le habían apoyado desde mucho antes?

[20:44] jmatas jfk: creo que no, no obstante, a veces se producen situaciones

[20:44] jmatas injustas pero que son inevitables. ok.

[20:44] lval endavant segre. preparat copirait. després va enrik, joan i delicat

[20:45] segre Cual ha sido hasta ahora el mayor fallo que ha cometido el nuevo Govern?

[20:46] jmatas segre: no tener el apoyo parlamentario suficiente para poder aprobar sus propias leyes. ok.

[20:46] lval endavant copirait. preparat enrik

[20:46] copirait Que no ha contat encara de la seva estranya visita al domicili particular de l'alcalde de Ciutadella, Pau lluch?

[20:46] jmatas copirait: ha, ha, ha, ha, crec que ho he contat tot. ok.

[20:46] lval endavant enrik. preparat joan

[20:47] enrik Què passarà amb el partit a Formentera?Em refereixo a la discussió que hi haguè l'altre dia

[20:47] jmatas enrik: els òrgans de govern del partit ho decidiran. En qualsevol cas,

[20:47] copirait El fet d'incloure a Gabriel Genestar en el seu grup fa pensar que pugui ser el nou president de la junta local a Ciutadella, substituint al diputat Pons Franco?

[20:48] jmatas crec que és imprescindible fer un exercici de reflexió col·lectiva per analitzar com

[20:48] jmatas està la situació del partit a Formentera. ok.

[20:48] lval copirait ha d'esperar. endavant joan

[20:48] joan Es diu que al PP nacional l'hi falta marketin, creu que al PP Balear, tampoc sap vendre be es seu projecte?

[20:49] jmatas joan: és possible que tengui raó. La gran diferència és que el PP a les illes Balears té

[20:49] jmatas un suport natural social molt més ampli que el que probablement pugui

[20:49] jmatas tenir a nivell estatal. ok.

[20:49] lval li toca a delicat. després va copirait

[20:49] delicat ja no en puc dur mes de psoe, que he de fer?

[20:50] lval delicat: pots repetir la pregunta d'una altra manera?

[20:50] delicat que n'estic fart! que com es pot canviar aixo?

[20:51] jmatas delicat: propiciant que no es facin pactes amb el PSOE d'aquells partits que volen defensar aquesta terra. ok.

[20:51] lval endavant copirait. preparat joan. Després va segre

[20:52] copirait El fet d'incloure a Gabriel Genestar en el seu grup fa pensar que pugui ser el nou president de la junta local de Ciutadella, substituint al diputat Pons Franco? I Joan Huguet, serà el nou diputat per Menorca?

[20:52] jmatas copirait: la decisió només dependrà de la junta local de Ciutadella.

[20:52] jmatas Hem de començar a respectar les decisions de les juntes locals. ok.

[20:52] lval endavant joan. preparat segre

[20:52] joan jo tinc una foto amb voste. Aixo l'hi varen criticar molt s'oposicio. SA SENYORA Munar, pareix que el vol imitar

[20:53] jmatas joan: jo diria que algú més que la senyora Munar. Basta pegar una ullada

[20:53] jmatas als membres del Govern, encapçalats pel seu president. ok.

[20:53] lval endavant segre. preparat copirait

[20:53] segre ¿Qué le parece que Sampol haya cambiado la moqueta por caoba? Parece ser que no sólo se transforma Grosske...

[20:54] jmatas segre: son cosas del poder. ok.

[20:54] lval endavant copirait. preparat delicat

[20:55] copirait Joan Huguet serà el nou diputat, per Menorca o per Mallorca?

[20:55] lval després de delicat, va joan. Serà la darrera

[20:55] jmatas copirait: no li ho puc dir en aquest moment. ok.

[20:55] lval la de jfk serà la darrera, d'acord

[20:55] copirait ¿

[20:55] copirait ¿

[20:55] delicat voste canviaria un senador per un cotxe oficial?

[20:56] jmatas delicat: de cap manera. ok.

[20:56] lval endavant joan. preparats jfk i copirait

[20:56] joan Voste va fer costat a D. Biel Canellas, en front al Sr. Soler. Com es veu ara que s'hagut d'enfrontar al Sr. Cañellas?

[20:57] jmatas joan: no hi ha hagut cap enfrontament amb el senyor Cañellas. Ha existit

[20:57] jmatas un congrés on s'ha produït un debat molt sa d'idees, i el partit

[20:57] jmatas ha triat una opció molt més moderada i tolerant de cara al futur. ok.

[20:57] lval endavant jfk.preparat copirait. la darrera!!!!!

[20:57] jfk no juego al paddle, ¿tengo futuro en el PP?

[20:58] lval copirait, la darrera pregunta

[20:58] jmatas jfk: per tenir futur en el PP de les Balears has de jugar a truc. ok.

[20:58] copirait Compra els mobles a Ca'n Triay, la botiga de Cristòfol Triay?

[20:59] jmatas copirait: no. ok.

[20:59] delicat bon vespre expresident i companyia tota

[20:59] jmatas Bona nit a tothom, i moltes de gràcies per la vostra atenció. ok.

[20:59] lval Moltes gràcies a tothom. Fins la setmana que vé

[20:59] joan Bon vespre

[20:59] jfk adeu

[20:59] Enrike23 Bon vespre

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris