muy nuboso
  • Màx: 17°
  • Mín: 11°
15°

Sevillanes al PSM

«Vamo a vé, chiquiya, qué zabe tu cantá?", va demanar Berenjenita Pelá a Maria Antònia Vadell. Aquesta va enrojolar"se fins a la rel dels cabells. «L'aubada "va dir en veu baixa". Tenc costum de cantussejar"la quan cus qualque botó o faig un repunt a màquina». Va prosseguir el seu interrogatori a altres, Berenjenita Pelá. «I ozté? Zi, zi! Ozté. Er que pone la miradiya como er Beato de Liébana». En sentir"se al·ludit, va prendre la paraula Mateu Morro. «Jo sé qualque estrofa d'en Julio Iglesias i potser qualcuna altra de na Dolores Pradera». Va sospirar, Berenjenita Pelá. «En conclución "va sentenciar" que der folclore der zú no zaben ná de ná». Va alçar un dit Damià Pons, potser empès per la necessitat de deixar constància que si ell és conseller de Cultura no ho és debades. «Jo, don Berenjenita, sé que en Falla va compondre la Balada de Mallorca». El va interrompre, Berenjenita Pelá. «Etá bié, etá bié. Pero eza coza para intelectuale no interezan ar pueblo». A continuació va fer sonar les cordes de la guitarra, i va llançar, amb to de retret, una pregunta per a tots. «Zeñore y zeñora der pezeeme, naide de oztede ha oido cantá a la María del Monte? E pozible que naide de oztede zepa Cántame?» I acte seguit, Berenjenita Pelá va cantussejar allò de «fuimo cortando la flore que zale nueva en mayo/ y me di cuenta enzeguida que estaba enamorao». Pere Sampol va ésser el primer a respondre: «Uep! "va exclamar, gojós". Jo la vaig sentir cantar a una caseta del Ram». Va respirar, alleujat, Berenjenita Pelá. «Ea, argo e argo "va admetre". I ahora too a cantá. Un, do, tre: fuimo cortando la flore que zale nueva en mayo...!». Tots el seguiren. Tanmateix va interrompre's, Berenjenita Pelá. «Zeñó Damià Po, una zonriziya! Que pareze mimmamente que ozté corta la flore pa hazerle un ramo a zu difunta». No va replicar, aquest, encara que, empipat, va escardar les castanyetes d'un esclafit. Tanmateix, Berenjenita Pelá va fer de no adonar"se'n. No era a temps de corregir defectes i d'encoratjar la resta d'alumnes: «I la zinturiya, como la olita de la má. Olé, mi arma, olé, olé, con er pezeeme!». Les classes eren feixugues, i de tant en tant el professor proposava un descans de no res. «A vé, niño "va ordenar a Pere Muñoz", tráeme un viniyo que hay que poné er cuerpo bonito». Tot d'una ja tornava a agafar la guitarra. I corregia defectes contínuament. «Ahora la zeñora Vadell ze arranca con er Cántame i oztede a derramá grazia en er tablao. Vamo allá!». Va començar a cantar, Maria Antònia: «Yo iba de peregrina y me cojiste de la mano...!» I Berenjenita Pelá també la va interrompre, amb més acritud si cal que al conseller Pons. «Arto, arto ahí!», va exclamar, adreçant"se a Vadell. «Zeñora, por Dio, échele zu miajita de azuca ar boniato que lleva en la boca», li va suplicar. Tanmateix no va voler desmotivar"la, a la gent del PSM, i va tenir sinceres paraules d'elogi per a Pere Muñoz. «Zerá que er niño mueve er culiyo por lo dezpacho, porque pareze que lo ha movío en el tablao toa la vía». I per a Pere Sampol. Entre glops de vinet, Berenjenita Pelá va cantussejar: «Mallorca, bella y galana/ relucirá ma que er zó/ cuando er concellé Zampó/ ze arranque por zevillana». «Ere!», exclamaren les bones persones del PSM, mentre s'encaminaven cap a les dutxes. Les bases de qualsevol partit "i les del PSM no són una excepció", ja s'han acostumat a donar suport a la cúpula sense demanar gaires explicacions. Heus ací que la senyora Vadell, en la seva condició de responsable de Cultura del Consell de Mallorca, ha decidit subvencionar classes de sevillanes als instituts. La decisió sintonitza amb la visió que de la pluralitat d'Espanya tenia Pilar Primo de Rivera, i que darrerament l'aznarisme reivindica com a eina de futur per a procedir a la reconstrucció de l'Estat de les autonomies. De manera que els senyors Sampol i Morro consideraren la conveniència que la militància del PSM es posàs en mans de Berenjenita Pelá. Per això, i per foragitar qualsevol dubte que l'opinió pública pogués tenir sobre la participació del PSM en l'atemptat avícola contra les autoritats de Palma, ocorregut el trenta de desembre passat. Al final de la primera classe, Mateu Morro va interrogar Berenjenita Pelá. «Senyor Berenjena "li va demanar" com ha vist la nostra gent?» Va clavar"se dos vinets, Berenjenita Pelá, per tal de poder mentir millor. «La verdá, zeñó Mateu, e que zu gente etá ma verdiya que er perejí». Va beure un tercer vinet, i afegí: «Pero ozté no dezepere, bué hombre, que arribita la Virge lo ve too y zabe de zu efuerzo». Va beure un quart vinent, encara. «Mire ozté "va sentenciar" ze lo juro por la lagrimiya de la Macarena: Como me llamo Berenjenita Pelá que al acabá er curzo no vamo a ze meno que lo japoneze».

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris