algo de nubes
  • Màx: 15°
  • Mín:
11°

Transcripció del xat amb Antoni Mir

Va tenir lloc el passat 27 de setembre

[19:55] lval Hola esteim a punt de començar el xat d'avui

[19:56] lval el convidat és Antoni Mir, president de l'Obra Cultural Balear

[19:56] lval Recordau que aquest és un xat moderat, cal que demaneu torn

[19:57] lval per demanar torn heu de teclejar "?" jo vos donaré pas quan toqui

[19:57] lval hola estudi

[19:58] estudi bona nit, llorenç i companyia

[19:58] lval hola F

[19:59] lval començarem avui

[19:59] lval perdó, començarem aviat, aviat

[20:00] lval hola F(.)Pons

[20:00] FPons Hola, bon vespre

[20:01] lval Podeu començar a demanar torns. començarem ara mateix

[20:02] amir Bon vespre a tothom. ok.

[20:02] lval endavant ComteMal. preparat FPons

[20:02] ComteMal Quina pel·lícula convidaríeu Jaume Matas a veure? Ja s'ha conciliat judicialment amb l'expresident?

[20:03] amir ComteMal: li diria Allò que el vent s'endugué, però seriosament he de dir

[20:04] amir que nosaltres sí que el respectam com a cap de l'oposició. Quant als seus intents de denigració de l'OCB abusant del seu càrrec institucional

[20:04] amir com a president autonòmic en declaracions públiques, ens reservam

[20:05] amir el dret a interposar demanda civil o penal. ok.

[20:05] lval endavant FPons. preparat estudi

[20:05] FPons Tenint en compte que els partits del pacte de progrés van signar el document de la diada per l'autogovern, ara que han accedit al poder quin paper ha de jugar l'Obra? L'OBC ha de replantejar els seus objectius i estratègies?

[20:06] amir FPons: Vols dir l'OCB? La societat civil ha de mantenir les seves

[20:06] amir reivindicacions en matèria de llengua cultura i autogovern,

[20:06] amir cooperar amb l'executiu i mantenir alhora una actitud d'exigència.

[20:07] amir El govern de progrès recull totes les reivindicacions populars

[20:07] amir d'una dècada en aquestes matèries: institucions i societat civil,

[20:07] amir junts, podem dur-lo endavant. Tothom hi pot col·laborar. ok.

[20:07] lval endavant estudi. preparat FPons. després va ComteMal

[20:07] estudi bon vespre, sr. antoni mir: quina és la seva nacio "politica"?

[20:08] amir estudi: les illes Balears, un país per fer i que hauria d'establir

[20:08] amir llaços i mesures efectives de cooperació en tots els àmbits, amb tot el territori lingüístic,

[20:08] amir singularment Catalunya i el País Valencià. Això ja ho demanava

[20:09] amir la Plataforma Cívica de 1991 i ara, en aquesta nova etapa,

[20:09] Miguel porque nos empeñamos en ser una sucursal catalana si no ha existido jamas los paises catalanes ni como reino ni historicameente

[20:09] amir se li pot donar un impuls decisiu, a un i altre tema. ok.

[20:09] lval miquel ha d'esperar. endavant FPons

[20:10] lval preparat ComteMal

[20:10] FPons Com creu que hem de fer arribar el missatge de recuperació de la llengua i la cultura a la població que no és estrictament originària de les Balears?

[20:11] amir FPons: una política lingüística de bon de veres és un dels

[20:11] amir més grans reptes d'aquest nou govern i de tota la nostra societat.

[20:11] amir Tothom hi pot aportar el seu gra d'arena, fonamentalment

[20:12] amir les institucions públiques i els representants públics amb el seu

[20:12] amir exemple i pedagogia, decisius en temes de llengua i identitat i cohesió social.

[20:12] amir La població castellanoparlant i els nous residents d'altres països,

[20:13] amir europeus o no, haurien de tenir una actitud oberta per conèixer

[20:13] amir aprendre i estimar la llengua d'aquest país, i totes les facilitats

[20:13] amir per aprendre-la. Algú ha dit que una llengua no es mor perquè

[20:13] amir els que no la saben no la vulguin aprendre sinó perquè els que la

[20:14] lval endavant ComteMal. preparat boc. després va Miguel

[20:14] amir saben no la utilitzen. Els mallorquins ho hem de tenir present. ok.

[20:14] ComteMal Quan estarà acabada la restauració de Can Joan Alcover? Quin serà el futur de Voltor ara que Governa el Pacte de Progrés? Ja imparteix l'Obra classes de normalització a les agrupacions socialistes, tal i com volia Francesc Antich? Les associacions juvenils adscrites a l'Obra Cultural Balear tenen pensat en un futur proper integrar realment els joves en les seves iniciatives o els continuaran utilitzant com fins ara a manera de bestiar?

[20:15] amir ComteMal: Can Alcover: el projecte de gestió de can Alcover està acabat

[20:15] Miguel porque nos empeñamos en ser una sucursal catalana si no ha existido jamas jamas ni historicamente ni culturalmente

[20:15] amir i només falta el finançament que ara, després del setge injustificable dels

[20:16] amir governs anteriors a la nostra entitat, podria trobar un altre acolliment. També

[20:16] amir oferirem la possibilitat de participar-hi a les empreses privades i a tota la ciutadania

[20:16] amir perquè sigui un projecte obert i fet amb l'ajut de tots.

[20:17] amir Voltor: el nou clima de diàleg facilitarà l'entesa amb el Govern balear i les institucions

[20:17] amir sobre la titularitat del senyal de les ràdios i TV autonòmiques que es reben

[20:18] amir gràcies a Voltor. A més, ràpidament es veurà bé, a la fi, Canal 9 a Mallorca, ja que

[20:18] amir la recepció ha deixat de dependre dels anteriors interlocutors.

[20:20] amir Classes: veim amb molt bons ulls l'orientació d'un PSOE que

[20:20] amir vol ser cada vegada més PSIB, perquè la llengua, la construcció de país,

[20:20] amir la defensa de la identitat i de l'autogovern ha de ser patrimoni de tota la societat i de totes les forces polítiques. Com més arrelades,

[20:21] amir millor per a aquesta causa. Perquè no en quedi cap dubte, també

[20:21] amir veim bé que el programa del congrés balear del PP parli de les

[20:21] amir Balears com a nacionalitat històrica: el bon exemple s'escampa. ok.

[20:22] amir Organitzacions juvenils: els Joves de Mallorca per la Llengua són

[20:22] Miguel sr. mir porque defiende tanto lo catalan y tampoco lo balear es que usted no se siente mallorquin

[20:22] amir un exemple d'autoorganització, i l'OCB fa dins tot el moviment civil

[20:24] amir que ha participat a les mobilitzacions d'aquesta dècada de referent i aglutinador. Agraïm la feina dels Joves per la Llengua i la de tantes altres persones i entitats, que

[20:24] biel vostes no creuen en la gramatica catalana,pero jo com a

[20:24] amir han fet possible amb el seu treball voluntari decidit i entusiasta les cinc

[20:25] amir diades consecutives per la Llengua i l'autogovern (1995-1999). ok.

[20:25] lval Miguel ha d'esperar. va després de boc. endavant boc. preparat Miguel

[20:25] boc Quina és la seva opinió sobre la candidatura del PP, amb Alberto Herran i Pita da Veiga?

[20:25] lval les preguntes d'una en una, sisplau

[20:26] amir boc: nosaltres, des de les entitats civils, no entram en els temes interns de les forces polítiques. ok.

[20:26] lval Ara Miguel. preparat FPons

[20:26] lval endavant Fpons

[20:26] FPons Com es veuria des de l'OCB la creació d'una TV Balear pública? Bé i me despedesc perquè me'n vaig al cinema... per cert CAP pel·lícula en català a les cartelleres... Què hem de fer?

[20:26] lval Miguel després de FPons (havies fuit ...)

[20:27] amir FPons: ens agradaria que en aquesta legislatura es fessin passes

[20:27] amir cap a un model audiovisual propi, aquesta serà una prioritat.

[20:28] amir Segur que en aquesta nova etapa més oferta de cinema en català. I així ho demanam al nou executiu, com hem fet en tots aquests anys. ok

[20:28] lval miguel ara!

[20:28] biel si no creuen amb una llengua standar , com he d ´escriure jo com a pollenci , amb els articles "la i u" pareix ridicul?

[20:28] lval biel has de demanar torn amb un ?

[20:28] Miguel sr, mir existe una gramatica mas antigua que la catalana que es la de amengual porque insistimos en decir que el mallorquin viene del catalan

[20:29] lval preparat estudi

[20:29] amir Miguel: tothom sap que l'IEC és l'autoritat normativa de la llengua catalana,

[20:30] amir i que la UIB té, segons l'Estatut d'Autonomia, el rang d'entitat consultiva en temes de llengua. ok.

[20:30] lval endavant estudi. preparat ComteMal.

[20:30] estudi a l'ultima Diada per a l'autogovern, la bandera del cadafal no es corresponia amb les que onejaven entre els ciutadans...?

[20:31] amir estudi: l'OCB defensa que la Senyera quadribarrada és nostra, de Mallorca, i també ho és

[20:31] amir la del castell. La primera, a més de la tradició secular, representa avui sobretot

[20:33] amir un espai comú de llengua i cultura del qual formam part de manera constitutiva. La segona representa la mallorquinitat. I una i altra són complementàries i nostres. ok.

[20:33] lval endavant ComteMal. preparat Miguel. Després van CARPANTA, ComteMal, boc, biel i Miguel

[20:33] ComteMal S'ha adonat de la centralització en els dirigents dels Joves de Mallorca per la Llengua i en l'immobilisme que marca actualment les seves actuacions? Com pensa que serà la futura relació de l'OCB amb el PP de Jaume Matas?

[20:33] lval les preguntes d'una en una, per favor!

[20:34] ComteMal Es que si ho faig així no acabam mai

[20:34] amir ComteMal: no me n'he temut. Pel que fa a la relació amb el PP, ens agradaria que fossin de plena

[20:35] amir normalitat i que el PP s'incorporàs decididament a la defensa de la llengua,

[20:35] amir de veritat, perquè salvar-la necessita la cooperació de tots, també la d'una

[20:36] amir força tan important. ok.

[20:36] lval endavant Miguel. preparat CARPANTA

[20:36] Miguel sr.mir estoy de acuerdo con usted pero no contesta a mi pregunta el l,iec es sobre la lengua catalana y si catalan y mallorquin es lo mismo porque nosotros tenemos la gramatica cien años mas antigua.

[20:38] amir Miguel: els illencs hem d'estar orgullosos de l'aportació fonamental que hem fet i feim a la llengua catalana. ok.

[20:38] lval endavant CARPANTA. preparat ComteMal

[20:38] CARPANTA Qui és el nostre polític que pitjor parla el català?

[20:39] amir CARPANTA: allò que realment importa és que el parlin sempre, i inexcusablement quan

[20:40] amir parlen en funció del seu càrrec, com a representants d'aquesta societat. ok.

[20:40] lval endavant ComteMal. preparat boc

[20:40] ComteMal Vostè participa directament en les activitats dels JMLl? I no s'ha adonat del què passa? Quina casta de president desconeix la realitat de les entitats que teòricament controla? Per què parla i parla però no contesta a cap de les preguntes que li fan? Algú que ocupa un lloc com el seu hauria de mullar-se, no?

[20:41] amir ComteMal: ja he respost aquesta pregunta. ok.

[20:41] boc Com jutja vostè les entrevistes entre la Plataforma per sa Llengo i el PP?

[20:41] lval endavant boc. preparat biel

[20:41] amir boc: això és de fa un milió d'anys. ok.

[20:41] lval endavant Miguel (en biel no ha tornat)

[20:42] estudi amb voltor no puc rebre tv3, c33 ni c9, nomes punt2 (govern), que he de fer?

[20:42] Miguel sr.mir usted me sale por la tangente y no me contesta a mis preguntas

[20:42] amir boc: però al seu moment va ser gravíssim pel missatge contrari a la defensa de la llengua que llançava la societat. Va ser

[20:43] amir el primer símptoma de les formes, impròpies del seu càrrec, de l'anterior cap de govern i dels seus

[20:43] amir portaveus més pròxims. Ara, això no seria possible. ok.

[20:43] lval ara contesta la de Miguel. després va la d'estudi. ja l'hem rebuda

[20:45] amir Miguel: amb molt de gust el podem informar de l'àmplia oferta de cursos per a adults que

[20:45] amir l'OCB i altres institucions tenen a la seva disposició per aprendre la llengua d'aquí. ok.

[20:45] lval ara va la resposta a la pregunta d'estudi

[20:46] amir estudi: on és que li passa això? ok.

[20:46] lval endavant ComteMal

[20:46] ComteMal De què té por, senyor Mir? Pateix per la possibilitat que la seva cadira no sigui vitalícia? Es prepara ja per un hipotètic retorn del PP al Govern en el 2003?

[20:47] lval Podeu demanar els darrers torns. começarem a plegar

[20:47] amir ComteMal: des de l'OCB creim que aquesta nova etapa podem aconseguir entre tots fer passes efectives

[20:48] estudi a la part baixa de Bunyola no arriba senyal de voltor

[20:48] amir en la defensa de la llengua, en la construcció de país, i en el reconeixement, a la fi, de les Balears com a nacionalitat històrica.

[20:49] amir Ens hem mobilitzat durant una dècada per aconseguir-ho, sense gens de por i amb la força de la raó i de la justícia d'aquestes reclamacions que han tengut un extraordinari suport popular.

[20:50] amir El nou Govern, que s'ha compromès a impulsar-ho, comptarà amb la nostra

[20:50] amir decidida col·laboració i volem ser escoltats, participar i fer sentir

[20:50] amir la nostra veu com a entitat capdavantera en la reivindicació

[20:51] amir lingüística en tots aquests àmbits. Com diu el seu programa, la participació social ha de ser el primer fonament

[20:52] amir de la seva acció de govern. Volem que sigui així i confiam que serà així, de manera que puguem contribuir

[20:52] amir al fet que el nostre país avanci cap a la tan justa i ajornada normalitat i plenitud lingüística i nacional. ok.

[20:52] lval només queda la resposta a estudi (i a ComteMal, que potser la darrera d'avui)

[20:53] amir estudi: possiblement, de la mateixa manera que ara serà possible tècnicament una bona recepció de Canal 9 a Mallorca,

[20:54] amir i de TV3 i Canal 33 a Eivissa i Formentera, es podrà resoldre el seu cas concret. ok.

[20:54] lval endavant ComteMal, dispara

[20:54] ComteMal Val, ara ja he llegit el seu discurs populista... Em contestarà ara el què li acab de demanar? Sap que les persones com vostè són les que fan veritable mal al nostre país? Fa comptes seure a la poltrona eternament?

[20:57] amir ComteMal: ja veig que no li caic gaire bé, però asseguraria que vostè ha participat a totes les diades per la llengua. Segur que compartim moltes més coses de les que sembla que vostè pensa. ok.

[20:57] lval alguna pregunta més? Gràcies a tots. Vos tornam a esperar el proper dilluns, aquí mateix

[20:57] ComteMal Si dimiteix ens farà un favor a tots...

[20:58] estudi bona nit sr. mir, bona nit a tothom i a totdon

[20:58] amir Bona nit a tothom i una forta abraçada. ok.

Session Close: Mon Sep 27 20:59:47 1999

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris