nubes
  • Màx: 14°
  • Mín: 14°
14°

Percepció social de la ciència i la tecnologia a les Illes Balears (I)

La importància, la presència i la incidència de la ciència i la tecnologia en la vida de les persones en el segle XXI, són inqüestionables. No hi ha cap àmbit que quedi fora de la seva influència i són factors importants que expliquen els canvis (positius però també negatius) econòmics, socials i fins i tot polítics dels últims 100 anys.

Han deixat de ser, ja fa temps, activitats que afecten només a determinats experts i especialistes per convertir-se en objecte de preocupació, informació, discussió, interès i presa de decisions de l’opinió pública. En les societats democràtiques no hi pot haver cap àmbit que es situï fora del control i el debat, tampoc la ciència i la tecnologia.

En aquest context, la formació dels ciutadans en aquestes matèries s’ha convertit en una necessitat.

La vida d’un ciutadà es desenvolupa en tres àmbits: privat, públic i cultural. A l’àmbit privat de la vida quotidiana, els ciutadans hem de tenir una formació que ens permeti prendre decisions en qüestions d’alimentació (dietes, tipus d’aliments, transgènics...), de salut (vacunacions, utilització d’antibiòtics, medicina alternativa...), consum energètic (origen de l’electricitat, aparells de baix consum, energies alternatives...), generació i eliminació de residus (incineració, reciclatge...), etc. Tots aquests aspectes, naturalment, tenen un interès general, però no hi cap dubte que ens afecten com a consumidors i usuaris particulars.

A l’àmbit públic, tots els ciutadans hem de tenir la formació suficient per comprendre les informacions i participar en la presa de decisions sobre els grans temes de política científica i tecnològica (canvi climàtic, política energètica, eutanàsia, clonació, manipulació gènica, intel.ligència artificial, robotització...). El paper de la ciència i tecnologia és tan important i els recursos que s’hi han de destinar són tan grans que es necessari establir el marc legal en el que es desenvoluparan així com fixar les estratègies i les prioritats pel que fa tant a la investigació bàsica com aplicada i a la innovació tecnològica. Evidentment aquesta planificació ha de tenir en compte les necessitats de la societat que és la que, en gran part, a través dels seus impostos fa possible la investigació. Tot això només es pot fer a través d’un debat públic i democràtic en el que poguem participar tots ja sigui de forma directa o a través de representants.

Al segle XXI, la cultura ha d’incloure necessàriament la ciència i la tecnologia. Una persona culta ha de conèixer els aspectes bàsics de les principals teories biològiques, geològiques, químiques i físiques perquè tenen interès per elles mateixes però sobretot per les seves conseqüències (ètiques i epistemològiques) sobre altres àrees culturals com la filosofia, geografia, lingüística, història, psicologia...

En resum, per comprendre el món actual i actuar en ell, és necessària una bona formació i una adequada imatge pública de la ciència i la tecnologia que s’ajusti a la realitat de la seva pràctica i que inclogui consideracions sobre el seu paper en la societat. És a dir, sobre la valoració que mereix la feina dels científics i tècnics, sobre els beneficis i perjudicis del progrés científic i tecnològic, sobre el control i prioritats dels pressupostos i recursos assignats...

Per aquest motiu conèixer què pensen els ciutadans sobre aquestes matèries i la seva evolució, és important tant per dissenyar la política educativa com la mateixa política científica i tecnològica així com aplicar les correccions necessàries. Des de fa anys als EEUU, Regne Unit i a la Comissió Europea es realitzen estudis d’aquests tipus. A  l’estat espanyol  d’aquests estudis s’encarrega  la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología (FECYT) creada el 2001.

Aquesta fundació realitza des de l’any 2002, amb una periodicitat de dos anys, enquestes quantitatives i qualitatives sobre la percepció social de la ciència i la tecnologia, és  dir, sobre la imatge que tenen els ciutadans de l’estat de més de 18 anys d’aquestes matèries. Per tant des del 2002 tenim dades que ens permeten conèixer el nivell i la variació que han experimentat els coneixements, les opinions, els interessos i els valors dels ciutadans de l’estat i de cada comunitat autònoma, inclosa la nostra.

Fa uns dies han sortit els resultats de la VIII Encuesta que correspon a l’any 2016. L’anàlisi dels resultats generals i de la nostra comunitat serà l’objectiu del següent article.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris