algo de nubes
  • Màx: 18°
  • Mín: 12°
12°

Llei d'acompanyament a l'infern

El contingut del Projecte de Llei de mesures tributàries i administratives, coneguda per la llei d'acompanyament dels pressuposts pel 2003, frega la il·legalitat per no complir les seves funcions de complementar la llei pressupostària i que són les que justifiquen que ambdós projectes de llei es tramitin de manera simultània.

El nivell d'abús del Govern és criticable perquè pretén reformes sense discussió parlamentària i sembra el dubte de si ho fa amb la finalitat d'impedir les propostes i alternatives que puguin aportar els partits, tant de l'oposició com d'entre els mateixos integrants del pacte.

Un del defectes trobats és que incorpora un gruixat llistat de decisions sense cap mena de debat a una llei d'acompanyament no pensada per aquests tipus de canvis legals. Romp amb l'especialitat i la competència en la divisió parlamentària del treball fent"se enfora del contingut que justificà el seu naixement i retalla les competències parlamentàries d'examen, tràmits procedimentals i d'esmena. Si es considera legítim aquest ús abusiu de la llei d'acompanyament acabaria sobrant el Parlament.

Té una tècnica legislativa deficient perquè és tan poc descriptiva que en el seu títol ni es diu quin és el seu contingut ni s'endevina. Com que hi fan caber de tot ens trobam que modifiquen normes administratives tan allunyades d'uns pressuposts del govern com són les llicències municipals, el planejament del ajuntaments, les lleis del Patrimoni històric i del Consell econòmic i social, i fins i tot decideixen que en lloc d'aprovar una resolució és millor aplicar una ordre ministerial. Deu punts interessants en els quals fica mà el projecte són aquests: 1) prorroga unes disposicions transitòries de la Llei de Cooperatives; 2) en deroga d'altres de la Llei del Patrimoni històric que afecten el planejament general dels ajuntaments; 3) i també en deroga de la Llei d'ordenació de l'activitat comercial; 4) modifica la part de la Llei del Consell econòmic i social referent al règim de personal; 5) concedeix exempcions d'obtenir llicència municipal d'obertura a determinades explotacions agropecuàries; 6) canvia el procediment sancionador en matèria de joc, envit o atzar; 7) canvia les tramitacions dels ajuts dels objectius 2 i 3 de la UE; 8) autoritza el Govern a crear i regular òrgans de defensa de la competència; 9) aprova l'aplicació supletòria d'una Ordre del Ministre de Foment de 1998 de tarifes portuàries a mercaderies; 10) aprova un complement per als funcionaris dels Consells Insulars i per als futurs si abans han estat alts càrrecs. No és raonable la decisió d'un Govern sobrat de vots que emprant la Llei d'acompanyament dels pressuposts vol fer canvis sobre les lleis d'Ordenació de l'activitat comercial, Consell econòmic i social, Cooperatives i del Patrimoni històric de les IIles Balears que fins i tot toca al planejament general dels ajuntaments. També és discutible aprofitar"la per concedir exempcions d'obtenir llicència municipal d'obertura a determinades explotacions agropecuàries sense saber l'opinió del sector ni cercar un consens previ o permetre el debat. A ningú se li podria ocórrer pensar que aquesta llei conté també modificacions que afecten l'aplicació supletòria d'una Ordre del Ministre de Foment de 1998 de tarifes portuàries a mercaderies fins que el nostre conseller dicti la resolució. Deu tenir tanta feina que és millor renunciar a la capacitat legislativa autonòmica per caure en braços de les normatives de Madrid per temes de la mar, que com tots sabem gaudeixen de l'experiència de l'estany del Retiro i del riu Manzanares. Per això sobren reformes de l'estatut.

I què cal fer? D'efectiu, poc. Legalment queda la presentació del recurs d'inconstitucionalitat que contempla l'Estatut i que desenvolupa el reglament del Parlament però com que per l'aprovació necessita d'una majoria absoluta més que difícil d'aconseguir sols queda esgotar la segona instància: sol·licitar al Defensor del Poble que recorri el text davant el Tribunal Constitucional. Realment també hi cal no fer res, llogar cadireta i esperar que no torni succeir però ja se sap que els confiats van a l'infern.

Bartomeu Binimelis, periodista

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris