lluvia ligera
  • Màx: 25°
  • Mín: 24°
23°

Aprenentatge lingüístic als centres

En relació a la notícia apareguda a Diari de Balears el dissabte 11 de febrer de 2006 en la qual diferents dirigents polítics i sindicals i representants d'institucions culturals manifestaven la seva oposició «que s'impulsi l'ensenyament en anglès a les escoles en detriment del català» (sic), volem manifestar:

Primer: que el mes de febrer de 1996 es va signar un conveni entre el British Council i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD) que tenia com a finalitat establir un marc de cooperació entre ambdues institucions per tal de desenvolupar currículums integrats per als alumnes de determinats centres educatius de l'Estat espanyol, des de l'educació infantil fins a la finalització de l'educació secundària obligatòria.

Segon: que, a Mallorca, els centres seleccionats per desenvolupar aquest conveni foren el CEIP Na Caragol i l'IES Llorenç Garcías i Font, tots dos d'Artà i això determinà que, a partir del curs 2004-05, el nostre Institut iniciàs l'aplicació del projecte esmentat per a la primera promoció d'alumnes que l'havien començat en l'educació primària.

Tercer: efectivament, aquest conveni determina que algunes de les àrees del currículum de primària i secundària que s'impartien en català s'hagin de fer, ara, forçosament en llengua anglesa (en el nostre cas s'imparteixen en llengua anglesa les Ciències Naturals i la Tecnologia), però que això no suposa la no-aplicació del Decret de Mínims. Contràriament, el nostre centre sempre s'ha caracteritzat pel fet de ser molt sensible a les qüestions que afecten la normalització lingüística i, de fet, el nostre Projecte Lingüístic estableix que el català és la llengua pròpia del centre i que s'hi vehicula l'ensenyament de totes les altres àrees.

Quart: que, com a docents, consideram que s'ha de ser molt escrupolós a exigir de les administracions educatives que facin del català la llengua d'ensenyament a tots els centres educatius d'aquesta comunitat, la qual cosa no ha de voler dir, però, que no s'hagin d'impulsar d'altres iniciatives que puguin potenciar el coneixement d'una llengua tan important com és, a hores d'ara, la llengua anglesa i que per això, resultarà absolutament imprescindible comptar amb els recursos humans i materials necessaris sense els quals no es pot posar en marxa cap iniciativa innovadora. Cinquè: que, també com a docents, hem constatat que, gràcies al projecte del British Council, els nostres alumnes han assolit un domini de la llengua anglesa molt superior al d'aquells altres que no han pogut participar d'aquest projecte des de l'educació primària i que, en canvi, no hi ha cap diferència en el domini que tenen tots aquests alumnes (els qui cursen el projecte i els qui no) de la llengua catalana. En tot cas, està absolutament demostrat que els alumnes que han participat en projectes que potencien les seves habilitats lingüístiques tenen alhora més recursos per assolir totes aquelles capacitats i estratègies que necessiten per a la resta d'aprenentatges.

Sisè: per tant, consideram, a partir de la nostra experiència, que les dues qüestions (la defensa de la llengua catalana i la de l'impuls de l'aprenentatge de la llengua anglesa) són absolutament compatibles dins l'àmbit dels nostres centres educatius. Per això no convé fer desqualificacions genèriques sobre una qüestió tan important que correspon estrictament a la política educativa. No són «desbarats impossibles de dur a la pràctica» (sic) ni tampoc, amb projectes com aquest, es «fomenta la ignorància de la llengua pròpia» (sic) com s'ha dit. Nosaltres més que ningú som conscients dels greus problemes que afecten l'escola pública i sabem que, tots i cadascun d'ells, necessiten una intervenció directa i immediata. Aquest fet, de cap manera, no ha de ser però un impediment perquè aquests centres i els seus alumnes puguin gaudir de projectes que fins ara han estat patrimoni gairebé exclusiu de l'escola privada.

Setè: finalment volem dir als dirigents polítics i sindicals que, com a professionals de l'educació, ens agradaria que les nostres opinions fossin tengudes en compte quan s'han de fer declaracions que afecten la realitat educativa d'aquestes illes. Per això, obrim les portes del nostre centre perquè tots aquells que vulguin conèixer de primera mà el funcionament d'un projecte d'aquestes característiques ho puguin fer.

L'equip directiu i els professors que participen en el Projecte de Currículum Integrat.

IES Llorenç Garcías i Font (Artà).

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris