algo de nubes
  • Màx: 20°
  • Mín: 14°
19°

Antenes de telefonia mòbil

La nostra comunitat de propietaris ha decidit rebutjar l'oferta d'instal·lació d'una antena base d'una companyia operadora de telefonia mòbil que havia oferit fins a un milió dues-centes mil pessetes per llogar uns metres quadrats del terrat i ubicar-hi la seva estructura tècnica. No obstant, els comercials de la companyia que assistiren a la reunió digueren el següent: «si no la instal·làvem nosaltres, ja la instal·larien uns altres». Jo, que compartesc en aquest cas la decisió majoritària de la nostra comunitat, vull expressar a l'administració autonòmica i a la municipal la meva preocupació davant la proliferació d'aquestes instal·lacions pels greus efectes que el seu funcionament pot tenir a llarg termini sobre la salut humana i el medi ambient.

A més, vull dir als altres veïnats que es veguin sol·licitats per una d'aquestes companyies que a través d'internet he pogut obtenir molta informació sobre aquest tema. Uns dels documents més complets i intel·ligibles pel públic en general que hi he trobat és l'informe titulat «Acerca de los efectos sobre la salud debidos a campos de radiofrecuencia cerca de las torres bases de transmisión de telefonia» distribuït per l'Oficina de protecció de lambient i la promoció de la salut de la Ciutat de Toronto, a Canadà (http://teleline.terra.es/personal/kirke1/dttpa.htm).

Aquest informe posa en relleu que no hi ha encara evidència científica suficient per excloure la possibilitat de producció d'efectes adversos sobre la salut als baixos nivells d'exposició i que el principi preventiu defensa la cautela quan existeix incertesa sobre quins nivells d'exposició podrien tenir efectes adversos. Mentre s'espera la confirmació dels estudis epidemiològics (l'Organització Mundial de la Salut n'està realitzant un força important els resultats del qual no es podrà conèixar sembla que fins d'aquí dos anys) s'anima a la prevenció per damunt de la cura.

A Palma, com a Toronto, estam exposats també a camps de freqüències de ràdio d'una multitud de fonts, a més dels serveis de telèfon cel·lulars. Ràdio, televisió, ràdio"taxis, serveis de missatges, comunicacions d'emergències, ràdar; tots ells depenen de l'ús de radioones. La política municipal d'evitació prudent no només pren en consideració la distància al focus d'emissió de radioones, sinó altres factors com la potència de transmissió, la direcció de la transmissió, l'altura de l'antena, el nombre de transmissors i l'atenuació. Aquesta política municipal a Palma és inexistent.

Fins ara, a Palma una simple llicència d'obra menor és el que necessita l'operadora per procedir a fer la instal·lació de l'antena, però, per exemple, a l'Ajuntament de Namur (Bèlgica) l'autoritat municipal sobre la base de què ha de vetllar per garantir la seguretat i la salubritat públiques intervé activament en els expedients i exigeix sempre un informe pericial que pren en consideració el principi de prevenció i el respecte de les normes i recomanacions en matèria de salut i de compatibilitat electromagnètica. El document complet amb les recomanacions que feren a l'Ajuntament per a la confecció de la seva normativa els experts en electromagnetisme, microones i telecomunicació té 62 pàgines i es pot demanar per correu electrònic a PROCEP, Associació per a la protecció ciutadana de l'electropolució (http://www.grn.es / electropolucio), ubicada a Girona.

En el cas que una comunitat de propietaris decidesqui acceptar la instal·lació de l'estació base, l'associació PROCEP recomana exigir-li una pòlissa d'assegurances que cobresqui la responsabilitat civil dels problemes que se'n puguin derivar de la instal·lació, que incloguin en l'assegurança del continent de l'edifici la cobertura pels danys que es derivin de la sobrecàrrega de pes sobre l'estructura de l'edifici i que contemplin també la cobertura després d'un hipotètic desmantellament de l'estructura. Recomana també que la comunitat i no la operadora sigui qui redacti el contracte de lloguer i que aquest contracte inclogui un clàusula resolutòria condicionada a què l'operadora tengui tots els permisos i documents en ordre i l'exigència d'una auditoria ambiental independent.

Antoni Peña i Barceló. Palma

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris